Provozujte vlastní český minipivovar

Mikropivovary


Máme nové webové stránky. Přejděte na :

Mikropivovary


mikro-pivovary-208x168

Mikropivovary (v anglické terminologii nanobreweries) jsou kategorií pivovarů, zahrnující technologii pro výrobu piva s důrazem na co nejnižší pořizovací cenu i za cenu sníženého komfortu práce v pivovaru (ve srovnání s plnohodnotnými minipivovary a pivovary). Jsou dobrým řešením pro všechny začínající pivovarníky, kteří požadují plnou funkčnost zařízení s vynaložením co nejmenší investice do technologie a stavebních úprav.

Dodáváme komplety mikropivovarů BREWMASTER, jejichž základem je zjednodušená infůzní varna . Ověřená koncepce mikropivovarů, které používají malovýrobci domácího piva a začínající pivovarníci ve stovkách malých pivovarů v celém světě.

Mikropivovary BREWMASTER

Mikropivovary BREWMASTER jsou sestavy zařízení, určené pro profesionální výrobu piva v objemech várky 200 nebo 500 litrů. Jsou vybavené elektrickou varnou, umožňující výrobu různých druhů piva infůzním varným postupem s následným kvašením v cylindricko-kónických tancích.

 


bm-51-setMikropivovary BREWORX BREWMASTER 50

–  malé mikropivovary pro domácí pivovarníky

 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 51 – s CK tanky 50 litrů
 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 52 – s CK tanky 100 litrů

 

 

 

 

 

 

brewmaster-microbreweries-001Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 200

–  výkonné mikropivovary pro malé restaurace

 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 201 – s CK tanky 200 litrů
 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 202 – s CK tanky 400 litrů

 

 

 

 

 

 

brewmaster-microbreweries-001Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 500

–  výkonné mikropivovary pro středně velké restaurace

 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 501 – s CK tanky 500 litrů
 • Mikropivovary BREWORX BREWMASTER 502 – s CK tanky 1000 litrů

 

 

 

 

 


 

Obecný popis mikropivovarů Brewmaster

I. Mačkání sladu

Mačkání sladu je realizováno elektrickým pivovarským šrotovníkem MM-80 o výkonu 80 kg sladu za hodinu, případně výkonným šrotovníkem se širokými válci MM-101EWR o výkonu 100 kg sladu za hodinu, s dokonalým systémem mačkáním sladu. Pouze u nejmenších pivovarů BM-50 doporučujeme jako alternativu levný ruční šrotovník MM-30.

 malt-mill-mm-30Malt-mill-MM-700mm-101-400x400

II. Varna – výroba horké mladiny

bm-50bm-200-02bm-500-01

 • Brewmaster 50 (izolovaná infůzní varna) – výrobní objem 55 litrů mladiny za jednu várku
 • Brewmaster 200 (izolovaná infůzní varna) – výrobní objem 220 litrů mladiny za jednu várku
 • Brewmaster 500 (izolovaná infůzní varna) – výrobní objem 550 litrů mladiny za jednu várku

 

nanocct-cooling-spiral-001III. Chlazení mladiny na zákvasnou teplotu

 • Přímo v nádobě varny nebo v kvasné nádobě pomocí ponorného spirálového výměníku – chladivem je studená voda z vodovodu (1. fáze chlazení mladiny) a případně i ledová voda z vodního chladiče (2. fáze chlazení mladiny)
 • Průtokem horké mladiny přes deskový výměník – chladivem je studená voda z vodovodu (1. fáze chlazení mladiny) a případně i ledová voda z vodního chladiče (2. fáze chlazení mladiny)
 • Dochlazování vodou předchlazené mladiny v kvasné nádobě – pouze u kvasných nádob vybavených vodním chlazením

 

IV. Kvasné nádoby – hlavní kvašení piva

Jednoduché neizolované kvasné cylindricko-kónické tanky … chlazené prostorově – nejjednodušší technologie pro neřízené kvašení piva v netlakové nádobě, vybavené kvasnou zátkou a výpustným ventilem. Doporučeno pouze pro výrobu piva v nejmenších objemech bez možnosti přesného řízení teploty kvašení produktu. U těchto nádob odpovídá kvalita zpracování vnitřního povrchu a svarů nízké ceně technologie !! Čištění a sanitaci je nutné provádět ručně.

 • Zjednodušené cylindricko-kónické tanky – plnohodnotné CK tanky zjednodušené konstrukce … chlazené duplikátorem a vodním chladičem. Je možné použít netlakové (0.0 bar) anebo nízkotlakové (1.5 bar) provedení. Nádoby lze použít rovněž k dochlazování mladiny před zakvašováním. Variantu tanků 1.5 bar lze použít také pro nízkotllakové zrání piva a stáčení piva do nádob.
 • Kvasné-zrací jednotky MODULOplnohodnotné CK tanky zjednodušené konstrukce s integrovaným nezávislým vodním chladičem .. je možné použít netlakové (0.0 bar) anebo nízkotlakové (1.5 bar) nebo vysokotlakové (3.0 bar) provedení. Nádoby lze použít rovněž k dochlazování mladiny před zakvašováním. Variantu tanků 1.5 bar a 3.0 bar lze použít také pro zrání piva a stáčení piva do nádob.
 • Plnohodnotné klasické cylindricko-kónické tanky – plně vybavené izolované CK tanky, samostojné, izolované, vybavené vším potřebným pro řízené kvašení, zrání, skladování a stáčení piva. Chlazení celé série tanků je reaizováno společným vodním-glykolovým chladičem. Možnost programování teplotních průběhů na mnoho dní dopředu.

 

 

V. Zrací  nádoby – dokvašování (zrání) piva

 • Zrání piva přímo v prodejních obalech – doporučujeme tlakové PET láhve, PETainery, KEGy, 5-litrové pivní soudky … V tomto investičně nejméně náročném řešení je vždy nutné umístit pivo v obalech do vzduchem chlazené místnosti , lednice nebo chladicího boxu (doporučená teplota vzduchu cca 1°C) . Dále je nutné zajistit průběžné odpouštění přetlaku v nádobách z důvodů zamezení exploze nádoby, jelikož tlakové obaly nejsou výrobcem určené pro jiné účely, než je skladování a prodej hotového piva. Jak vyplývá z poslední věty, je tento způsob řešení zrání piva vhodný jen pro nejmenší objemy produkce a z důvodu značného rizika zranění při explozi tlakem namáhaných obalů jej rozhodně nelze doporučit.
 • Zrání piva v tlakových nádobách chlazených vzduchem – Tlakové nádoby chlazené vzduchem (certifikované pro přetlak 1.5 až 3.0 bar) jsou neizolované, bez duplikačních plášťů. Jsou určené pro umístění v chlazené místnosti nebo v chlazeném boxu s teplotou vzduchu cca 1°C. Vybavení tlakových nádob (tzv. ležáckých tanků) umožňuje udržování přesně nastaveného přetlaku v nádobách a průběžné odpouštění nadměrného množství zráním piva produkovaného CO2 – toto zabraňuje nebezpečí exploze nádoby. S ohledem na skutečnost, že všechny tanky jsou obvykle umístěné v jediné místnosti s konstantní teplotou, není možné řídit teplotu v každém ležáckém tanku zvlášt. Stejně tak není možné použít tyto nádoby pro fázi hlavního kvašení piva (mladiny).
 • Zrání piva v tlakových nádobách chlazených vodou (glykolem) –  Tlakové nádoby (certifikované pro přetlak 1.5 až 3.0 bar) jsou neizolované (verze SLP) anebo izolované (verze CLASSIC), vybavené duplikačními plášti. Jsou určené pro umístění v nechlazené místnosti (u neizolovaných nádob se doporučuje místnost izolovaná).  Každý tank je ochlazován individuálně chladicí kapalinou, která cirkuluje mezi duplikačním pláštěm nádoby a vodním chladičem. Jako chladicí kapalina se používá voda (do teploty 2°C) anebo směs vody a potravinářského glykolu (až -4°C).  Vybavení tlakových nádob umožňuje udržování přesně nastaveného přetlaku v nádobách a průběžné odpouštění nadměrného množství zráním piva produkovaného CO2 – toto zabraňuje nebezpečí exploze nádoby. Každý tank je vybavený vlastním systémem měření a regulace teploty a je tedy možné řídit teplotu v každém tanku zvlášt. Jsou-li tanky vybavené kónickým spodním dnem (cylindricko-kónické tanky) , pak je možné tytéž tanky používat pro hlavní kvašení i pro zrání piva. Pro mikropivovary jsou vhodné tyto varianty zracích tanků chlazených vodou (glykolem) :

 

VI. Příprava piva k prodeji

U mikropivovarů se předpokládají výrobní objemy natolik malé, že také stáčení piva do prodejních obalů bude probíhat spíše manuálně. Proto jako součást vybavení mikropivovarů doporučujeme tyto možnosti :

 

VII. Chlazení pivovarských nádob

Chlazení nádob je realizování podle volby kvasné a zrací technologie jedním z těchto způsobů :

 • Chlazení vzduchem – při volbě nejjednodušších jednostěnných zracích nádob je nutné je umístit do izolované místnosti, vybavené vzduchovou chladicí jednotkou. V místnosti se zracími tanky je doporučeno udržovat teplotu cca 1-2°C (při nižší teplotě hrozí vznik námrazy na podlaze a technologii). Možným řešením je také kompaktní chladicí box, umístěný v neizolované místnosti.
 • Chlazení společným vodním chladičem – všechny nádoby jsou chlazené jedním společným vodním chladičem, z něhož je pomocí potrubí nebo hadic rozváděno chladivo (voda nebo voda s glykolem) k jednotlivým nádobám. Každá nádoba má jednu nebo více chlazených zón, teplota v každé z nich je měřená a regulována samostatně pomocí systému řízení teplot. Výhodou je nízká spotřeba elektrické energie. Pro mikropivovary používáme převážně kompaktní vodní chladič, jehož instalace je zvládnutelná zákazníkem svépomocí. V případě potřeby je možné použít i splitový vodní chladič s oddělenou venkovní a interiérovou částí, k jehiož instalaci je ale potřeba využít služeb specializované chladírenské firmy.
 • Chlazení sestavou kompaktních vodních chladičů – každý tank je chlazen samostatným kompaktním vodním chladičem. Typické řešení pro kvasné a zrací jednotky Modulo. Výhodou je snadná instalace tanků bez nutnosti napojení na chladicí rozvody (zvládnutelná svépomocí zákazníkem) a přirozená zálohovatelnost chlazení – při poruše jednoho chladiče jsou všechny ostatní tanky stále v provozu.

VIII. Další doporučené vybavení

 • Sada pivovarnických pomůcek a nářadí – hustoměr, lopatka na výhoz mláta, čisticí set na pivovarnické nádoby a hadice, barel na namačkaný slad, dřevěné míchadlo
 • Mobilní čerpadlo – užitečná pomůcka pro netlakové přečerpávání piva a jednoduchou sanitaci nádob
 • CIP stanice – mobilní jednotka pro pohodlné mytí a sanitaci nádob a pivních vedení

 

Charakteristika mikropivovarů a jejich srovnání s minipivovary a velkými pivovary

Charakteristická vlastnostMikropivovaryMinipivovaryVelké pivovary
Investiční náklady - technologieVelmi nízké (od 200 tisíc CZK)Nízké (od 1 milionu CZK)Vysoké (od 10 milionů CZK)
Investiční náklady - stavebníVelmi nízké (od 0 CZK)Nízké (od 200 tisíc CZK)Vysoké (od 2 milionů CZK)
Investiční náklady - montážNízké - Montáž probíhá svépomocí - systém Plug & Brew (od 0 CZK)Střední - Obvykle je nutný tým odborníků (od 100 tisíc CZK), anebo jejich součinnost (od 20 tisíc CZK)Vysoké - pivovar je kompletně sestavován týmem odborníků (od 1 milionu CZK)
Komfort obsluhy technologieNízký(manuální řidicí systém) až střední (poloautomatický řídicí systém varny) - obvykle větší množství manuální práceStřední (manuální řídicí systém varny a sklepa) až vysoký (automatický řídicí systém varny a sklepa)Vysoký - většina výrobních procesů je řízená automaticky, lidská obsluha pak nastavuje a kontroluje řídicí systémy. Lidská práce je omezená.
Energetická náročnost výrobního procesu (vztaženo na 1 litr vyrobeného piva)Vyšší - malé nároky na šetření energií - chybí izolace nádob, rekuperace tepla, méně efektivní systém ohřevu a chlazeníNízká - izolované nádoby, systém rekuperace tepla, efektivnější systém ohřevu a chlazeníNízká - díky velkým objemům vyrobeného piva a vysoké technologické vyspělosti zařízení a budov je šetření energií na prvním místě.
Provozní náklady (vztaženo na 1 litr vyrobeného piva)Vyšší - vyšší cena spotřebované energie, větší spotřeba vody, větší náročnost na lidskou práciStřední - nižší cena spotřebované energie, menší spotřeba vody, menší náročnost na lidskou práci a mzdové nákladyNízké - nízká spotřeba energie, nízká spotřeba vody, nízký objem lidské práce a mzdových nákladů
Výrobní omezení při výrobě mladinyBez přídavných zařízení umožňuje zjednodušená varna výrobu piva pouze infůzním postupem.Konstrukční řešení varny umožňuje výrobu prakticky všech druhů piva infůzním i dekokčním způsobem.Konstrukční řešení varny umožňuje výrobu prakticky všech druhů piva infůzním i dekokčním způsobem.
Výrobní omezení při kvasném a zracím procesuU nejlevnějších kvasných nádob je umožněno pouze beztlakové kvašení, přičemž zrání piva probíhá v lahvích nebo tlakových obalech. Dražší technologie umožňují kvašení i zrání piva.Samozřejmostí je vybavení pivovaru tlakovými nádobami pro kvašení, zrání i skladování piva. Samozřejmostí je vybavení pivovaru tlakovými nádobami pro kvašení, zrání i skladování piva.