Provozujte vlastní český minipivovar

Extraktor chmele – zařízení pro chmelení piva za studena

Co je studené (suché) chmelení ?

Studené chmelení (v originále „dry hopping“ – suché chmelení) je součást výrobního procesu piva, který se běžně využívá ve Velké Británii, Skandinávských zemích, USA, Kanadě a Austrálii. jedná se o postup, kdy se chmel přidává do již hotového studeného piva – nejčastěji do stáčecího tanku. Některé pivovarské restaurace dokonce používají postup, kdy pivo proudí přes patrony s chmelem až přímo před jeho čepováním do sklenic nebo stáčením do lahví.

Hopgun-60-600x600Jedinečný charakter piva je dosahován výběrem nebo kombinací odrůd a dávkováním chmele. Například Craft, který se podílí na americké produkci piva 6 %, spotřebováno zhruba 30 % z celkové americké spotřeby chmele. Ale také relativně malé množství chmele mezi 30­50 g/hl může chmelové aroma v pivu příjemně zesílit. Při chmelení za studena je třeba tuto operaci integrovat do pivovarského procesu tak, aby se používala pravidelně a relativně jednoduše.

Principem je extrakce chmele pivem zastudena. Existuje několik možností chmelení zastudena, při nichž se zohledňují různé faktory. Cílem je dosáhnout toho, aby bylo do piva extrahováno optimální množství chmelového aroma. Čím je obsah alkoholu v pivě vyšší, tím se z chmele extrahuje více látek – nejen aromat (více látek se samozřejmě extrahuje při použití vyšší teploty).

Extrakci chmele do piva ovlivňuje také obsah CO2 a další složky piva. Důležitá je především extrakce linoloolu, který je základem chmelového aroma. Extrakce chmele se rozlišuje i podle toho, v jaké formě je chmel použit. Nejčastěji se používají chmelové peletky, které vytvoří velkou kontaktní plochu k extrakci. Studené chmelení se provádí v některé „studené“ fázi výroby piva, do tanků nebo do sudů, obvykle po kvašení nebo v ležáckém sklepě.

Pro výsledné aroma je důležité, po jak dlouhou dobu chmel v pivu setrvává.

 

Extraktor chmele – zařízení pro chmelení piva za studena

Nabízíme zařízení extraktor chmele , které se typicky využívá pro chmelení piva za studena v pivovarech ve Velké Británii, USA nebo Skandinávii.

Extraktor chmele je cylindrická tlaková nádoba na třech nohách s integrovaným vyjímatelným filtrem, manometrem a potřebnými armaturami, určená pro řízenou extrakci chmele do studeného piva – studené (suché) chmelení piva. Suché chmelení nezvyšuje nadměrně hořkost piva, zároveň podporuje silné chmelové aroma. Efektivní extrakce chmele snižuje spotřebu chmele. Toto zařízení je velmi jednoduché pro používání, zabírá minimum prostoru, a lze jej snadno integrovat do stávajících pivovarů s běžnou technologií pro stáčení a lahvování piva.

Výhody používání zařízení extraktoru chmele pro studené chmelení :

 • Zdůraznění chmelového aroma v hotovém pivu
 • Opatrné rozpuštění chmelových pelet (typ 45  a 90) ve studeném pivu
 • Optimální extrakce chmele a zvýšení podílu esenciálních olejů v hotovém pivu
 • Pevně stanovená doba extrakce chmele (jeho kontaktu s pivem)
 • Pracuje bez ohřevu, bez míchadel – neovlivňuje negativně senzorické vlastnosti piva
 • Dokonalé oddělení extrahovaných látek – nevyvolává problémy při filtraci

 


 

Jak s extraktorem chmele pracuje …

 1. Otevřeme horní víko zařízení extraktoru chmele (po uvolnění všech šroubů).
 2. Nasypeme chmelové pelety do 20% z celkového objemu válce extraktoru chmele a uzavřeme horní víko, důležité je dotažení všech šroubů víka.
 3. Propojíme pivní tank s extraktorem chmele a membránové čerpadlo podle obrázku výše. CIP přívod je možné tak použít jako vstup do tanku.
 4. Veškerý vzduch vypustíme tak že začneme extraktor chmele napouštět pivem a nahoře otevřeme odfuk (CO2 inlet) – tímto otvorem díky pivu vytlačíme vzduch ven. Po naplnění extraktoru chmele pivem horní odfuk uzavřeme.
 5. V případě, že tlak CO2 v pivním tanku příliš poklesnul, doplníme jej do tanku z tlakové lahve s CO2.
 6. Otevřeme všechny ventily chmelicího okruhu (vstup a výstup na extraktoru chmele, vstup a výstup na pivním tanku).
 7. Zapneme membránové čerpadlo po dobu 2 až 6 hodin. Doba suchého chmelení je závislá na objemu pivního tanku a je potřeba optimální dobu pro každý tank stanovit dle vlastních zkušeností a praktických výsledků.
 8. Zavřeme všechny ventily chmelicího okruhu.
 9. Připojíme CO2 na CO2 inlet. Otevřeme výpust z extraktoru chmele a vstup do tanku. Obsah extraktoru chmele vytlačíme pomocí CO2 zpátky do tanku.
 10. Rozpojíme komponenty chmelicího okruhu, vyčistíme a dezinfikujeme extraktor chmele, čerpadlo a hadice. Vyluhované zbytky chmele zkompostujeme.
 11. V případě, že tlak CO2 v pivním tanku příliš poklesnul, doplníme jej do tanku z tlakové lahve s CO2.
 12. Vaše pivo je nyní připraveno ke konzumaci nebo pro plnění do obalů.

 


 

Naše nabídka zařízení extraktor chmele pro studené chmelení piva: 

Kompletní řešení pro pro studené chmelení piva :

Nabízíme také plně vybavené sestavy pro dry hoping extrakci chmele na studené pivo: Dry hopping / Cold hopping. Každá sada obsahuje jednu nerezovou nádrž na pivo a veškeré další vybavení, které je potřeba pro přípravu silně chmeleného piva Pale Ale, IPA apod.

 1. CHSBN – Sestavy pro studené chmelení piva se vzduchem chlazenými neizolovanými tanky

 2. CHSBI – Sestavy pro studené chmelení piva s glykolem chlazenými izolovanými tanky