Provozujte vlastní český minipivovar

Modernizace pivovarských varen

Modernizace pivovarských varen

brewhouse-automatic-control-auv3-control-panel

Rozšíření infúzních varen pro dekokční způsob výroby, implementace systémů měření, regulace a automatizace, systémy šetření energií a surovinami …

Nabízíme službu modernizace a rekonstrukce pivovarských varen :

 • Přestavby infůzních varen na dekokční způsob vaření.

  brewery-control-003

 • Implementace systémů měření a regulace.
 • Dodávky systémů automatizace výroby pivní mladiny.
 • Zavádění systémů šetření energií, vodou a sanitačními prostředky.
 • Výroba a přidávání nádob a komponentů k současným varnám :
  • rmutovací kotle
  • mladinové kotle
  • vystírací kádě
  • scezovací kádě
  • vířivé kádě,
  • zásobníky a ohřívače horké vody
  • zásobníky a chladiče ledové vody
  • systémy řízeného chlazení mladiny
  • parní vyvíječe elektrické, plynové, peletkové
  • kondenzátory brýdových par
  • systémy výhozu a zpracování mláta
  • systémy mačkání, hydratace a dávkování sladu
  • systémy automatického dávkování chmele
  • ovladací panely tlačítkové i s dotykovými LCD panely

 

Služba modernizace pivovarské varny sestává z těchto fází :

 1. Úvodní konzultace a analýza – odborná konzultace na místě, jejímž výsledkem je zhodnocení záměru zákazníka odborníkem, zpracování technologického a ekonomického modelu, zpracování nabídky na optimálně navrženou rekonstrukci varny, grafický návrh prostorového řešení v objektu.  Součástí tohoto kroku je zpracování konkrétních nabídek na všechny dále uvedené práce.  Obvyklá cena : 10.000 Kč + cestovní náklady
 2. Zpracování technologického projektu – technologický projekt zahrnuje textovou část a výkresovou dokumentaci, které podrobně popisují technologické a technické řešení požadované rekonstrukce varny.
 3. Dílenská příprava a výroba – podle projektu vyrobíme požadovaná zařízení k rekonstrukci varny a připravíme je k montáži. Práci provedeme v naší výrobním závodě v České republice.
 4. Montáž technologie na místě – vyrobené komponenty budou na místě implementovány do stávající varny, bude provedená její rekonstrukce v souladu s projektem. Práce provede tým vyškolených montážních pracovníků.
 5. Oživení výrobního systému – provedeme všechny práce, které jsou potřebné k uvedení rekonstruované varny do provozu – práce jsou vedené odborníkem na instalovanou technologii (technolog, sládek)
 6. Zkušební provoz a zaučení obsluhy – náš český sládek na místě uvaří jednu nebo více várek mladiny a seznámí zákazníka s obsluhou nové technologie