Provozujte vlastní český minipivovar

Minipivovary BREWORX LITE

Minipivovar Breworx LiteMinipivovary BREWORX Lite – zjednodušená výroba piva z koncentrátů

Varna Breworx LiteMEVýroba mladiny (meziprodukt výroby piva, vzešlý z varného procesu) z klasických surovin, tj.sladu, chmele, je vyjádřením úcty k tradici pivovarnictví. Nicméně druhou stránkou věci jsou značné nároky na finanční ohodnocení, znalosti a dlouholeté zkušenosti sládka, energetická náročnost výrobního procesu, zajištění pravidelného přísunu čerstvých surovin, jejich bezpečné skladování v suchém a větraném skladu bez přístupu hlodavců a hmyzu. Nezřídka se provozovateli pivovaru nedaří udržet jednotnou kvalitu výsledného produktu, neboť senzorické vlastnosti piva jsou značně závislé na mnoha parametrech. Mezi ně patří zejména vlastnosti aktuálně nakoupeného sladu (friabilita, dosažitelný stupeň prokvašení, extrakt sladu, relativní extrakt, Kolbachovo číslo, množství bílkovin, diastatická mohutnost) a chmele (obsah alfa a beta hořkých kyselin, obsah silic, polyfenoly), proměnlivé chemické složení vody, přesné dodržení předepsaného receptu u každé várky sládkem atd.
Pivní koncentrátySchopnost dosažení většinou spotřebitelů nezjistitelných rozdílů v kvalitě piva po celou dobu provozu pivovaru patří k umění jen těch nejlepších sládků, a i tito občas přes veškerou snahu a zkušenosti nějakou várku musí vylít, aby nedošlo ke ztrátě pověsti piva u zákazníků, anebo v horším případě k postihů, ze strany příslušného kontrolního úřadu.

Ne každý provozovatel malého pivovaru si může takto kvalitního člověka dovolit zaměstnat, naproti tomu není snadné mít plnou kontrolu nad prací sládka, o jehož lidských a profesních kvalitách není zaměstnavatel přesvědčen. Riskovat ztrátu dobré pověsti podniku se málokomu vyplatí – jednou zklamaný zákazník se už obvykle nevrací a zbavit se zcela nálepky špatného podniku je prakticky nemožné i v dlouhodobém horizontu.
Proto řada pivovarníků raději připravuje mladinu jednodušším způsobem, a to z tzv. pivních koncentrátů. Jsou to v podstatě potravinářské přípravky pro snadnější přípravu pivní mladiny, jejímiž společnými znaky jsou nenáročná skladovatelnost, jednoduchá a rychlá příprava mladiny díky přeskočení náročných fází varného procesu, malé energetické nároky, vysoká stabilita kvality výsledného výrobku. To vše bez znatelného rozdílu senzorických vlastností takto vyrobeného piva ve srovnání s klasickými metodami přípravy mladiny z tradičních surovin.

Pro snadnou a rychlou výrobu mladiny z „pivních“ koncentrátů jsou optimalizovány naše minipivovary z řady BREWORX Lite.

 

Modelová řada minipivovarů BREWORX LITE :

 

BREWORX Lite ME

minipivovar s interiérovým designem, se zjednodušenou konstrukcí varny pro výrobu piva ze sladových extraktů. Zjednodušená varna, umožňující svojí konstrukcí výrobu piva ze sladinových koncentrátů, neboli sladových výtažků či extraktů (Malt Extract), ale také z mladinových koncentrátů (Wort Concentrate) a vody. Neumožňuje výrobu piva z tradičních surovin, tj. ze sladu, chmele a vody. Design varny BREWORX LITE ME je téměř shodný s designem varny BREWORX CLASSIC, minipivovar je tedy vhodný pro průmyslové i interiérové umístění.

 

BREWORX Lite ECO

minipivovar s účelovým průmyslovým designem, se zjednodušenou konstrukcí varny pro výrobu piva ze sladových extraktů. Zjednodušená varna, umožňující svojí konstrukcí výrobu piva ze sladinových koncentrátů, neboli sladových výtažků či extraktů (Malt Extract), ale také z mladinových koncentrátů (Wort Concentrate) a vody. Neumožňuje výrobu piva z tradičních surovin, tj. ze sladu, chmele a vody. Design varny BREWORX LITE ECO je účelový, bez zbytečných designových prvků, zaměřený na snadnou výrobu piva v neveřejných prostorech pivovarů.

 

 

 

Výhody minipivovaru BREWORX LITE

  • Jednoduchý výrobní proces dovoluje zaměstnat do funkce sládka i méně kvalifikovanou osobu – úspory mzdových nákladů a menší závislost na kvalifikovaném zaměstnanci
  • Díky neprodyšnému balení v ochranné atmosféře lze pytle s koncentrátem jednodušeji přepravovat a skladovat, a to i po dobu přesahující 12 měsíců – úspory z množství jednorázově objednané suroviny.
  • Zkrácený varný proces umožňuje výrobu 1 až 4 várek mladiny za 24 hodin – nárůst varného výkonu, potřeba menšího počtu nádob většího objemu – úspora prostoru v prostoru varny i v pivovarském sklepě.
  • Cena zjednodušené varny je výrazně nižší, než cena „plnohodnotné varny“ pro výrobu mladiny z tradičních surovin
  • Menší množství podpůrných komponentů v pivovaru – další úspora prostoru a pořizovací investice.
  • Výrazně menší spotřeba energie při výrobě mladiny – provozní úspory


 

>>Zpět na pivovary BREWORX<<