Provozujte vlastní český minipivovar

Hop Gun – zařízení pro chmelení piva za studena

Co je studené (suché) chmelení ?

Studené chmelení (v originále „dry hopping“ – suché chmelení) je součást výrobního procesu piva, který se běžně využívá ve Velké Británii, Skandinávských zemích, USA, Kanadě a Austrálii. jedná se o postup, kdy se chmel přidává do již hotového studeného piva – nejčastěji do stáčecího tanku. Některé pivovarské restaurace dokonce používají postup, kdy pivo proudí přes patrony s chmelem až přímo před jeho čepováním do sklenic nebo stáčením do lahví.

Hopgun-60-600x600Jedinečný charakter piva je dosahován výběrem nebo kombinací odrůd a dávkováním chmele. Například Craft, který se podílí na americké produkci piva 6 %, spotřebováno zhruba 30 % z celkové americké spotřeby chmele. Ale také relativně malé množství chmele mezi 30­50 g/hl může chmelové aroma v pivu příjemně zesílit. Při chmelení za studena je třeba tuto operaci integrovat do pivovarského procesu tak, aby se používala pravidelně a relativně jednoduše.

Principem je extrakce chmele pivem zastudena. Existuje několik možností chmelení zastudena, při nichž se zohledňují různé faktory. Cílem je dosáhnout toho, aby bylo do piva extrahováno optimální množství chmelového aroma. Čím je obsah alkoholu v pivě vyšší, tím se z chmele extrahuje více látek – nejen aromat (více látek se samozřejmě extrahuje při použití vyšší teploty).

Extrakci chmele do piva ovlivňuje také obsah CO2 a další složky piva. Důležitá je především extrakce linoloolu, který je základem chmelového aroma. Extrakce chmele se rozlišuje i podle toho, v jaké formě je chmel použit. Nejčastěji se používají chmelové peletky, které vytvoří velkou kontaktní plochu k extrakci. Studené chmelení se provádí v některé „studené“ fázi výroby piva, do tanků nebo do sudů, obvykle po kvašení nebo v ležáckém sklepě.

Pro výsledné aroma je důležité, po jak dlouhou dobu chmel v pivu setrvává.

 

Hop Gun – zařízení pro chmelení piva za studena

Nabízíme zařízení Hop Gun (chmelová pistole), které se typicky využívá pro chmelení piva za studena v pivovarech ve Velké Británii, USA nebo Skandinávii.

Hop gun je cylindrická tlaková nádoba na třech nohách s integrovaným vyjímatelným filtrem, manometrem a potřebnými armaturami, určená pro řízenou extrakci chmele do studeného piva – studené (suché) chmelení piva. Suché chmelení nezvyšuje nadměrně hořkost piva, zároveň podporuje silné chmelové aroma. Efektivní extrakce chmele snižuje spotřebu chmele. Toto zařízení je velmi jednoduché pro používání, zabírá minimum prostoru, a lze jej snadno integrovat do stávajících pivovarů s běžnou technologií pro stáčení a lahvování piva.

dry-hopping-schema-cz

Výhody používání zařízení Hop Gun pro studené chmelení :

 • Zdůraznění chmelového aroma v hotovém pivu
 • Opatrné rozpuštění chmelových pelet (typ 45  a 90) ve studeném pivu
 • Optimální extrakce chmele a zvýšení podílu esenciálních olejů v hotovém pivu
 • Pevně stanovená doba extrakce chmele (jeho kontaktu s pivem)
 • Pracuje bez ohřevu, bez míchadel – neovlivňuje negativně senzorické vlastnosti piva
 • Dokonalé oddělení extrahovaných látek – nevyvolává problémy při filtraci

 


 

Jak se se zařízením Hop Gun pracuje …

 1. Otevřeme horní víko zařízení Hop Gun (po uvolnění všech šroubů).
 2. Nasypeme chmelové pelety do 20% z celkového objemu válce HopGun a uzavřeme horní víko, důležité je dotažení všech šroubů víka.
 3. Propojíme pivní tank s Hop Gun a membránové čerpadlo podle obrázku výše. CIP přívod je možné tak použít jako vstup do tanku.
 4. Veškerý vzduch vypustíme tak že začneme Hop Gun napouštět pivem a nahoře otevřeme odfuk (CO2 inlet) – tímto otvorem díky pivu vytlačíme vzduch ven. Po naplnění Hop Gun pivem horní odfuk uzavřeme.
 5. V případě, že tlak CO2 v pivním tanku příliš poklesnul, doplníme jej do tanku z tlakové lahve s CO2.
 6. Otevřeme všechny ventily chmelicího okruhu (vstup a výstup na HopGun, vstup a výstup na pivním tanku).
 7. Zapneme membránové čerpadlo po dobu 2 až 6 hodin. Doba suchého chmelení je závislá na objemu pivního tanku a je potřeba optimální dobu pro každý tank stanovit dle vlastních zkušeností a praktických výsledků.
 8. Zavřeme všechny ventily chmelicího okruhu.
 9. Připojíme CO2 na CO2 inlet. Otevřeme výpust z Hop Gun a vstup do tanku. Obsah Hop Gun vytlačíme pomocí CO2 zpátky do tanku.
 10. Rozpojíme komponenty chmelicího okruhu, vyčistíme a dezinfikujeme HopGun, čerpadlo a hadice. Vyluhované zbytky chmele zkompostujeme.
 11. V případě, že tlak CO2 v pivním tanku příliš poklesnul, doplníme jej do tanku z tlakové lahve s CO2.
 12. Vaše pivo je nyní připraveno ke konzumaci nebo pro plnění do obalů.

 


 

Naše nabídka zařízení Hop Gun pro studené chmelení piva:


shares