Provozujte vlastní český minipivovar

Komponenty a technologické vybavení pivovarů a cidérek


Máme nové webové stránky. Přejděte na :

Komponenty pro pivovary a cidérky


Komponenty a vybavení minipivovarů a cidérek

Všechny níže uvedené komponenty minipivovarů a cidérek jsou součástí nabídky jak komplexních dodávek výrobních provozů, tak je můžeme nabídnout i samostatně, případně včetně montážních prací u zákazníka.

I. Zařízení pro výrobu piva

Horký proces výroby piva - výroba pivní mladiny

Pivovarské varny

Blokové varny jsou hlavní pivovarské stroje, které slouží k výrobě tzv. mladiny z výchozích surovin. Nabízíme několik řad pivovarských varen od jednoduchých mikrovaren až po plně automatické systémy pro výrobu velkých objemů mladiny.

Řídicí systém varny

Ovládací systémy pro řízení varného procesu při výrobě mladiny, řídicí systémy pro řízení kvašení a zrání piva. Manuální, poloautomatické a automatické systémy ovládání pivovaru.

Mačkadla sladu

Pivovarské šrotovníky - stroje pro šetrné namačkání sladu bez poškození jejich obalů, což je důležité pro bezproblémové scezování pivní sladiny na varně a pro získání maximálního extraktu z obilného zrna.

Doplňková zařízení pro varnu

Volitelná příslušenství pro pohodlnou práci při šrotování sladu a transportu surovin a odpadů. Šroubové dopravníky.

Vyvíječe horké páry

Zařízení pro výrobu horké páry. Horká pára se v pivovarech používá k ohřevu varny, pro přípravu horké vody, k sanitaci potrubí a technologie apod. Elektrické a plynové vyvíječe horké páry.

Zásobníky horké vody

Zásobník horké vody (bojler) slouží k ohřevu, akumulaci a skladování horké vody. Horká voda je získávána zejména z odpadního tepla při procesu chlazení mladiny a při použití kondenzátoru brýdových par u varny.

Zásobníky studené vody

Nádoba na ochlazování a skladování studené upravené vody je určená k přípravě pitné vody pro další varný proces. Její část je používána pro chlazení mladiny po ukončení varného procesu, přičemž se voda ohřeje a naplní do zásobníku horké vody.

Chlazení a okysličení mladiny

Po ukončení varného procesu je pivní mladinu nutné co nejrychleji zchladit a okysličit. Tím je připravená k přidání pivovarských kvasnic a zahájení kvasného procesu v pivovarských tancích. Ke chlazení mladiny používáme deskové výměníky tepla ve spojení s potrubní syticí svíčkou, přičemž odpadní teplo získané chlazením mladiny se dále využívá (rekuperuje) k ohřevu pitné vody.

Studený proces výroby piva/vína/cideru - kvašení pivní mladiny a zrání piva

BPS - Nápojové tanky - nádoby pro výrobu piva, vína a cideru

Kompletní nabídka nerezových tanků (netlakových a tlakových nádob) pro výrobu alkoholických nápojů - piva, vína, cideru. Pivní a vinařské tanky vyrábíme v typových řadách i podle individuálních požadavků našich zákazníků.

CFS- Kompletní sestavy pro kvašení a zrání piva

CFS jsou kompletní kvasné-zrací sety. Jsou vybavené veškerým technologickým zařízením, které je potřebné pro řízené kvašení a zrání piva. Každá fermentační sada obsahuje několik cylindrokónických tanků, kompaktní kapalinový chladič s čerpadlem a systém digitální regulace teplot v tancích. Každý cylindrokónický kvasný a zrací tank je vybaven jedním nebo dvěma duplikátory (chladicími kanály) ve dvojitém izolovaném plášti pro účinné kapalinové chlazení.

FUIC- kompaktní kvasné a zrací jednotky

FUIC (Fermentation Unit with Independent Cooler) je kompaktní jednotka, primárně vyvinutá pro uspokojení požadavků malých pivovarů, které potřebují zkoušet nové druhy piv podle dosud neprověřených receptur. Zároveň ale může plnohodnotně nahradit klasické CK tanky a navýšit produkční kapacitu pivovaru.

CKT- Cylindrokónické kvasné a zrací tanky

V současné době se pro výrobu piva v moderně vybavených pivovarech nejčastěji používá uzavřené kvašení v cylindrokónických tancích (CKT). Jsou to válcovité nádoby s kuželovým dnem, v nichž probíhá buďto pouze hlavní kvašení (a dokvašování piva pokračuje v ležáckých tancích), anebo celý proces kvašení včetně dokvašování (nepoužívají se ležácké tanky).

OKK- Otevřené kvasné kádě

Tradiční česká technologie pivovarského sklepa vychází z historicky osvědčeného způsobu pomalého kvašení mladého piva v místnosti zvané spilka v otevřených kvasných kádích a dozrávání piva v uzavřených ležáckých tancích při mírném přetlaku. Tímto způsobem se ve střední Evropě vyrábí pivo již nejméně 150 let .

MAT- Zrací, dokvasné, ležácké tanky

Na proces hlavního kvašení mladiny, jehož meziproduktem je tzv. zelené pivo, navazuje proces dozrávání piva v tzv. zracích tancích (jinak také dokvašovacích či ležáckých tancích). Během této fáze výroby pivo tzv. dozrává, čili sytí se oxidem uhličitým, který vzniká činností zbylých kvasinek.

BBT- Servisní přetlačné stáčecí tanky

Servisní tanky, nazývané také přetlačné tanky, případně také pivní tanky, jsou nádoby konstrukčně podobné ležáckým tankům, ale jsou určené pro přípravu hotového piva (sycení, filtrace apod.) před plněním piva do transportních obalů (KEG sudy, láhve) a čepování piva (v sousedící restauraci).

YST- Regenerace a skladování kvasnic

Kvasničárny a regenerátory kvasnic - speciální tlakové a netlakové nádoby, určené pro regeneraci, sběr, dávkování a skladování pivovarských kvasnic.

Podpůrná zařízení pro pivovary a cidérky

CSE- Chladicí systém a zařízení

Dostatečně dimenzovaný a správně navržený chladicí systém je pro minipivovar jedním ze základních předpokladů výroby kvalitního piva. Chladicí systém musí bát konstruován tak, aby vyrobil dostatečné množství chladu a udržel na požadovaných teplotách všechny nádoby s pivem v pivním sklepě.

CIP- čištění a sanitace pivovarských zařízení

Sanitační stanice (CIP) slouží k dokonalému vyčištění veškerého strojního zařízení a potrubních systémů minipivovaru, které přicházejí do styku se zpracovávanými médii a kapalinami. Bez tohoto zařízení nelze provozovat zařízení na výrobu a stáčení nápojů.

CAE- Tlaková stanice na filtrovaný vzduch

Vzduchový kompresor slouží v pivovaru pro výrobu čistého tlakového vzduchu. Ten se používá pro řadu operací a zařízení, které jsou nezbytné pro výrobu piva - provzdušňování mladiny, přetláčení piva mezi nádobami, plnění piva do kegů atd.

NIG- tlaková stanice na dusík

Dusík se v pivovarech používá k tlačení piva buďto čistý (vytlačujeme-li najednou celý obsah nádoby), anebo jako směs s CO2 pod názvem BIOGON (vytlačujeme-li pivo z nádoby postupně po delší dobu – pivo skladované v přetlačných tancích).

COE- Sycení nápojů oxidem uhličitým

Sycení hotových nápojů oxidem uhličitým se používá všude tam, kde je vyžadován jako výsledný produkt sycený nápoj, tj. obsahující nejčastěji rozpuštěný plyn CO2 – pivo, cider, sycené druhy vína, limonády, minerálky. Pro okysličení mladiny se používají speciální potrubní syticí svíčky.

MPM- Mobilní čerpadlo

Mobilní čerpadlo pro používání v pivovarech, cidérkách vinařstvích. Určeno k přečerpávání nápojů a roztoků mezi nádobami a pro snadnou sanitaci nádob a potrubních cest.

Zařízení pro přípravu piva a cideru k prodeji a distribuci

FIL- Filtrace hotových nápojů

V minipivovarech se využívá pro zvýšení odolnosti a prodloužení životnosti piva především jeho filtrace bez následné pasterace. Pivo, zbavené většiny živých organismů, sice postrádá tělu prospěšné živé kvasinky, přesto si ale ještě uchovává své chuťové vlastnosti a řadu výživných látek.

PAS- Pasterace hotových nápojů

Pasterace (nesprávně „pasterizace“) piva je krátkodobé zvýšení teploty nápoje na teplotu, která způsobí zničení nesporulujících patogenních, ale také lidskému tělu prospěšných organismů. Provádí se na zařízeních, nazvaných pastéry.

DHE- Studené chmelení piva

Studené chmelení (v originále „dry hopping“ – suché chmelení) je součást výrobního procesu piva, který se běžně využívá ve Velké Británii, Skandinávských zemích, USA, Kanadě a Austrálii. jedná se o postup, kdy se chmel přidává do již hotového studeného piva – nejčastěji do stáčecího tanku.

DBE- Zařízení pro čepování nápojů

Vybavení interiéru restaurace není standardní součástí naší nabídky. Na přání zákazníka ale můžeme restauraci vybavit komponenty a prvky, souvisejícími s nabídkou vlastního piva. Patří zde zejména výčepní technika a technické vybavení restaurací.

KWF- Plnění nápojů do kegů a petainerů

Nabízíme ucelený sortiment zařízení pro mytí a plnění kegů (od objemu 5 litrů do 100 litrů). Od jednoduchých ručních plnicích ventilů až po plně automatické linky pro strojové mytí a plnění kegů. Speciální plničky pro plnění nápojů do petainerů a bag-in-boxů.

BFE- Plnění nápojů do lahví

Nabízíme široký sortiment zařízení pro izobarické plnění produktů do lahví v ochranné atmosféře CO2. Jednoduché ruční plničky, poloautomatické i výkonné automatické myčky, plničky, víčkovačky a etiketovačky lahví.

Blok moštárny – zařízení pro přípravu moštu k výrobě nápoje cider

FWC- Myčky a drtiče ovoce

Myčky ovoce a drtičky ovoce se při výrobě nápoje cider používají k mytí a rozdrcení jablek, hrušek nebo jiného ovoce na malé kousky, z nichž se následně v lisu vymačká ovocný mošt. Ten je výchozím meziproduktem pro výrobu cideru.

CFP- Lisy na ovoce

Naše cidérky (linky pro výrobu nápoje cider) CiderLine jsou vybavené kvalitním zařízením pro lisování moštu z drceného ovoce. Ovocný mošt je výchozím meziproduktem pro výrobu nápoje cider, který vzniká následným kvašením a zráním v kvasných jednotkách.
WordPress Responsive Table