Provozujte vlastní český minipivovar

CCTM-B1 : Nabídka modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1


Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.

Popis modulárních cylindrokónických tanků CCT-M v konfiguraci B1

B1 je velmi dobře vybavená sestava CCT-M tanku, umožňující veškeré fáze výroby piva, cideru, vína, moštů, limonád, včetně sycených druhů nápojů. Navíc obsahuje stavoznak, díky němuž je tank v této sestavě vhodný i pro kontrolovanou filtraci či pasteraci nápojů. jejich karbonizaci nebo flotaci. Tanky jsou velice dobře vybavené také pro plnění hotových nápojů do kegů, lahví, petainerů nebo jiných obalů, anebo pro přímé tlačení produktu na výčep v sousedící restauraci. Stavoznak jako součást tanků vyhovuje i požadavkům celních úřadů na povinnou výbavu výrobce alkoholických nápojů.

Základem tanku je tzv. základní tank.  Základní tank je tlaková nádoba, vyrobená podle zásad pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme ve verzích :

Podle maximálního povoleného přetlaku : 

 • Beztlakový tank – maximální dosažitelný přetlak 0.5 bar – vhodná pouze pro proces hlavního kvašení (piva, cideru, vína)  a výrobu nízkotlakých nápojů (mošty, víno)
 • Tlakový tank – maximální dosažitelný tlak 3.0 bar – vhodná pro hlavní kvašení, zrání pod tlakem, sycení nápojů, flotaci, konečné úpravy a stáčení nápojů sycených i nesycených (pivo, cider, sekty, sycené víno, limonády)

Podle kvality a zpracování povrchů :

 • SQ – standard quality – vnitřní plechy cylindrické části SB Ra<0.8 um, vnitřní plechy kónické části SJ Ra<0.5 um, vnější plechy brus, svařované spoje
 • HQ – high quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje broušené
 • TQ- top quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje leštěné

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 0.5 bar (netlaková nádoba nevyžadující certifikaci podle evropské směrnice PED 2014/68/EU), je vhodný pro výrobu nesycených nápojů (vína, moštů, limonád), ale také pro proces hlavního kvašení piva, cideru nebo šumivých druhů vína.

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 3.0 bar a certifikován podle PED 2014/68/EU, je možné jej používat pro kvasný i zrací proces veškerých sycených nápojů. Konfigurace je vhodná pro řízené kvašení a tlakové zrání všech druhů piva, cideru a sycených vín.

Konfigurace B1 vychází ze sestavy A3, tedy obsahuje prodloužené trubky armatur RO1 a DO1 pro vypouštění/napouštění produktu a odkalování obsahu celého tanku, opatřené klapkami na konci s ohledem na snadné napojování hadic a sběr použitých kvasnic. Oproti sestavě A3 je ale tank opatřený navíc stavoznakem LIS, díky čemuž je možné sledovat aktuální množství nápoje v tanku. Stavoznak je možné vypustit a vysanitovat i za provozu, kdy je v tanku natlakovaný produkt. Není možné odmontovat a přimontovat stavoznak, je-li tank právě napuštěný produktem, to je možné pouze je-li tank prázdný. Také není možné sanitovat za provozu (je-li v tanku právě produkt) spodní napouštěcí/vypouštěcí armatury RO1 a DO1.

Stejně jako u sestavy A3 umístění klapek pro napouštění a vypouštění obsahu dále od tanku může způsobovat nežádoucí zahnívání kvasnic v nechlazených ramenech  –  tento problém neexistuje v sestavení B2. Naproti tomu se jedná o řešení, které je běžné u většiny jiných výrobců CK tanků, a proto může řadě výrobců nápojů sestavení B1 vyhovovat.

Výbava tanku B1 umožňuje nastavit požadovaný přetlak v tanku a sledovat skutečný tlak na manometru, přičemž kvasný proces je indikován probubláváním plynu CO2 přes kvasnou zátku s vodou – vše potřebné je součástí tzv. hradicího přístroje.

Tank je vybaven dále pevnou nebo rotační sprchovou hlavicí a potrubním připojením pro snadné mytí a sanitaci tanku, ideálně s pomocí CIP stanice. Sanitační vedení sestává z horní sanitační armatury CS1 a boční sanitační armatury CS2.

Vzorkovací ventil umožňuje průběžný odběr vzorků, tank je možné osadit karbonizační syticí svíčkou pro dodatečné sycení nápoje plynem CO2, je možné provádět studené chmelení piva pomocí externího zařízení extraktor chmele, anebo s připojeným flotačním přístrojem provádět čištění moštů od tuhých kalů.

Díky modulární koncepci je možné stavoznak k tanku kdykoli odebrat nebo opět přidat, v této konfiguraci ovšem není možné přidávat a odnímat stavoznak za provozu, je-li tank natlakovaný s produktem uvnitř.

Všechny výše popsané problematické vlastnosti tanku v konfiguraci lze snadno eliminovat objednáním modulárního tanku v konfiguraci B2 (nebo přestavbou z jiné konfigurace na B2) .

Tank je možné kdykoli přestavět do jiné konfigurace.

 

 

CCT-M konfigurace B1 : vybavení a možnosti

Výbava a možnosti CCT-M tanků sestavených v konfiguraci B1.
Popis :Komponenty / Použití :
ROZŠIŘUJÍCÍ KOMPONENTY
TO1 - Spodní I/O diskFIX
RO1 – Produktová armatura bez klapkyANO
RO1 – Produktová armatura s klapkou-
DO1 – Odkalovací armatura bez klapky-
DO1 – Odkalovací armatura s klapkou-
RO2 - Produktová klapka-
DO2 - Odklalovací klapka-
SB1 - Sprchovací hlavice FIXANO
CS1 - Horní sanitační armatura bez klapky-
CS1 - Horní sanitační armatura s klapkouANO
CS2 - Boční sanitační armatura s klapkouANO
RV1 - Hradicí přístroj s manomentremANO
LIS - Sada stavoznakuANO
SV1 - Vzorkovací ventilANO
CC1 – Karbonizační syticí svíčkavolitelně
PFH – Plnicí třícestná armaturavolitelně
LAD – Žebříkvolitelně
VLASTNOSTI & FUNKCE
Hlavní kvašení pivo/cider/vínoANO
Tlakové dokvašování pivo/cider/víno3 bar ver.
Karbonizace pivo/cider/víno3 bar ver.
Netlakové plnění nápoje do kegů a lahvíANO
Izobarické plnění nápoje do kegů a lahví3 bar ver.
Monitoring of the actual fill beverage level in the tankANO
Montáž / demontáž stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Montáž / demontáž stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)-
Čištění a sanitace stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Čištění a sanitace stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)-
Čištění a sanitace armatur RO1 a DO1 za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)-
Zabránění zahnívání kvasnic v neizolovaných částech tanku-
Možnost manuálního čištění produktové armatury, když je tank plný.-
Možnost připojení karbonizační syticí svíčky3 bar ver.
Možnost připojení extraktor chmele - studené chmeleníANO
Možnost připojení flotačního přístroje (víno/cider)ANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby cideru3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby vínaANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby šumivého piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní proces výroby ovocných moštů a džusůANO
Možnost změny konfigurace na A1 až B2ANO

Nabídka CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci B1 :


  další varianty CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci B1


  Doporučené konfigurace modulárních cylindricko-kónických tanků CCT-M :

  • CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1
  • CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2
  • CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3
  • CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1
  • CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2

  Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků