Provozujte vlastní český minipivovar

Stavebnicová kombi linka BeerCiderLine MODULO

Kombinovaná linka BeerCiderLine MODULO pro výrobu piva i cideru : cidérka + pivovar

Výroba cideru a pivaCidérka kombinovaná s minipivovarem BeerCiderLine MODULO je velmi efektivním využitím výrobní technologie, které umožňuje s minimálními náklady pokrýt poptávku široké veřejnosti po dvou osvěžujících nízkoalkoholických nápojích. Zatímco pivo uspokojí převážně tradiční konzumenty, cider oslovuje zejména zákazníky, kteří dávají přednost ovocných chutím a osvěžení před energetickými alkoholickými nápoji.

Speciálně konstruované kvasné a zrací tanky s integrovaným chlazením a ohřevem umožňují profesionální výrobu piva i cideru. Provozovatel výrobní linky se může libovolně rozhodnout, ve kterých tancích bude probíhat výroba piva či cideru v závislosti na aktuální potřebě trhu. Oba nápoje je možné vyrábět současně v libovolném poměru. Produkční kapacita výrobní linky je omezená jen celkovým objemem kvasných a zracích tanků, přičemž stavebnicové řešení linky umožňuje postupné rozšiřování výrobní kapacity.

Konstrukční řešení výrobní linky BEERCIDERLINE MODULO

Výrobní linka sestává z několika funkčních celků :

 1. Příprava mladiny – horký blok pivovaru se šrotovníkem,  varnou a zařízením pro chlazení mladiny – výstupním meziproduktem je pivní mladina.
 2. Příprava moštu – oddělení přípravy a zpracování ovoce, vybavené myčkou ovoce, drtičkou a vodním či pneumatickým lisem – výstupním meziproduktem je ovocný mošt.
 3. Kvašení a zrání nápojů – studený blok, v němž probíhá hlavní kvašení a zrání tekutých meziproduktů mladiny nebo moštu – výstupním produktem je pivo nebo cider.
 4. Příprava nápojů k prodeji – obsahuje zařízení pro skladování hotových nápojů,  filtraci nápojů a jejich stáčení do lahví nebo sudů, případně přímý prodej na výčepu.

Kompletní profesionální výrobní linka stavebnicové konstrukce pro výrobu piva i cideru s jednoduchou montáží, nevyžadující stavební zásahy do objektu. Jejich sestavení na místě zvládne zákazník sám bez potřeby práce odborníků. Linku výroby piva a cideru je možné z počátku realizovat v základní sestavě a tuto postupně rozšiřovat o další prvky a zařízení, zvyšující objem produkce a komfort práce v cidérce-minipivovaru.

brewhouse-breworx-modulo-250pmc-006-600x600Vodní lis na ovoce ModuloBWX-FUIC-CHP1C-2x150CCT-1000x800

Postavte si sami : jednoduché modulární kombi minipivovary-cidérky pro každou restauraci …

Linky pro výrobu piva a cideru BEERCIDERLINE MODULO vynikají svým revolučním stavebnicovým řešením, které oproti minipivovarům a cidérkám jiných výrobců mají řadu výhod především pro začínající a budoucí výrobce piva a cideru.

 • Jednoduchá stavebnicová konstrukce – sestavit kombi minipivovar-cidérku zvládne každý zručný zájemce
 • Nenáročné technické požadavky pro umístění minipivovaru-cidérky – stačí volná část kuchyně
 • Lze začít s minimální konfigurací a postupně výrobní linku dovybavovat a rozšiřovat
 • Zvládnutelná manipulace s komponenty – pojezdová kolečka a stavitelné nohy
 • Rychlé propojení komponentů speciálními hadicemi s rychlospojkami, anebo potrubím
 • Bezproblémová a rychlá montáž a uvedení do provozu svépomocí podle českého návodu
 • Úspora nákladů a času – instalace se obejde bez náročných projekčních a stavebních prací
 • Výrobní linka není pevně spojená s konstrukcí budovy a má charakter sestavy spotřebičů
 • Snadné financování pomocí úvěru nebo leasingu technologie – nedotýká se práv třetích osob
 • Výrobu nápojů je možné započít do několika hodin od dodání technologie cidérky

 

Proč zvolit pro výrobu piva a cideru BCL MODULO ?

I. Sestavíte si kombi minipivovar-cidérku jednoduše podle potřeb sami jako stavebnici

stavebnicePořízení výrobního zařízení pro cider nebo pivo je oproti jiným gastronomickým zařízením obvykle poměrně nákladnou investicí. Málokdo si může dovolit pořídit si takové výrobní zařízení v konfiguraci, která odpovídá výrobní kapacitě, plánované na několik let dopředu. Proto je rozumné vystavět pivovar s cidérkou postupně v malých krocích, přičemž kapacita a vybavenost výrobní linky se bude navyšovat v řádu let, bude-li prodej piva a cideru odpovídat plánům investora. Naopak zredukování počáteční konfigurace na nezbytné minimum eliminuje značně podnikatelská rizika a minimalizuje ztrátu v případě neúspěchu podniku.

Výrobní linky BeerCiderLine MODULO plně vyhovují této opatrné strategii. Jejich stavebnicové řešení umožňuje začít s výrobou piva a cideru v tom nejmenším možném objemu s vynaložením minimální pořizovací investice. Postupně je pak možné výrobní linku rozšiřovat a dovybavovat jako stavebnici. Stačí jednoduše dokoupit další speciální kvasné jednotky, přetlačné tanky, CIP stanici, myčku a plničku kegů, plničku lahví a další zařízení, bez nichž se linka v začátcích snadno obejde.

Konstrukce linky je navržená tak, aby její montáž a oživení zvládnul provozovatel s pomocí návodu sám, případně aby si byl schopen kdykoli linku přestavět, rozšířit anebo dovybavit bez potřeby nákladného výjezdu montážního týmu. Díly jsou pružně pospojovány hadicemi a kabely s rychlospojkami,pro montáž cidérky není potřeba prakticky žádné speciální vybavení. Komponenty jsou pro snadnou manipulaci opatřené pojezdovými kolečky, které se na místě určení vymění snadno za stavitelné nožky.

Přesto můžeme zákazníkům nabídnout i službu odborné montáže a oživení výrobní linky pro pivo a cider pracovníky naší výrobní firmy.

 

I.a) Linka pro výrobu piva a cideru BEERCIDERLINE MODULO v základní sestavě :

1. Příprava mladiny : 1.1 Mačkadlo sladu, 1.2 Scezovací a vířivá káď, 1.3 Rmuto-mladinová-vystírací pánev,   2. Příprava moštu : 2.1 Myčka ovoce 2.2 Drtič ovoce , 2.3 Vodní lis na drcené ovoce, 3.1 Chlazení mladiny, 4. Kvašení a zrání piva a cideru: 4.1 Kvasné a zrací tanky (CCT) s integrovaným chladičem a ohřevem, 5. Čerpání kapalin a sanitace : 5.1 Mobilní čerpadlo pro čerpání kapalin a sanitaci, 6. Technické plyny : 6.1 Vzduchový kompresor s uhlíkovými filtry, 6.2 Tlakové láhve s CO2 , nebo vyvíječ  N2 , 10. Prodej piva a cideru : 10.1 * Plnění nápojů do obalů nebo výčep.

Výrobní linka BEERCIDERLINE Modulo pro výrobu cideru a piva

I.b) Linka pro výrobu piva a cideru BEERCIDERLINE MODULO v rozšířené sestavě :

1. Příprava mladiny : 1.1 Mačkadlo sladu, 1.2 Scezovací a vířivá káď, 1.3 Rmuto-mladinová-vystírací pánev,   2. Příprava moštu : 2.1 Myčka ovoce 2.2 Drtič ovoce , 2.3 Vodní lis na drcené ovoce, 3.1 Chlazení mladiny, 4. Kvašení a zrání piva a cideru: 4.1 Kvasné a zrací tanky (CCT) s integrovaným chladičem a ohřevem, 5. Čerpání kapalin a sanitace : 5.1 Mobilní čerpadlo pro čerpání kapalin a sanitaci, 5.2* sanitační CIP stanice, 6. Technické plyny : 6.1 Vzduchový kompresor s uhlíkovými filtry, 6.2 Tlakové láhve s CO2 , nebo vyvíječ  N2 , 7. Kvasničné hospodářství : 7.1 Zásobníky pro uchovávání kvasnic, 8. Příprava nápojů k prodeji a stáčení : 8.1 Stáčecí přetlačné tanky,  9. Filtrace cideru : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva a cideru : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva a cideru v obalech 10.3 *Výčep v restauraci.

Linka pro výrobu piva a cideru BEERCIDERLINE MODULO - schéma

 

II. Ušetříte náklady za projektování, stavební úpravy i za montážní práce

usetriteProč jsou minipivovary a cidérky „klasické koncepce“ tak drahé ? Protože pořídit si „klasickou“ linku pro výrobu piva nebo cideru obnáší řadu organizačně, časově a především finančně nákladných činností a úkolů. U běžné vestavné linky pro výrobu piva a cideru musíte zajistit, protrpět a zaplatit :

 • projekční práce – technologický projekt cidérky … cca 40.000 – 100.000 Kč + stavební projekt rekonstrukce budovy … cca 120.000 – 500.000 Kč
 • stavební povolení – výrobní linka bude pevně zabudována do objektu, čímž budova změní účel používání
 • vyjádření řady subjektů a institucí k zamýšlené stavbě – sousedé, hasiči, vodárny, dodavatel elektřiny, telekomunikace, ministerstvo životního prostředí atd.
 • stavební práce – rekonstrukce budovy může být dražší než samotná technologie výroby piva a cideru
 • montážní práce – výrobce obvykle posílá tým montážních dělníků na dobu 2 až 5 týdnů, přičemž náklady na montážní práce, ubytování a stravu dělníků a dopravu dosahují statisícových částek

 

U výrobních linek BEERCIDERLINE MODULO většina těchto starostí buďto zcela odpadá, anebo budou budoucího provozovatele linky vytěžovat jen v malé míře. Sestávají totiž z několika samostatných dílů, pružně pospojovaných hadicemi, které není potřeba zabudovávat napevno do konstrukce stavby. Tímto získávají charakter spotřebičů, čímž se značně zjednodušuje legislativa spojená s jejich instalací a provozem.

 

 

III. K provozování minipivovaru-cidérky BCL MODULO stačí nevyužitá část restaurační kuchyně

Ideálním místem k provozování cidérky je nevyužitá část restaurační kuchyně, vybavené podle běžných norem pro restaurační provozy.

Budete potřebovat :

 1. Prostor s podlahovou plochou, odpovídající požadavkům vybrané konfigurace výrobní linky a minimální potřebnou výškou – požadované rozměry Vám přesně spočítáme. Tento prostor bude potřeba vymezit např. demontovatelnou lehkou sádrokartonovou příčkou a uzamykatelnými dveřmi – tímto bude zřízen tzv. celní sklad, což je legislativní podmínka pro provozování komerční výroby alkoholických nápojů.
 2. Dveře či vrata, umožňující svými rozměry průjezd komponentů až na místo určení. Nevyhovují-li rozměry dveřních otvorů, je možné dodat komponenty v částečně demontovaném stavu, případně doporučujeme za tímto účelem dočasně anebo trvale zřídit nový montážní otvor ve zdivu. Není-li možné žádným z uvedených způsobů zajistit dopravení technologie na místo, bude nutné vybrat linku v konfiguraci s menším objemem tanků.
 3. Podlahu a stěny do výše 150 cm obložené sanitovatelným obkladem. Podlaha musí být mírně vyspádována směrem ke kanalizační podlahové výpusti.
 4. Elektrické zásuvky 3x400V a 1x230V s minimálním požadovaným jištěním podle konfigurace linky.
 5. Výkonný odsavač par, případně napojení na komín, kterým budou odcházet brýdové páry mimo objekt.
 6. Síťky do oken kvůli zabránění vniknutí hmyzu.
 7. Odsávání vzduchu u podlahy v místě, kde budou umístěné kvasné tanky – při kvašení vzniká v malé míře jedovatý CO2.
 8. Dobře větranou nebo klimatizovanou místnost pro umístění kvasných jednotek – při chlazení vzniká odpadní teplo, které je potřeba odvětrávat nebo prostorově místnost chladit. Maximální provozní teplota v místnosti s tanky je 35°C .
 9. Místnost pro skladování ovoce, sladu a chmele.
 10. Vyhrazenou lednici pro skladování speciálních kvasnic.
 11. Technickou místnost pro skladování sanitačních prostředků, čisticích prostředků,nářadí, uskladnění tlakových lahví s technickými plyny apod.

 

 

IV. Méně problémů s financováním výrobní linky

Skutečnost, že cidérka s pivovarem nejsou pevně zabudovány do konstrukce budovy a je možné je kdykoli bez poškození odvézt,má pozitivní vliv na možnosti financování projektu výrobny nápojů.

prachyBanky a leasingové společnosti velmi nerady poskytují finanční zdroje na pořízení pevně zabudované výrobní technologie cidérky. Důvodem jsou komplikace se „zabavením“ výrobního předmětu v případě špatné platební morálky dlužníka či nájemce, dotýká-li se exekuce práv třetích osob (nelze jednoduše bez svolení majitele budovy vybourat výrobní linku a tuto odvézt).

Tyto legislativní překážky u linek BEERCIDERLINE MODULO neexistují.

 


 

Další informace :

Komponenty stavebnice BEERCIDERLINE MODULO – popis a ceník…

 


 

>>Chci nabídku na cidérku-minipivovar BEERCIDERLINE MODULO