Provozujte vlastní český minipivovar

Nejste si jistí, jak vybavené tanky pořídit do minipivovaru ? Neřešte to. Pořiďte si modulární CK tanky a sestavte si je v konfiguraci, kterou právě potřebujete. Kdykoliv můžete funkci tanků libovolně změnit a přestavět modulární tanky do právě požadované konfigurace. CCTM jsou tanky, které se vždy přizpůsobí Vašim potřebám.

CCTM modulární cylindricko-kónické tanky stavebnicové konstrukce

 

CCTM - Modulární cylindrokónické tanky

Modulární cylindrokónické tanky CCTM jsou velmi univerzálními výrobky z naší produkce, které umožňují libovolně sestavit pivní tank v konfiguraci, která je právě požadována s ohledem na zamýšlený účel použití. Právě použitou konfiguraci tanku lze kdykoli změnit, a to i za plného provozu, kdy je tank natlakovaný a naplněný kvasícím nebo zrajícím nápojem.


Popis modulárních cylindricko-kónických tanků CCTM

Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.


Základní tank (basic tank)


Základní tank
je hlavní komponentou modulárních tanků CCTM. Je to tlaková nádoba, vyrobená podle zásad pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme ve verzích :

Podle maximálního povoleného přetlaku : 

 • LP – Nízkotlakový tank – maximální dosažitelný přetlak 0.5 bar – vhodná pouze pro proces hlavního kvašení (piva, cideru, vína)  a výrobu nízkotlakých nápojů (mošty, víno)
 • HP – Vysokotlakový tank – maximální dosažitelný tlak 3.0 bar – vhodná pro hlavní kvašení, zrání pod tlakem, sycení nápojů, flotaci, konečné úpravy a stáčení nápojů sycených i nesycených (pivo, cider, sekty, sycené víno, limonády)

Podle kvality a zpracování povrchů :

 • SQ – standard quality – vnitřní plechy cylindrické části SB Ra<0.8 um, vnitřní plechy kónické části SJ Ra<0.5 um, vnější plechy brus, svařované spoje
 • HQ – high quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje broušené
 • TQ- top quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje leštěné

 

Vybavení základních tanků pro CCTM systém

Ke standardní výbavě základního tanku patří :

 1. IM – Oválný průlez (Inspection Manhole) – 450×350 mm s tlakovými dvířky a s ramenem v cylindrické části tanku (pouze u objemů CCT-M tanků menších než 500 litrů s umístěním v horním dnu), typ podle maximálního tlaku 0.5 bar nebo 3.0 bar.
 2. SV – Pojistná armatura (Safety Valve) – pro jištění tanku proti přetlaku (0.5 nebo 3.0 bar) a podtlaku (0.2 bar)
 3. CP – Sanitační armatura (Sanitizing Port) –  TriClamp DN25 pro připojení  horní sanitační armatury CS1 . Uvnitř tanku je armatura zaústěná trubkou DN25 pro připojení sanitační sprchové hlavice SB1 na závlačku nebo volitelně na závit G 1″
 4. AL – Nohy se seřiditelnými patkami (Adjustable Legs) – u tanků s objemem do 3000 litrů 3 nohy, větší tanky 4 nohy, šroubovací patky pro přesné ustavení a nivelaci tanku
 5. BT – Spodní hrdlo (Bottom Throat) – pro připojení spodní sdružené armatury TO1 pro napouštění a vypouštění tanku (TriClamp nebo mlékárenské šroubení DN125 – DN200 podle objemu tanku)
 6. CT – Závitová hrdla duplikátorů (Cooling Throats) – nyply pro připojení chladicího okruhu ledové vody nebo glykolové směsi (G 1/2″ – G 2″podle velikosti tanku)
 7. CC – Chladicí duplikátory (cooling channels) – kanály obepínající cylindrickou část (vždy) a kónickou část (tanky s objemem od 500 litrů) pro cirkulaci chladicí kapaliny a chlazení tanků, případně jejich ohřev
 8. TS – Jímky pro termočidla DN8 (Thermometer Sockets) – pro instalaci sond k měření teploty a regulaci teploty v tancích
 9. HE – Závěsná oka (handling Eyes) – pro manipulaci s tankem pomocí závěsné techniky
 10. LC – Háky pro žebřík (Ladder Consoles) – usnadnění přístupu k horní části tanku pomocí nerezového žebříku LAD
 11. FC – Konzole (Fixing Consoles) – pro uchycení boční sanitační armatury CS2 a stavoznaku LIS se šroubovacími třmeny
 12. SV – Vzorkovací armatura (Sample Valve) –  TriClamp DN10 pro připojení vzorkovacího ventilu SV1
 13. MT – Multifinkční armatura (Multifunction Throat) – TriClamp (podle velikosti tanku DN25-DN60) pro připojení rozšiřujících armatur – karbonizační syticí svíčky CS1 pro sycení nápojů , zařízení extraktor chmele pro studené chmelení piva, flotačního přístroje pro čiření nápojů anebo dalších volitelných externích zařízení.

Rozšiřující armatury pro CCTM modulární cylindrokónické tanky

Rozšiřující armatury jsou volitelným příslušenstvím pro základní tanky. Nastrojením základního tanku vhodnou kombinací rozšiřujících armatur se dosáhne požadované konfigurace modulárního tanku podle požadovaného účelu.


stavebnicove-cct-schema-03


KOMPONENTY OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2 POPIS PODROBNOSTI
BT - základní tankTlaková nebo netlaková nádoba, vyrobená podle evropských norem pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme ve dvou tlakových variantách 0.5 bar a 3.0 bar a ve třech kvalitativních provedeních SQ (Standard Quality), HQ (High Quality) a TQ (Top Quality).
TO1 – Sdružená spodní vstupní-výstupní armatura Uzavírací armatura spodního hrdla základního tanku DN125 - DN200. Obsahuje dvě trubky s hrdly TriClamp DN25-DN50 podle objemu tanku, které jsou navařené v disku, montovaném na spodní závitové hrdlo tanku. Vyrábíme ve 2 variantách – s fixní a variabilní produktovou trubkou .
CS1 – Horní sanitační armaturaSlouží pro připojení bočního sanitačního přívodu ke sprše CS1, ale také pro připojení sestavy stavoznaku LIS. Vyrábí se v provedení DN25 s klapkou nebo bez klapky (druhá verze umožňuje montáž-demontáž stavoznaku za provozu tanku), ukončení TriClamp DN25.
CS2 – Přípojná boční sanitační armaturaArmatura sanitační cesty, umístěná na boku tanku, se připojuje na CS1 (horní sanitační armaturu) , anebo se k ní připojuje za díl LIS (stavoznak) , je vybavená motýlovou klapkou, ukončená je hrdlem TriClamp pro připojení hradicího přístroje a hrdlem TriClamp (nebo mlékárenským šroubením) DN32 pro připojení sanitačního vedení (hadice).
LIS – Sestava stavoznakuStavoznak slouží pro sledování aktuální výšky hladiny produktu v tanku. Používá se především u tanků, které jsou určené pro plnění produktu do lahví, kegů nebo jiných prodejních obalů, při filtraci produktu, nebo při čepování produktu přímo z tanků do sklenic. Stavoznaky jsou velmi často vyžadovány také při kontrolách z celního úřadu, pro ověření pravdivosti údajů o množství vyrobeného nápoje, které povinně vykazuje výrobce alkoholických nápojů do předepsaných formulářů.
RV1 – Hradicí přístroj s manometremHradicí přístroj s manometrem je nutná výbava tanků pro řízené kvašení – zařízení pro sledování průběhu kvašení (kvasná zátka s kelímkem), pro nastavení požadovaného přetlaku v tanku a pro sledování skutečného přetlaku v tanku. Připojuje se spojením TriClamp DN25 na boční sanitační armaturu CS2.
RO1, DO1 – Produktová a odkalovací armaturaRO1 – produktová trubka – armatura je určená pro plnění tanku produktem a vypouštění čistého produktu, který je nasáván nad hladinou sedliny kvasnic. Armatura RO1 se připojuje přímo na spodní sdruženou armaturu TO1 anebo na produktový ventil RO1. DO2 – odkalovací armatura – armatura pro odkalování celého obsahu tanku a pro odpouštění použitých kvasnic ze dna tanku. Připojuje se přímo na spodní sdruženou armaturu TO1 anebo na odkalovací ventil RO2.
RO2, DO2 – Produktová a odkalovací klapkaRO2 – produktová klapka – armatura je určená pro plnění tanku produktem a vypouštění čistého produktu, který je nasáván nad hladinou sedliny kvasnic. Armatura RO2 se připojuje přímo na spodní sdruženou armaturu TO1 a na výstupu může mít napojenou produktovou armaturu RO1 nebo na ni být napojená přes stavoznak LIS . DO2 – odkalovací klapka – armatura je určená pro odkalování celého obsahu tanku a pro odpouštění použitých kvasnic ze dna tanku. Připojuje se přímo na spodní sdruženou armaturu TO1 a případně také na odkalovací armaturu DO1.
SV1 – Vzorkovací ventilKulový ventil DN8 pro odběr vzorků nápoje sanitovatelný, připojený spojením TriClamp DN10 na armaturu ST základního tanku.
SB1 – Sanitační sprchová hlaviceSprchová hlavice slouží k čištění a sanitaci vnitřních povrchů tanků čisticími a sanitačními roztoky, s využitím sanitační stanice CIP. Sprchová hlavice se připojuje na trubku DN25, která je součástí základního tanku – armatura CP s připojením na závlačku . Volbou typu sprchové hlavice je možné ovlivnit intenzitu mytí a sanitace tanku. Dodáváme sprchové hlavice pevné a rotační.
CC1 – Karbonizační syticí svíčkaKarbonizační syticí svíčka je vsunutá do tanku a upevněná na speciální armatuře. Do syticí svíčky se pod tlakem vhání oxid uhličitý, který je na konci svíčky rozptylován do nápoje uvnitř tanku ve formě velmi malých bublin. Tvorbu bublinek zajišťuje tzv. kámen, což je váleček ze sintrované nerezové oceli, jehož póry mezi slinutými kousky oceli prochází plyn do nápoje. Sycení nápoje bývá poslední operací s nápojem těsně před jeho plněním do kegů, lahví, petainerů či jiných obalů.
PFH – Trojcestná plnicí armaturaPFH je speciální armatura, určená pro plnění tanků produktem (pivem, vínem, moštem) s odbočkou pro odpouštění kalů. Je vybavená průhledítkem pro snadné oddělení kalů od produktu. Napojuje se na produktovou plnicí armaturu RO1.
LAD – Nerezový žebříkŽebřík slouží pro snadný přístup k horní části tanku, který je nutný pro demontáž a montáž výše umístěných armatur. Žebřík vyrábíme v několika velikostech podle výšky tanku. Žebřík se k tanku zavěšuje horní příčkou na háky LC pro zajištění stability a bezpečnosti.
WordPress Responsive Table


Doporučené konfigurace modulárních cylindrokónických tanků CCTM

Modulární cylindricko-kónické tanky CCTM lze sestavit do řady konfigurací. Zde jsou nejčastěji používané konfigurace a popis jejich funkčností.

CK tanky CCTM - doporučené sestavy

Nabízíme cylindrokónické tanky modulární konstrukce CCTM v těchto doporučených konfiguracích :


Konfigurace A1

Nejjednodušší sestava CK tanku, umožňující veškeré fáze výroby piva, cideru, vína, moštů, limonád, včetně sycených druhů nápojů.

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 0.5 bar (netlaková nádoba nevyžadující certifikaci podle evropské směrnice PED 2014/68/EU), je vhodný pro výrobu nesycených nápojů (vína, moštů, limonád), ale také pro proces hlavního kvašení piva, cideru nebo šumivých druhů vína.

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 3.0 bar a certifikován podle PED 2014/68/EU, je možné jej používat pro kvasný i zrací proces veškerých sycených nápojů. Konfigurace je vhodná pro řízené kvašení a tlakové zrání všech druhů piva, cideru a sycených vín.

Výbava tanku umožňuje nastavit požadovaný přetlak v tanku a sledovat skutečný tlak na manometru, přičemž kvasný proces je indikován probubláváním plynu CO2 přes kvasnou zátku s vodou – vše potřebné je součástí hradicího přístroje.

Tank je vybaven dále pevnou nebo rotační kulovou hlavicí a potrubním připojením pro snadné mytí a sanitaci tanku, ideálně s pomocí CIP stanice.

Vzorkovací ventil umožňuje průběžný odběr vzorků, tank je možné osadit armaturou pro dodatečné sycení nápoje plynem CO2, je možné provádět studené chmelení piva pomocí externího zařízení extraktor chmele, anebo s připojeným flotačním přístrojem provádět čištění moštů od tuhých kalů.

Součástí sestavy tanku není stavoznak, jelikož v procesu kvašení a zrání piva není nezbytnou výbavou a odpadají tedy starosti s jeho sanitací a nežádoucím zahníváním kvasnic. K tomu přispívá i absence dlouhých ramen odkalovací a produktové armatury, což rovněž zamezuje zahnívání kvasnic v nechlazených částech tanku.

Díky modulární koncepci je však možné stavoznak k tanku kdykoli přidat, v této konfiguraci ovšem není možné přidávat a odnímat stavoznak za provozu, je-li tank natlakovaný s produktem uvnitř.

… Více informací o tancích v konfiguraci A1

cenik-buttondotaz-button


Konfigurace A2

Tank v konfiguraci A2 se liší od konfigurace A1 pouze prodlouženými rameny odkalovací a produktové armatury. Tyto armatury zajišťují větší pohodlí při napojování hadic k tanku, odběru kvasnic, sanitaci tanku apod. Je však možné armatury kdykoli odebrat, a to i za provozu, kdy je tank natlakovaný s produktem uvnitř, což je vhodné například za účelem vyčištění ramen před jejich stykem s produktem.

Umístění klapek pro napouštění a vypouštění obsahu co nejblíže tanku zabraňuje nežádoucímu zahnívání kvasnic v nechlazených ramenech, stejně jako nepřítomnost stavoznaku.

Tank je možné kdykoli překonfigurovat do jakékoli jiné konfigurace. Konfigurace neumožňuje přidání nebo odejmutí modulu stavoznaku za provozu, když je tank natlakovaný s produktem uvnitř.

… Více informací o tancích v konfiguraci A2

cenik-buttondotaz-button


Konfigurace A3

Tank v konfiguraci A3 se liší od konfigurace A1 prodlouženými rameny odkalovací a produktové armatury, které jsou ale opatřené klapkami na jejich koncích těsně před ústím armatur. Tyto klapky nahrazují klapky umístěné u tanků A1 a A2 těsně pod kónusem.

Tyto armatury zajišťují maximální pohodlí při napojování hadic k tanku, odběru kvasnic, sanitaci tanku apod., což je umocněno jejich vyústěním výše nad podlahou.  Je však možné armatury kdykoli odebrat, ovšem nikoli za provozu, kdy je tank natlakovaný s produktem uvnitř.

Umístění klapek pro napouštění a vypouštění obsahu dále od tanku bohužel způsobuje nežádoucí zahnívání kvasnic v nechlazených ramenech, proto tuto konfiguraci příliš nedoporučujeme. Naproti tomu se jedná o řešení, které je běžné u většiny jiných výrobců CK tanků, a proto může řadě výrobců nápojů vyhovovat.

Všechny výše popsané problematické vlastnosti tanku v konfiguraci lze snadno eliminovat objednáním modulárního tanku A1, A2 anebo nejlépe v konfiguraci B2 (nebo přestavbou z jiné konfigurace na B2) .

Tank je možné kdykoli překonfigurovat do jakékoli jiné konfigurace.

… Více informací o tancích v konfiguraci A3

cenik-buttondotaz-button


Konfigurace B1

Konfigurace B1 vychází ze sestavy A3, tedy obsahuje prodloužené trubky armatur pro vypouštění/napouštění produktu a odkalování obsahu celého tanku, opatřené klapkami na konci s ohledem na snadné napojování hadic a sběr použitých kvasnic. Oproti sestavě A3 je ale tank opatřený stavoznakem, díky čemuž je možné sledovat aktuální množství nápoje v tanku. Stavoznak je možné vypustit a vysanitovat i za provozu, kdy je v tanku natlakovaný produkt. Není možné odmontovat a přimontovat stavoznak, je-li tank právě napuštěný produktem, to je možné pouze je-li tank prázdný. Také není možné sanitovat za provozu (je-li v tanku právě produkt) spodní napouštěcí/vypouštěcí armaturu. Stejně jako u sestavy A3 umístění klapek pro napouštění a vypouštění obsahu dále od tanku způsobuje nežádoucí zahnívání kvasnic v nechlazených ramenech, proto tuto konfiguraci příliš nedoporučujeme. Naproti tomu se jedná o řešení, které je běžné u většiny jiných výrobců CK tanků, a proto může řadě výrobců nápojů vyhovovat.

Všechny výše popsané problematické vlastnosti tanku v konfiguraci lze snadno eliminovat objednáním modulárního tanku v konfiguraci B2 (nebo přestavbou z jiné konfigurace na B2) .

Tank je možné kdykoli překonfigurovat do jakékoli jiné konfigurace.

… Více informací o tancích v konfiguraci B1

cenik-buttondotaz-button


Konfigurace B2

Konfigurace B2 prezentuje sestavení tanku ve výbavě, která umožňuje naplno využít všech výhod našich modulárních cylindrokónických tanků CCT-M. Od ostatních sestav se liší několika prvky :

Součástí výbavy tanku je stavoznak, který umožňuje sledovat aktuální výšku hladiny produktu v tanku. To je výhodné především tehdy, když je CK tank používaný na konci výrobního procesu ke stáčení produktu do kegů, lahví nebo přímo do výčepu.

Horní sanitační armatura je osazená motýlovou klapkou a dolní vstupně-výstupní produktová armatura obsahuje dvě klapky (jedna těsně pod kónusem, druhá na konci ramene).
Toto sestavení umožňuje kdykoli hermeticky oddělit stavoznak od tlakové nádoby, poté pak vyčistit a vysanitovat stavoznak i produktovou armaturu, případně tyto díly zcela odmontovat nebo přimontovat, a to i za plného provozu, když je tank natlakovaný s kvasícím produktem uvnitř. Tím je zajištěná možnost udržování jinak problémových armatur vždy ve sterilním stavu a je tak zabráněno zahnívání kvasnic ve stavoznaku i produktové armatuře a následně nežádoucí nákaze produktu.

Umístění klapek produktové a odkalovací armatury těsně pod kónusem zabraňuje zahnívání kvasnic v dlouhých nechlazených ramenech obou dolních armatur.

… Více informací o tancích v konfiguraci B2

cenik-buttondotaz-button


Spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura

U všech variant tanků CCT-M je možné vybrat si mezi pevnou (nesegmentovanou) a variabilní (segmentovanou) spodní sdruženou napouštěcí/vypouštěcí odkalovací armaturou – rozšiřující komponenta označená TO1.

Pevná spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura TO1FIX – trubka pro vypouštění čistého produktu má pevnou výšku, kterou si může zákazník přizůsobit jejím zkrácením (uříznutím) na individuálně požadovanou délku  – podle množství kvasnic, které se obvykle v daném pivovaru nebo cidérce přidává do tanků. Standardní výbava tanků CCT-M v konfiguracích A1, A2, A3, B1. Volitelná výbava tanků v konfiguraci B2.

Variabilní spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura TO1VAR – trubka pro vypouštění čistého produktu je segmentovaná a její výšku je možné libovolně měnit pouhou změnou počtu segmentů – zákazník tak může u každého tanku snadno nastavit výšku sání čistého produktu nad hladinou kvasnic  podle aktuální potřeby. Standardní výbava tanků CCT-M v konfiguraci B2 . Volitelná výbava tanků v konfiguracích A1, A2, A3, B1.

Volbou počtu segmentů produktové trubky je možné optimálně využít maximální možný objem produktu v závislosti na aktuálním množství kvasnic v tanku. To přispívá k eliminaci výtrat piva, ke kterým dochází u jiných tanků klasické koncepce tím, že nelze odebrat z tanku pivo pod úrovní nasávacího hrdla produktové armatury.

 

 


Proč se rozhodnout pro modulární cylindrokónické tanky ?

 1. Modularita znamená větší volnost zákazníka v rozhodování o nákupu. Zákazník si může objednat tank v levnější omezené konfiguraci (například bez stavoznaku, bez možnosti sanitace odkalovacích armatur, bez syticí svíčky atd.) a přikoupit rozšiřující armatury později podle potřeby. Předpokladem pro tuto možnost je důsledné dodržování zásady , že archivujeme výrobní výkresy všech již vyrobených tanků.
 2. Možnost konfigurace tanku bez stavoznaku a se stavoznakem dle volby zákazníka.  Většinou se CK tanky používají v režimu „plný-prázdný“, pokud se v nich provádí jen kvašení a zrání piva (nebo jiného podobného nápoje). V tomto běžném režimu jsou stavoznaky na CK tanku pro sládka spíše problémem, protože v nich zahnívají kvasnice a pivo se může pokazit takto vzniklou infekcí. Proto ve většině případů bude sládek volit konfiguraci bez stavoznaků pro zajištění větší sterility piva a ušetření práce se sanitací. Jsou ale situace, kdy je stavoznak na tanku žádoucí. Například když se očekává kontrola z celního úřadu, která požaduje zviditelnění objemu piva v tancích. Nebo když není právě k dispozici žádný volný přetlačný tank a pivo se bude do kegů, lahví nebo výčepu stáčet přímo z CKT. V takovém případě sládek má možnost stavoznak k tanku přidat, a to dokonce i když je tank plný piva a natlakovaný, bez nutnosti přečerpávání piva do jiného tanku. Stejně tak má možnost stavoznak z tanku kdykoli demontovat, a to opět i když je tank plný. Tuto možnost ocení sládek zejména tehdy, když potřebuje stavoznak přemístit na jiný tank, vyčistit jej anebo například při náhlém rozbití stavoznaku. Bez nebezpečí vylití obsahu tanku na kanál.
 3. Zamezení zahnívání piva v odkalovacích armaturách. Konstrukce tanku umožňuje kdykoli za provozu (i když je tank plný) vysanitovat, odmontovat a vyčistit odkalovací armatury (spodní dvě trubky pro připojení hadic). Díky možnosti umístění motýlových klapek těsně pod hrotem kónusu tanku je jen minimální objem piva v tanku vystaven vyšší teplotě a nedochází tak k nežádoucímu zahnívání piva v odkalovacích armaturách, jak je tomu obvykle ve standardně řešených CK tancích. Není nutné často odpouštět pivo z tanku pro zamezení infekce a toto má za následek snížení provozních ztrát ve výtratách piva.
 4. Možnost sanitace stavoznaku a odkalovacích armatur bez demontáže za provozu. Je-li tank osazen armaturami v plné konfiguraci, pak je možné provádět výplach a sanitaci stavoznaku a produktové odkalovací armatury i bez jejich demontáže, i když je tank plný piva a natlakovaný. To přispívá k zamezení zahnívání piva ve stavoznaku a odkalovací produktové armatuře, aniž by bylo nutné obě armatury demontovat a ručně čistit. Výsledkem bude neinfikované pivo v tanku osazeném stavoznakem i libovolně dlouhými odkalovacími rameny, což je u standardní koncepce tanku prakticky nedosažitelné, protože neumožňují vysanitovat stavoznak a odkalovací ramena, když jsou zaplněné pivem.
 5. Možnost instalace volitelné armatury na boku tanku – zaslepená armatura vlevo od průlezu umožňuje pozdější instalaci syticí svíčky pro sycení nápoje CO2, případně flotačního přístroje (používá se při výrobě vína, moštu, cideru), anebo zařízení extraktor chmele pro studené chmelení piva. Armatura není povinnou výbavou základního tanku a tank lze na žádost zákazníka vyrobit bez ní, protože se jedná o obtížně sanitovatelné místo, které je nutné ošetřovat ručně.
 6. Možnost instalace volitelného typu vzorkovacího kohoutu – malá armatura vlevo od průlezu umožňuje pozdější instalaci libovolného typu vzorkovacího kohoutu (například bez kompenzátoru nebo s kompenzátorem pěnění). Armatura není povinnou výbavou základního tanku a tank lze na žádost zákazníka vyrobit bez ní, protože se jedná o další obtížně sanitovatelné místo, které je nutné ošetřovat ručně.
 7. Možnost volby typu sanitační sprchy – K tankům nabízíme několik typů sanitační hlavice – pevná, rotační, vícekulová, s aktivním rozstřikovačem … Výměna typu sprchy je velmi jednoduchá pomocí závlačky, případně závitu.
 8. Možnost volby spodní sdružené armatury – K tankům nabízíme dva druhy spodních sdružených armatur, které sestávají z převlečné matice DN125-DN150, odkalovací a produktové trubky, které jsou zavařené v zaslepovacím disku. Jednoduchá armatura s pevnou produktovou trubkou, kterou si zákazník může řezem přizpůsobit požadované délce, a modulární armatura s produktovou trubkou složenou z více segmentů, u které zákazník může volbou počtu segmentů volit požadovanou délku trubky podle výšky hladiny kvasnic v tanku.
 9. Možnost volby typu spojovacích armatur TC/DC – Tanky a rozšiřující armatury nabízíme ve svou variantách spojů – TriClamp a mlékárenské šroubení – obě varianty za shodnou cenu. V každé zemi Evropy platí jiné zvyklosti a standardy, někteří naši zákazníci požadují jako standard DIN 32676 TriClamp, jiní DIN 11851 Dairy Coupling . Modularita umožní použít také redukčních prvků pro přizpůsobení mezi oběma standardy.
 10. Bezpečný transport a manipulace s tankem – díky odmontovatelným všem armaturám bude tank při manipulaci a transportu vystavený mnohem menšímu riziku poškození, než je tomu u tanku s pevně navařenými armaturami. Toto snižuje nároky na balicí a transportní materiál, tanky při převozu zaberou méně místa na korbě auta, klesá pravděpodobnost poškození tanku při transportu a tedy i finančních a časových ztrát při řešení následných reklamací. Celkově je balení a transport levnější a s nižšími riziky.
 11. Stavebnicová koncepce tanků je výhodná –  Je skutečností, že významná část našich zákazníků preferuje modulární koncepci řady námi vyráběných zařízení. Modularita umožňuje měnit vlastnosti výrobků podle potřeby a rozšiřovat jeho možnosti nad rámec původně zamýšleného účelu.

 


Doporučujeme používat CCTM tanky tak, že při plnění tanku produktem a také během celého procesu kvašení a zrání produktu je stavoznak od tanku hermeticky oddělený zavřenými klapkami. Teprve až je proces kvašení a zrání ukončen, je stavoznak propojený s tankem otevřením klapek a zaplaven, následně je možné sledovat stav hladiny produktu na stavoznaku během jeho filtrace, stáčení do obalů anebo čepování produktu. Tímto je zabráněno nežádoucí kontaminaci nápoje infekcí z kvasnic zahnívajících v nechlazených ramenech a stavoznaku.


Ceník dílčích komponentů systému CCTM

 • CCTM-BT : ceník základních tanků BT systému modulárních tanků CCTM

 • CCTM-MTA : ceník rozšiřujících komponentů pro základní tanky systému CCTM

Ceník sestav tanků systému CCTM v doporučených konfiguracích

 • CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1

 • CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2

 • CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3

 • CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1

 • CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2