Provozujte vlastní český minipivovar

CKT – Cylindrokónické kvasné a zrací tanky


Máme nové webové stránky. Přejděte na :

Cylindrokónické tanky


CYLINDROKÓNICKÉ KVASNÉ A ZRACÍ TANKY – CKT

Cylindrokónické tanky pro hlavní kvašení a dozrávání piva jsou moderní tlakové nádoby, bez nichž  se moderní pivovar neobejde. Nabídka a ceník CKT.


V ckt-rezy-001současné době se pro výrobu piva v moderně vybavených pivovarech nejčastěji používá uzavřené kvašení v cylindrokónických tancích (CKT). Jsou to válcovité nádoby s kuželovým dnem, v nichž probíhá buďto pouze hlavní kvašení (a dokvašování piva pokračuje v ležáckých tancích), anebo celý proces kvašení včetně dokvašování (nepoužívají se ležácké tanky). Cylindrokónické kvasné tanky jsou dnes nejčastěji používané výrobní pivní tanky a nahrazují postupně všechny ostatní varianty kvasných i zracích nádob v pivovarech i minipivovarech.

Oproti klasickému kvašení v otevřených kvasných kádíchvýroba piva v cylindrokónických tancích hned několik výhod. Mezi  ty nejzásadnější patří  kvalitní automatická sanitace,  možnost plné automatizace  kvasného procesu (nižší personální náklady)  a  také  menší půdorysná plocha, kterou technologie kvašení zabírá (CKT lze instalovat i mimo budovu pivovaru na volné prostranství). Kvašení pod mírným přetlakem urychluje kvasný proces. Uzavřená technologie zamezuje kontaminaci nápoje cizími organismy a neklade tak vysoké nároky na sterilitu prostředí jako otevřené kvašení v kvasných kádích.

Teplota  kapaliny v CK tancích je udržována pomocí chladící kapaliny rozdílně podle potřeby v několika chladících zónách.

 

 

cct-cylindrical-conical-fermenters-1000x750

Schéma pivovaru s CK tanky


Popis typicky vybaveného cylindrokónického tanku z naší výroby

 Vybavení cylindrokónického tanku Classic (izolovaný, chlazený vodou / glykolem)  :

cct-slp-shp-scheme-01Standardní vybavení cylindrokónických tanků

 • Hradicí přístroj – mechanismus pro nastavení pracovního přetlaku v tanku během procesu fermentace a dokvašování – rozsah 0 – 3 bar (platí pro přetlakové verze CKT uzpůsobené pro kvašení, zrání a stáčení piva )
 • Chladicí duplikátory – kanály pro cirkulaci chladicí kapaliny (glykolu nebo ledové vody)
 • PUR izolace – tloušťka izolace je zvolená podle objemu tanku a prostředí, v němž je používán
 • Nerezový vnější plášť s povrchovou úpravou zvolenou zákazníkem
 • Garantovaná drsnost vnitřního povrchu Ra = 0.8 mikrometrů (neplatí pro nejmenší nádoby a pro zakončovací svar malých tanků, kde není možné broušení uvnitř tanku)
 • Průlez na cylindrické části tanku nebo na horním dnu (podle požadavků zákazníka)
 • Vstupní a výstupní hrdlo pro nápoje
 • Vstupní a výstupní hrdlo pro dávkování a odčerpávání kvasnic
 • Sanitační sprcha – sprayball (statická nebo rotační) – jeden nebo více ks podle velikosti tanku
 • Čistitelný a sanitovatelný vzorkovací kohout
 • Čistitelný a sanitovatelný skleněný nebo plastový stavoznak
 • Dvojčinný ventil pro zamezení zhroucení nebo přetlakování tanku při napouštění/vyčerpávání kapaliny
 • Nezávislá pojistná přetlaková armatura
 • Jímka na teploměr nebo termočidlo – jedna nebo více podle velikosti tanku a požadavků zákazníka

Volitelné vybavení cylindrokónických tanků

 • Teploměr nebo termočidlo
 • Barometr
 • Automatické klapky nebo ventily pro manuální nebo automatické řízení teploty v tancích
 • Lokální termostatická jednotka (manuální nastavování teplot v tancích)
 • Řídicí systém pro manulní nebo automatické řízení kvašení a zrání piva
 • Syticí svíčka – speciální tryska pro sycení nápojů z CO2 tlakových lahví
 • Žebřík pro snadný přístup k průlezům a armaturám u vysokých tanků

 

Podrobnosti viz Technický popis cylindricko-kónických tanků BREWORX


 

guarantee-qualityNaše desatero kvality : Proč cylindrokónické tanky právě od nás ?

(aneb proč nemůžeme být nejlevnější … )

 1. Projektujeme, vyrábíme, osazujeme a testujeme veškeré nádoby (kromě netlakových) v souladu s přísnými normami a směrnicemi pro tlakové nádoby (SMĚRNICE EU PED 97/23/ES PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ). To znamená :
  1. Každá tlaková nádoba obsahuje dvojčinný odvzdušňovací ventil (zabraňuje přetlakování nebo implozi tanku, tedy odvzdušnění / zavzdušnění tanku při napouštění / vypouštění)
  2. Každá tlaková nádoba obsahuje také nezávislou přetlakovou pojistnou armaturu (zabraňuje velmi nebezpečnému přetlakování nádoby a následné explozi, a to i při selhání nebo nedostatečné kapacitě dvojčinného ventilu)
  3. Každá tlaková nádoba je projektována certifikovaným konstruktérem s kvalifikací pro projektování a výpočty tlakových nádob.
  4. Výrobní dokumentace každé tlakové nádoby obsahuje statický výpočet, přesný výrobní postup včetně předepsaných svarů, tloušťky plechů, materiálu, kritických míst
  5. Veškeré vyrobené tlakové nádoby jsou podrobeny přísným testům těsnosti a nepórovitosti svarů s využitím speciální kapaliny, která odhalí i nejmenší nežádoucí netěsnosti, póry nebo mikrotrhliny – tzv. penetrační test
  6. Tlakové nádoby jsou testovány na přetlak nejméně o 1 bar vyšší, než pro který jsou certifikovány
  7. Ke všem tlakovým nádobám je vydán protokol o těsnostních a tlakových zkouškách, EU prohlášení o shodě, na žádost zákazníka také tzv. Passport tlakové nádoby
  8. Výrobní postupy, konstrukční výkresy, výroba, těsnostní a tlakové zkoušky jsou kontrolovány inspektorem TÜV SÜD Czech, s.r.o.
  9. Každá tlaková nádoba obsahuje nesmazatelný výrobní štítek s povinným označením výrobce, povoleného tlaku a dalších údajů, které jednoznačně identifikují konkrétní tlakovou nádobu v souladu s EU PED 97/23/ES
 2. Potravinářské nádoby vyrábíme z korozivzdorných potravinářských ocelí, které plně vyhovují Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004. Tyto materiály ve styku s potravinami za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňují své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických a senzorických vlastností. Nepoužíváme levné nerezové oceli nižší kvality, které zejména po opakovaném styku se sanitačními prostředky ztrácí brzy svoji korozivzdornost a netečnost vůči potravině.
 3. Prověřujeme si dodavatele konstrukčních a montážních materiálů, komponentů a všech částí, z nichž následně vyrábíme zařízení pro výrobu a manipulaci s potravinami. Nenakupujeme materiál od dovozců, kteří prokazatelně nejsou schopní doložit jeho evropský původ a parametry.
 4. Veškeré tanky určené pro kvašení, zrání a skladování nápojů mají optimalizované rozměry tak, aby procesy kvašení, zrání a sycení nápojů probíhaly v souladu s technologickými normami pro výrobu nápojů. Nestanovujeme rozměry nádob nekvalifikovaným odhadem, tzv. „od oka“.
 5. Nádoby v kvalitativní třídě HQ mají garanci drsnosti vnitřního povrchu Ra<0.8 μm, tanky v kvalitě SQ mají drsnost Ra=0.8 μm (s výjimkou velmi malých nádob a zakončovacího svaru u středních nádob – z důvodu nemožného broušení uvnitř nádoby), což je Evropskou normou předepsaná drsnost pro vnitřní povrchy nádob, které přicházejí do styku s potravinou a provádí se jejich sanitace louhy a kyselinami. Garantovaná drsnost vnitřního povrchu nádoby je extrémně důležitá pro zajištění dokonalého mytí a sanitace tanků, což je základním předpokladem k dosažení čistoty a sterility potravinářského zařízení. U tanků garantujeme tuto drsnost na 100% vnitřního povrchu. Veškeré vnitřní plochy tanků opakovaně přeměřujeme speciálním drsnoměrem TR-130 a povrch leštíme tak dlouho, dokud není skutečně dosaženo požadované drsnosti.
 6. Každá nádoba je projektovaná a vyrobená tak, aby byla zajištěná snadná čistitelnost a sanitovatelnost všech povrchů, přicházejících do styku s potravinou. Proto jsou nádoby vybavené nejméně jednou sanitační sprchou, demontovatelnými sanitovatelnými stavoznaky a kohouty. Nepoužíváme levné armatury, u nichž výrobce zanedbal požadavek na sanitovatelnost a čistitelnost.
 7. Tanky v kvalitativní třídě HQ mají sjednocený vnější povrch a veškeré spoje vnějších plechů (tloušťky nejméně 2 mm) buďto svařované, nebo dokonale utěsněné. To je důležité pro zamezení vnikání vlhkosti do dvojitého pláště, navlhání izolační hmoty a úbytku izolačních schopností. Takto je zajištěna stálá kvalita a izolační schopnost tanků. U nádob v kvalitě LQ se vnější plechy obvykle klasicky nýtují a mají tloušťku nejméně 1 mm.
 8. Veškeré tlakové nádoby izolujeme PU pěnou, která je odborně aplikována do izolačního prostoru nádob tak, aby nedošlo ke vzniku tepelných mostů, prázdných nezaizolovaných míst nebo k deformaci nádob. Nepoužíváme k izolaci nádob levné málo funkční náhrady jako jsou izolační vaty, polystyrenové kuličky, neodborně aplikované pěny.
 9. Světlost hrdel, armatur a potrubí je dimenzována správně podle objemu a funkce nádoby – neosazujeme tanky poddimenzovanými funkčními prvky.
 10. Záruka poskytnutá na nádoby, vyrobené v kvalitě HQ, je nejméně 36 měsíců. Záruka na nádoby v kvalitě SQ je 24 měsíců. Praktická životnost nádob je obvykle několik desítek let, přičemž prvky s nižší životností (klapky, ventily, těsnění apod.) lze obvykle snadno vyměnit za normalizované nové prvky téhož anebo jiného výrobce.

CKT Cylindrokónické tanky

 Naše doporučení :

Porovnáváte-li naše ceny s cenami konkurence, vždy se ujistěte, zda Vám jiný výrobce garantuje kvalitu shodnou s našimi výrobky.


cenik-buttondotaz-button


Produkt roku 2017 : CCTM – MODULÁRNÍ CYLINDROKÓNICKÉ TANKY

CCT-M jsou cylindrokónické tanky univerzální stavebnicové konstrukce. Důmyslný modulární systém umožňuje sestavit několik variant cylindrokónických tanků z jediného základního tanku a široké nabídky příslušenství a rozšiřujících armatur. Pokud si nejste jistí, jaká konfigurace CK tanku je pro Vás nejlepší, jsou modulární tanky ideálním řešením. Tanky CCT-M lze libovolně přestavět a změnit tak jejich účel a možnosti bez nutnosti zakupování nových tanků.


Náš tip :  CFS – KOMPLETNÍ SESTAVY PRO KVAŠENÍ A ZRÁNÍ PIVA

cfs-complete-fermentation-sets-280x143Předkonfigurované kvasné sety s CK tanky, chlazením a regulací

CFS (Complete fermentation sets) jsou předkonfigurované sestavy, které obsahují vše co je potřebné pro kvašení, zrání a stáčení nápojů (piva, cideru, vína). Obsahem sestav jsou cylindrokónické tanky, kapalinový chladič a systém regulace teplot v tancích. Konstrukce umožňuje snadnou instalaci provedenou zákazníkem bez nutnosti využití práce odborných pracovníků.

 


 

Alternativa – FUIC/FUEC FERMENTAČNÍ JEDNOTKY MODULO – kvasné a zrací jednotky s integrovaným chlazením

BWX-FUIC-CHP1C-2x150CCT-600x600Speciální variantou cylindricko-kónických tanků, kterou vyrábíme, jsou nezávislé samochladící kvasné a zrací jednotky. Na společném rámu, osazeném odmontovatelnými pojezdovými kolečky a stavitelnými nohami, jsou namontovány 2 až 4 cylindricko-kónické tanky včetně nezávislých chladicích jednotek, případně jedna společná chladicí jednotka pro oba CK tanky s více nezávisle regulovatelnými chladícími okruhy.

Výhodou je nezávislost fermentační jednotky na externím chlazení, jednoduchá instalace bez potřeby specializovaných chladírenských pracovníků,pružné propojení s ostatními prvky pivovaru pomocí speciálních sanitovatelných potravinářských hadic.

Samochladící fermentační jednotky MODULO osazujeme do našich stavebnicových minipivovarů BREWORX MODULO, jsou však kompatibilní s jakýmkoli jiným minipivovarem – koncové armatury osadíme podle přání zákazníka.

 

 

Cylindrokónické tanky vyrábíme v několika standardních výrobních řadách

CK tanky - Typová řada BREWORX

Takto je možné operativně zvolit tank požadovaného objemu v rozměrech optimalizovaných podle dispozičního prostoru.

Vlastnosti širších tanků s malou výškou cylindrické části :

 • šetrnější k pivním kvasinkám (nižší hydrostatický tlak)
 • pozvolnější teplotní křivka při přechodu z hlavního kvašení ke zrání piva (menší teplosměnná plocha, nižší chladicí účinek)
 • potřeba nižší výšky prostoru
 • zabírají větší podlahovou plochu

Vlastnosti užších tanků s velkou výškou cylindrické části :

 • u větších objemů potřebují pro hlavní kvašení jiný kmen kvasnic (vyšší hydrostatický tlak)
 • strmější teplotní křivka při přechodu z hlavního kvašení ke zrání piva (větší teplosměnná plocha, větší chladicí účinek)
 • potřeba větší výšky prostoru
 • zabírají menší podlahovou plochu
 • větší spotřeba materiálu a větší počet duplikátorů – vyšší výrobní cena

 

Kromě typových tanků vyrábíme také cylindrokónické tanky nestandardních rozměrů. Umíme tanky přizpůsobit téměř jakýmkoli prostorovým dispozicím a potřebám zákazníků.

cenik-buttondotaz-button

 

 >> Technické parametry cylindrokónických tanků BREWORX <<

>> CENÍK cylindrokónických tanků <<

>> CENÍK a technické parametry samochladicích fermentačních jednotek MODULO <<

Zpět na komponenty pivovarů – studený blok