Provozujte vlastní český minipivovar

CCTM-BT : Nabídka základních tanků BT systému modulárních tanků


Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.

Popis základních tanků stavebnice modulárních cylindrokónických tanků CCT-M

Základem každého modulárního cylindricko-kónického tanku CCT-M je tzv. základní tank.  Základní tank (Basic Tank) je tlaková nádoba, vyrobená podle zásad pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme základní tanky ve verzích :

Podle maximálního povoleného přetlaku : 

 • Beztlakový tank – maximální dosažitelný přetlak 0.5 bar – vhodná pouze pro proces hlavního kvašení (piva, cideru, vína)  a výrobu nízkotlakých nápojů (mošty, víno)
 • Tlakový tank – maximální dosažitelný tlak 3.0 bar – vhodná pro hlavní kvašení, zrání pod tlakem, sycení nápojů, flotaci, konečné úpravy a stáčení nápojů sycených i nesycených (pivo, cider, sekty, sycené víno, limonády)

Podle kvality a zpracování povrchů :

 • SQ – standard quality – vnitřní plechy cylindrické části SB Ra<0.8 um, vnitřní plechy kónické části SJ Ra<0.5 um, vnější plechy brus, svařované spoje
 • HQ – high quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje broušené
 • TQ- top quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje leštěné

Je-li základní tank vybavený pojistnou armaturou 0.5 bar (netlaková nádoba nevyžadující certifikaci podle evropské směrnice PED 2014/68/EU), je vhodný pro výrobu nesycených nápojů (vína, moštů, limonád), ale také pro proces hlavního kvašení piva, cideru nebo šumivých druhů vína.

Je-li základní tank vybavený pojistnou armaturou 3.0 bar a certifikován podle PED 2014/68/EU, je možné jej používat pro kvasný i zrací proces veškerých sycených nápojů. Konfigurace je vhodná pro řízené kvašení a tlakové zrání všech druhů piva, cideru a sycených vín.


Vybavení základních tanků pro CCT-M systém modulárních tanků

Ke standardní výbavě základního tanku patří :

 1. IM – Oválný průlez (Inspection Manhole) – 450×350 mm s ramenem v cylindrické části tanku (pouze u objemů CCT-M tanků menších než 500 litrů s umístěním v horním dnu), typ podle maximálního tlaku 0.5 bar nebo 3.0 bar.
 2. SV – Pojistná armatura (Safety Valve) – pro jištění tanku proti přetlaku (0.5 nebo 3.0 bar) a podtlaku (0.2 bar)
 3. CP – Sanitační armatura (Sanitizing Port) –  TriClamp DN25 pro připojení sanitační trubky
 4. AL – Nohy se seřiditelnými patkami (Adjustable Legs) – u tanků s objemem do 3000 litrů 3 nohy, větší tanky 4 nohy, šroubovací patky pro přesné ustavení a nivelaci tanku
 5. BT – Spodní hrdlo (Bottom Throat) – pro připojení sdružené armatury pro napouštění a vypouštění tanku (TriClamp nebo mlékárenské šroubení DN125 – DN200 podle objemu tanku)
 6. CT – Závitová hrdla duplikátorů (Cooling Throats) – nyple pro připojení chladicího okruhu ledové vody nebo glykolové směsi (G 1/2″ – G 2″podle velikosti tanku)
 7. CC – Chladicí duplikátory (cooling channels) – kanály obepínající cylindrickou část (vždy) a kónickou část (tanky s objemem od 500 litrů) pro cirkulaci chladicí kapaliny a chlazení tanků, případně jejich ohřev
 8. TS – Jímky pro termočidla DN8 (Thermometer Sockets) – pro instalaci sond k měření teploty a regulaci teploty v tancích
 9. HE – Závěsná oka (handling Eyes) – pro manipulaci s tankem pomocí závěsné techniky
 10. LC – Háky pro žebřík (Ladder Consoles) – usnadnění přístupu k horní části tanku
 11. FC – Konzole (Fixing Consoles) – pro uchycení sanitační trubky a stavoznaku se šroubovacími třmeny
 12. SV – Vzorkovací armatura (Sample Valve) –  TriClamp DN10 pro připojení vzorkovacího ventilu
 13. MT – Multifinkční armatura (Multifunction Throat) – TriClamp (podle velikosti tanku DN25-DN60) pro připojení rozšiřujících armatur – syticí svíčky pro sycení nápojů, extraktor chmele pro studené chmelení piva, flotačního přístroje pro čiření nápojů.

 


Nabídka CCTM-BT základních tanků systému CCT-M :


  další varianty CCTM-BT základních tanků


  Ceník dílčích komponentů systému CCT-M

  • CCTM-BT : ceník základních tanků BT systému modulárních tanků CCTM (tato stránka)
  • CCTM-MTA : ceník rozšiřujících komponentů pro základní tanky systému CCTM

  Ceník sestav tanků systému CCT-M v doporučených konfiguracích

  • CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1
  • CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2
  • CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3
  • CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1
  • CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2

  Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků


  CCT-M modulární cylindrokónické tanky - vybavení a možnosti

  Srovnání vybavení a možností modulárních cylindrokónických tanků CCT-M v doporučených konfiguracích.
  Konfigurace tanků CCT-MA1A2A3B1B2
  ROZŠIŘUJÍCÍ KOMPONENTY
  TO1 - Spodní I/O diskFIXFIXFIXFIXVARIO
  RO1 – Produktová armatura bez klapky-ANO-ANO-
  RO1 – Produktová armatura s klapkou--ANO-ANO
  DO1 – Odkalovací armatura bez klapky-ANO--ANO
  DO1 – Odkalovací armatura s klapkou--ANO--
  RO2 - Produktová klapka-ANO--ANO
  DO2 - Odklalovací klapka-ANO--ANO
  SB1 - Sprchovací hlavice FIXANOANOANOANOANO
  CS1 - Horní sanitační armatura bez klapkyANOANOANO--
  CS1 - Horní sanitační armatura s klapkou---ANOANO
  CS2 - Boční sanitační armatura s klapkouANOANOANOANOANO
  RV1 - Hradicí přístroj s manomentremANOANOANOANOANO
  LIS - Sada stavoznaku---ANOANO
  SV1 - Vzorkovací ventilANOANOANOANOANO
  CC1 – Karbonizační syticí svíčkavolitelněvolitelněvolitelněvolitelněvolitelně
  PFH – Plnicí třícestná armaturavolitelněvolitelněvolitelněvolitelněvolitelně
  LAD – Žebříkvolitelněvolitelněvolitelněvolitelněvolitelně
  VLASTNOSTI & FUNKCE
  Hlavní kvašení pivo/cider/vínoANOANOANOANOANO
  Tlakové dokvašování pivo/cider/víno3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Karbonizace pivo/cider/víno3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Netlakové plnění nápoje do kegů a lahvíANOANOANOANOANO
  Izobarické plnění nápoje do kegů a lahví3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Monitoring of the actual fill beverage level in the tank---ANOANO
  Montáž / demontáž stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANOANOANOANOANO
  Montáž / demontáž stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)----ANO
  Čištění a sanitace stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)---ANOANO
  Čištění a sanitace stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)----ANO
  Čištění a sanitace armatur RO1 a DO1 za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)----ANO
  Zabránění zahnívání kvasnic v neizolovaných částech tankuANOANO--ANO
  Možnost manuálního čištění produktové armatury, když je tank plný.ANOANO--ANO
  Možnost připojení karbonizační syticí svíčky3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Možnost připojení extraktor chmele - studené chmeleníANOANOANOANOANO
  Možnost připojení flotačního přístroje (víno/cider)ANOANOANOANOANO
  Výbava pro kompletní kvasný proces výroby piva3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Výbava pro kompletní kvasný proces výroby cideru3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Výbava pro kompletní kvasný proces výroby vínaANOANOANOANOANO
  Výbava pro kompletní kvasný proces výroby šumivého piva3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.3 bar ver.
  Výbava pro kompletní proces výroby ovocných moštů a džusůANOANOANOANOANO
  Možnost změny konfigurace na A1 až B2ANOANOANOANOANO