Provozujte vlastní český minipivovar

O nás

Představení společnosti Czech brewery system s.r.o.

 

Opavská společnost Czech brewery system s.r.o. je výrobcem a prodejcem zařízení, určených pro profesionální výrobu piva nebo nápojů cider.

Společnost (před rokem 2017 pod názvem Czech minibreweries s.r.o.) od roku 2012 vyrobila  a dodala výrobní zařízení do desítek pivovarů a minipivovarů do zemí Evropské unie i do dalších států světa.

Našimi hlavními prioritami jsou :

 • Maximální kvalita
 • Poctivý přístup k řešení problémů zákazníka
 • Individuální řešení podle potřeb náročných zákazníků
 • Standardní prověřená řešení pro všechny bežné zákazníky

Budeme rádi, když se naším zákazníkem stanete také Vy.

 

Výroba minipivovarů Breworx

 

CK tanky 4000 litrů Velká Británie

Varna pro sladový extrakt Breworx LiteMENáš projekční a realizační tým se podílel na výstavbě a modernizaci řady minipivovarů a cidédek v  celém světě.

Vyrábíme a prodáváme rovněž samostatné komponenty a zařízení pro minipivovary, jako jsou nerezové tanky, varny, zařízení pro plnění piva do obalů, výčepní zařízení a další. Naše technologie pro výrobu piva a jiných nápojů se používají na desítkách míst v České republice, v Rusku, Nizozemí, Chile, Francii, Norsku, Irsku, Velké Británii, Finsku, Malajsii, Korei, Japonsku a v řadě dalších zemí.


Naše reference :

(pro přechod na interaktivní verzi klikněte na mapu … )

České minipivovary - reference

 


Sedm pilířů kvality společnosti Czech brewery system s.r.o.

Výroba pivovarských zařízení v naší společnosti Czech brewery system s.r.o. je procesem, který je u nás založený na těchto sedmi hlavních pilířích kvality :

 1. Systém – Klíčem k systematické výrobě je strukturované řízení, v němž na nejvyšším stupni je výrobní ředitel, jehož hlavní funkcí je řízení a koordinace výrobního procesu a zakázek. Pod něj pak spadají mistr výroby a technolog, kteří zpracovávají výrobní postupy pro jednotlivé výrobky a operace a dohlížejí na přísné dodržování těchto postupů každým pracovníkem a u každého výrobku. Výrobní proces je rozdělen na několik desítek operací. Pro každou výrobní operaci existuje závazný výrobní postup. Za provedení každé operace má zodpovědnost konkrétní vedoucí pracovní skupiny.
 2. Normy – Náš manažerský tým zajišťuje, aby výrobky a výrobní postupy byly vždy v souladu s Evropskými normami. Zejména výroba tlakových nádob, mezi které se řadí nejvíce vyráběné kvasné tanky, zrací tanky, ležácké tanky nebo přetlačné tanky, musí být podřízena přísné evropské směrnici PED 2014/68/EU a evropské normě EN 13445.
 3. Kontrola – Po dokončení každé výrobní operace je provedená kontrola kritických bodů a parametrů rozpracovaného výrobku odpovědným kontrolním pracovníkem. Shledá-li kontrolní pracovník, že výrobek nebo jeho část není v souladu s výrobním výkresem, anebo jeho kvalita neodpovídá požadovaným parametrům, nepustí výrobek k další operaci dříve, nežli výrobek vyhovuje všem stanoveným parametrům.
 4. Motivace – Všichni pracovníci, kteří se podílejí na vzniku výrobku, jsou motivováni k dodržování uvedených zásad výrobního procesu. Ať už se jedná o vedoucího pracovníka, svářeče anebo zámečníka, každý má jasně definovanou odpovědnost za svěřenou část výrobku nebo konkrétní prováděné operace. Mzda pracovníka je přímo úměrná dodané kvalitě a nepřímo úměrná spotřebovaným výrobním prostředkům (pracovní čas, spotřební materiál, energie …)
 5. Efektivita – Výrobní proces pivovarských zařízení i jednotlivé výrobní operace neustále optimalizujeme s cílem dosažení co největší efektivity výroby. Značnou část zisků z prodeje pivovarských zařízení reinvestujeme do nákupu nových výrobních strojů a přípravků, které dále zvyšují efektivitu výroby. Díky tomu dosahujeme stále nižších výrobních nákladů, které se promítají do příznivých prodejních cen našich pivovarských zařízení.
 6. Stabilita – Dbáme ve větší než obvyklé míře o to, aby naši pracovníci dělali svoji práci rádi a cítili se v pracovním prostředí příjemně. Dodržování všech platných bezpečnostních předpisů, ať už se jedná o ochranu pracovníků při práci, anebo bezpečnostních prvků vyráběných zařízení, je pro nás samozřejmostí. Striktně dodržujeme rovněž veškeré zákonné předpisy, které se týkají zákonné pracovní doby, užívání kvalitních ochranných pomůcek, pravidelných lékařských prohlídek pracovníků, školení bezpečnosti práce. Díky tomuto přístupu se naše společnost potýká v minimální míře s fluktuací pracovníků, přičemž stabilita pracovního týmu přispívá značnou měrou k udržování a prohlubování firemního know-how.
 7. Kvalita – Vysokou kvalitu výrobků v souladu s požadavky zákazníka by nebylo možné dosahovat bez dodržování a souladu všech ostatních pilířů. Teprve souhrou systematického přístupu, normativních nařízení, kontroly, motivace pracovníků a stability vybudovaného pracovního týmu, efektivního výrobního procesu a dodržováním všech zásad bezpečného výrobku vzniká výsledný produkt s kvalitou, která je plně srovnatelná a výrobky nejlepších světových výrobců pivovarských zařízení.

Jak u nás vyrábíme pivovarské tanky ?

Navštivte :  Postup výroby pivovarských tanků v Czech brewery system s.r.o.