Provozujte vlastní český minipivovar

TO1 – Sdružená spodní vstupní-výstupní armatura

TO1 – Sdružená spodní vstupní-výstupní armatura  je rozšiřující příslušenství CCT-M modulárních cylindrokónických tanků Obsahuje dvě trubky s hrdly TriClamp DN25-DN50 podle objemu tanku, které jsou navařené v disku, montovaném na spodní závitové hrdlo tanku :

 • Produktová trubka – je určená pro plnění tanku produktem a vypouštění čistého produktu, který je nasáván nad hladinou sedliny kvasnic. Délku trubky si může zákazník nastavit podle výšky hladiny kvasnic v tanku. Vyrábíme ve 2 variantách  – s fixní a variabilní produktovou trubkou.
 • Odkalovací trubka – je zaústěná do samého dna tanku, slouží k vypuštění celého obsahu tanku (kalů), případně k odpouštění použitých kvasnic ze dna tanku k dalšímu použití.

Armatura TO1 se montuje na základní tank do spodního hrdla základního tanku na závitové hrdlo mlékárenského šroubení DN125 – DN150 . Volitelně můžeme dodat základní tank a armaturu v provedení TriClamp DN125, DN150 nebo DN200.

 

Spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura fixní a variabilní

U všech variant tanků CCT-M je možné vybrat si mezi pevnou (nesegmentovanou) a variabilní (segmentovanou) spodní sdruženou napouštěcí/vypouštěcí odkalovací armaturou – rozšiřující komponenta označená TO1.

Pevná spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura TO1FIX – trubka pro vypouštění čistého produktu má pevnou výšku, kterou si může zákazník přizůsobit jejím zkrácením (uříznutím) na individuálně požadovanou délku  – podle množství kvasnic, které se obvykle v daném pivovaru nebo cidérce přidává do tanků. Standardní výbava tanků CCT-M v konfiguracích A1, A2, A3, B1. Volitelná výbava tanků v konfiguraci B2.

Variabilní spodní sdružená napouštěcí/vypouštěcí armatura TO1VAR – trubka pro vypouštění čistého produktu je segmentovaná a její výšku je možné libovolně měnit pouhou změnou počtu segmentů – zákazník tak může u každého tanku snadno nastavit výšku sání čistého produktu nad hladinou kvasnic  podle aktuální potřeby. Standardní výbava tanků CCT-M v konfiguraci B2 . Volitelná výbava tanků v konfiguracích A1, A2, A3, B1.

Volbou počtu segmentů produktové trubky je možné optimálně využít maximální možný objem produktu v závislosti na aktuálním množství kvasnic v tanku. To přispívá k eliminaci výtrat piva, ke kterým dochází u jiných tanků klasické koncepce tím, že nelze odebrat z tanku pivo pod úrovní nasávacího hrdla produktové armatury.

 


Ceník armatur TO1 :

 • MTS-TO1-2DN50TCF Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN50 TC fixed

  Price: 264 €

  MTS-TO1-2DN50TCF is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀64mm DN 50 / NW 50. The product output-input pipe with the fix length may be cutted (shorted) by customer according to required yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 150

 • MTS-TO1-2DN40TCF Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN40 TC fixed

  Price: 247 €

  MTS-TO1-2DN40TCF is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 40 / NW 40. The product output-input pipe with the fix length may be cutted (shorted) by customer according to required yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 150

 • MTS-TO1-2DN32TCF Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN32 TC fixed

  Price: 199 €

  MTS-TO1-2DN32TCF is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 32 / NW 32. The product output-input pipe with the fix length may be cutted (shorted) by customer according to required yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 125

 • MTS-TO1-2DN25TCF Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN25 TC fixed

  Price: 186 €

  MTS-TO1-2DN25TCF is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 25 / NW 25. The product output-input pipe with the fix length may be cutted (shorted) by customer according to required yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 125

 • MTS-TO1-2DN50TCV Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN50 TC variable

  Price: 392 €

  MTS-TO1-2DN50TCV is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀64mm DN 50 / NW 50. The product output-input pipe is segmented for easy setting height according to yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 150 in the cone

 • MTS-TO1-2DN40TCV Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN40 TC variable

  Price: 358 €

  MTS-TO1-2DN40TCV is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 40 / NW 40. The product output-input pipe is segmented for easy setting height according to yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 150 in the cone

 • MTS-TO1-2DN32TCV Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN32 TC variable

  Price: 305 €

  MTS-TO1-2DN32TCV is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 32 / NW 32. The product output-input pipe is segmented for easy setting height according to yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 125 in the cone

 • MTS-TO1-2DN25TCV Inlet-Outlet Bottom Fitting 2x DN25 TC variable

  Price: 279 €

  MTS-TO1-2DN25TCV is the integrated product output-input fitting that is placed in bottom of the cylindrical-conical tank (fermenter). The fitting includes two pipes with the TriClamp connections DIN 32676  ⌀50.5mm DN 25 / NW 25. The product output-input pipe is segmented for easy setting height according to yeast level in the tank. Easy removable and sanititable system designed for MTS Modular Tank System. The fitting is usable for the most of beer fermenters that are equipped with the DIN 11851 threat DN 125 in the cone bottom.Diagram umístění rozšiřujících armatur modulárního systému CCT-M

Rozšiřující armatury jsou volitelným příslušenstvím pro základní tanky. Nastrojením základního tanku vhodnou kombinací rozšiřujících armatur se dosáhne požadované konfigurace modulárního tanku podle požadovaného účelu.

stavebnicove-cct-schema-03


Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků