Provozujte vlastní český minipivovar

CIP stanice

CIP STANICE – zařízení pro důkladné mytí, sanitaci a desinfekci zařízení minipivovaru / cidérky

CIP staniceSanitační stanice (CIP) slouží k dokonalému vyčištění veškerého strojního zařízení a potrubních systémů minipivovaru, které přicházejí do styku se zpracovávanými médii a kapalinami. Bez tohoto zařízení nelze provozovat zařízení na výrobu a stáčení nápojů.

 

 Popis mycího a sanitačního cyklu :

Mycí a sanitační cyklus sestává typicky z těchto kroků :

 1. Předmytí – výplach studenou nebo teplou vodou.
 2. Čištění – mytí technologie cirkulující horkou vodou.
 3. Výplach –  výplach studenou nebo teplou vodou.
 4. Chemická desinfekce (sanitace) – mytí technologie zásaditým a poté kyselým sanitačním roztokem v požadované koncentraci.
 5. Výplach –  výplach technologie studenou nebo teplou vodou.
 6. Neutralizace – po ukončení několika mycích a sanitačních cyklů se provádí neutralizace (vzájemné smíchání za účelem dosažení neutrálního Ph směsi) použitých sanitačních roztoků a jejich vypuštění na kanál.

cip_process

Proč používat k čištění a sanitaci technologie pivovaru / cidérky CIP stanici ?

výhody použití CIP stanice v pivovaru při sanitaci a čištění tankůVýhody CIP stanice ve srovnání s jednoduchým čištěním a sanitace technologie pomocí čerpadla  :

 1. Úspora přípravné práce : Sanitační roztoky jsou ve vyhrazených nádobách CIP stanice k dispozici v požadovaném naředění po dobu několika čisticích a sanitačních cyklů. Není nutná jejich příprava před každým čisticím a sanitačním cyklem.
 2. Zvýšení bezpečnosti práce : Omezení četnosti přípravy sanitačních roztoků a manipulace s nimi snižuje pravděpodobnost poleptání obsluhující osoby při manipulaci s koncentrovanými kyselinami a louhy.
 3. Úspora času i energie při čištění a sanitaci : Průběžný ohřev čisticích a sanitačních roztoků v průběhu čisticího a sanitačního cyklu a jejich udržování na předepsané teplotě zvyšuje podstatně účinnost čištění a sanitace, což vede k úspoře času obsluhy zařízení i elektrické energie – čisticí proces a chod čerpadla trvá výrazně kratší dobu.
 4. Vysoká účinnost čištění a sanitace : Ve srovnání s cirkulací sanitačních roztoků běžným čerpadlem nedochází při použití CIP jednotky k poklesu teploty roztoků. Čištění čisticími a sanitačními roztoky je nesrovnatelně účinnější než studenými roztoky, a tedy nádoby a zařízení jsou po správně provedeném sanitačním a mycím cyklu opravdu zcela čisté, zbavené organických i jiných nečistot, což je v pivovarském provozu podstatnou podmínkou pro dodržení hygienických požadavků.
 5. Snadná neutralizace použitých kyselin a louhů : Neutralizační nádoba, která je součástí CIP stanice, umožňuje snadnou, bezpečnou a úplnou neutralizaci použitých kyselých a zásaditých sanitačních roztoků před jejich vylitím do kanálu. Vyhovuje tak požadavků zákonů na ochranu životního prostředí a zabraňuje poškozování kanalizační soustavy a dalších stavebních prvků. Dále zvyšuje bezpečnost při manipulaci s použitými mycími a sanitačními roztoky.

 


Vyrábíme CIP stanice ve dvou provedeních :

 

I. Mobilní CIP stanice

cip1-50-600cip1-50-b

Kompaktní mobilní CIP stanice umožňuje snadný transport sanitačních a mycích roztoků po pivovaru, jejich ohřev, dávkování, cirkulaci sanitačních roztoků a jejich konečnou neutralizaci. Vyrábíme je v užitečných objemech 50 – 200 litrů na jednu nádobu. Obsahují části :

 • Tank na kyselý sanitační roztok – kyselinu
 • Tank na zásaditý sanitační roztok – louh
 • Neutralizační nádrž – pro neutralizaci roztoků po jejicj znečištění před vypuštěním
 • Ohřevná komora – pro nahřívání sanitačních roztoků a vody
 • Sanitační čerpadlo – pro cirkulaci sanitačních roztoků čištěnými nádobami a potrubím
 • Ovládací panel – ovládání všech funkcí CIP stanice
 • Nosný rám s pojezdovými koly

 CIP1-200 v pivovaru 7Fjell v Norsku


II. Statické CIP stanice

cip5-500-01cip5-500-03

Statická CIP stanice se nepohybuje po pivovaru, s ohledem na velký objem nádob (od 500 litrů) a značnou hmotnost to není praktické. Proto slouží jen k přípravě a jímání sanitačních roztoků a k jejich čerpání ke vzdáleným nádobám (obvykle různé tanky na výrobu piva) se používají hadice. U větších CIP stanic zajišťujeme také rekuperaci horké vody do samostatné izolované nádoby, která je u mobilních CIP stanic vylévána po použití na kanál. Obsahují části :

 • Tank na kyselý sanitační roztok – kyselinu
 • Tank na zásaditý sanitační roztok – louh
 • Tank horkou vodu – na přípravu a jímání horké vody
 • Neutralizační nádrž – pro neutralizaci roztoků po jejicj znečištění před vypuštěním
 • Ohřevná komora – pro nahřívání sanitačních roztoků a vody
 • Sanitační čerpadlo – pro cirkulaci sanitačních roztoků čištěnými nádobami a potrubím
 • Ovládací panel – ovládání všech funkcí CIP stanice
 • Soustava dopravních sanitačních hadic
 • Nosný rám
 • Elektrorozvaděč

Vyrábíme tyto typizované CIP stanice pro malé pivovary :Schéma napojení pivních tanků na mobilní sanitační CIP stanici :

Cip process for the brewing tank

 

 

 


 

 >> Zpět na komponenty pro pivovary <<