Provozujte vlastní český minipivovar

CCTM-A2 : Nabídka modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2


Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.

Popis modulárních cylindrokónických tanků CCT-M v konfiguraci A2

A2 je zjednodušená sestava CCT-M tanku, umožňující veškeré fáze výroby piva, cideru, vína, moštů, limonád, včetně sycených druhů nápojů.

Základem tanku je tzv. základní tank.  Základní tank je tlaková nádoba, vyrobená podle zásad pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme ve verzích :

Podle maximálního povoleného přetlaku : 

 • Beztlakový tank – maximální dosažitelný přetlak 0.5 bar – vhodná pouze pro proces hlavního kvašení (piva, cideru, vína)  a výrobu nízkotlakých nápojů (mošty, víno)
 • Tlakový tank – maximální dosažitelný tlak 3.0 bar – vhodná pro hlavní kvašení, zrání pod tlakem, sycení nápojů, flotaci, konečné úpravy a stáčení nápojů sycených i nesycených (pivo, cider, sekty, sycené víno, limonády)

Podle kvality a zpracování povrchů :

 • SQ – standard quality – vnitřní plechy cylindrické části SB Ra<0.8 um, vnitřní plechy kónické části SJ Ra<0.5 um, vnější plechy brus, svařované spoje
 • HQ – high quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje broušené
 • TQ- top quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje leštěné


Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 0.5 bar (netlaková nádoba nevyžadující certifikaci podle evropské směrnice PED 2014/68/EU), je vhodný pro výrobu nesycených nápojů (vína, moštů, limonád), ale také pro proces hlavního kvašení piva, cideru nebo šumivých druhů vína.

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 3.0 bar a certifikován podle PED 2014/68/EU, je možné jej používat pro kvasný i zrací proces veškerých sycených nápojů. Konfigurace je vhodná pro řízené kvašení a tlakové zrání všech druhů piva, cideru a sycených vín.

Tank v konfiguraci A2 se liší od konfigurace A1 pouze prodlouženými rameny odkalovací a produktové armatury DO1 a DO2. Tyto armatury zajišťují větší pohodlí při napojování hadic k tanku, odběru kvasnic, sanitaci tanku apod. Je však možné armatury kdykoli odebrat, a to i za provozu, kdy je tank natlakovaný s produktem uvnitř, což je vhodné například za účelem vyčištění ramen před jejich stykem s produktem.

Umístění klapek pro napouštění a vypouštění obsahu RO2 a DO2 co nejblíže tanku zabraňuje nežádoucímu zahnívání kvasnic v nechlazených ramenech, stejně jako nepřítomnost stavoznaku.

Výbava tanku umožňuje nastavit požadovaný přetlak v tanku a sledovat skutečný tlak na manometru, přičemž kvasný proces je indikován probubláváním plynu CO2 přes kvasnou zátku s vodou – vše potřebné je součástí tzv. hradicího přístroje.

Tank je vybaven dále pevnou nebo rotační sprchovou hlavicí a potrubním připojením pro snadné mytí a sanitaci tanku, ideálně s pomocí CIP stanice. Sanitační vedení sestává z horní sanitační armatury CS1 a boční sanitační armatury CS2.

Vzorkovací ventil umožňuje průběžný odběr vzorků, tank je možné osadit karbonizační syticí svíčkou pro dodatečné sycení nápoje plynem CO2, je možné provádět studené chmelení piva pomocí externího zařízení extraktor chmele, anebo s připojeným flotačním přístrojem provádět čištění moštů od tuhých kalů.

Součástí sestavy tanku není stavoznak, jelikož v procesu kvašení a zrání piva není nezbytnou výbavou a odpadají tedy starosti s jeho sanitací a nežádoucím zahníváním kvasnic. K tomu přispívá i umístění klapek RO2 a DO2 ihned pod tankem a nikoli až na koncích odkalovací a produktové armatury RO1 a DO1, což rovněž zamezuje zahnívání kvasnic v nechlazených částech tanku – produkt není zahříván v dlouhých slepých ramenech nechlazených armatur během kvasného a zracího procesu.

Tank je možné kdykoli překonfigurovat do jakékoli jiné konfigurace. Konfigurace neumožňuje přidání nebo odejmutí modulu stavoznaku za provozu, když je tank natlakovaný s produktem uvnitř.

CCT-M konfigurace A2 : vybavení a možnosti

Výbava a možnosti CCT-M tanků sestavených v konfiguraci A2.
Popis :Komponenty / Použití :
ROZŠIŘUJÍCÍ KOMPONENTY
TO1 - Spodní I/O diskFIX
RO1 – Produktová armatura bez klapkyANO
RO1 – Produktová armatura s klapkou-
DO1 – Odkalovací armatura bez klapkyANO
DO1 – Odkalovací armatura s klapkou-
RO2 - Produktová klapkaANO
DO2 - Odklalovací klapkaANO
SB1 - Sprchovací hlavice FIXANO
CS1 - Horní sanitační armatura bez klapkyANO
CS1 - Horní sanitační armatura s klapkou-
CS2 - Boční sanitační armatura s klapkouANO
RV1 - Hradicí přístroj s manomentremANO
LIS - Sada stavoznaku-
SV1 - Vzorkovací ventilANO
CC1 – Karbonizační syticí svíčkavolitelně
PFH – Plnicí třícestná armaturavolitelně
LAD – Žebříkvolitelně
VLASTNOSTI & FUNKCE
Hlavní kvašení pivo/cider/vínoANO
Tlakové dokvašování pivo/cider/víno3 bar ver.
Karbonizace pivo/cider/víno3 bar ver.
Netlakové plnění nápoje do kegů a lahvíANO
Izobarické plnění nápoje do kegů a lahví3 bar ver.
Monitoring of the actual fill beverage level in the tank-
Montáž / demontáž stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Montáž / demontáž stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)-
Čištění a sanitace stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)-
Čištění a sanitace stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)-
Čištění a sanitace armatur RO1 a DO1 za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)-
Zabránění zahnívání kvasnic v neizolovaných částech tankuANO
Možnost manuálního čištění produktové armatury, když je tank plný.ANO
Možnost připojení karbonizační syticí svíčky3 bar ver.
Možnost připojení extraktor chmele - studené chmeleníANO
Možnost připojení flotačního přístroje (víno/cider)ANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby cideru3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby vínaANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby šumivého piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní proces výroby ovocných moštů a džusůANO
Možnost změny konfigurace na A1 až B2ANO

Nabídka CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci A2 :


  další varianty CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci A2


  Doporučené konfigurace modulárních cylindricko-kónických tanků CCT-M :

  • CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1
  • CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2
  • CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3
  • CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1
  • CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2

  Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků