Provozujte vlastní český minipivovar

Kvasničárny | Regenerace a skladování pivovarských kvasnic

Kvasničárny – zařízení pro skladování a regeneraci pivovarských kvasnic

– dávkování, regenerace, uchovávání a pomnožování pivovarských kvasnic

yeast-equipment-280x168Vyrábíme užitečná zařízení pro regeneraci a bezpečné skladování pivovarských kvasnic, tzv. kvasničárny. Umožňují separaci mrtvých kvasnic od zdravého nálevu a dlouhodobé udržování pivovarských kvasinek ve vitálním stavu. Naše kvasničárny jsou vybavené duplikačním pláštěm, dávkovacím zařízením, naklápěcím mechanismem pro snadné praní kvasnic (separaci mrtvých kvasinek od zdravého nálevu). Jsou vyrobené pro přetlak do 1.0 bar, díky čemuž je možné provádět dávkování a odstřel kvasnic pomocí hadic bez ruční manipulace s kvasnicemi. Dělený duplikační plášť u větších modelů regeneračních nádob umožňuje pracovat i s proměnným objemem nálevu kvasnic v kvasničárně.

 

 

Kvasničné hospodářství zahrnuje nádoby a zařízení pro :

 • dávkování kvasnic do kvasných nádob
 • sběr použitých kvasnic z kvasných nádob
 • praní použitých kvasnic (regeneraci)
 • uchovávání živých kvasnic
 • pěstování kvasničných kmenů (propagaci)

 Certifikáty PED - ASME - GUM - GOST

Nabídka zařízení pro skladování a regeneraci pivovarských kvasnic  :


… další zařízení pro regeneraci kvasnic

 

 

Doporučená řešení kvasničného hospodářství

Dodáváme do našich minipivovarů zařízení pro kvasničné hospodářství v sestavě optimální podle velikosti a zvolené technologie minipivovaru, anebo podle individuálních přání zákazníků.

sklenice na kvasniceMalé minipivovary (varna 1,5 – 3 HL)

 • Získávání nových kvasnic – nákup od větších pivovarů anebo z kvasničných laboratoří
 • Životnost dávky kvasnic – obvykle 4 – 6 použití za podmínky správného skladování a praní
 • Skladování kvasnic – jednoduchá skleněná nebo plastová nádoba (konev) ve vyhrazené lednici
 • Dávkování kvasnic do kvasných nádob – ručně nalitím dávky kvasnic do kvasné nádoby
 • Sběr použitých kvasnic z kvasných nádob – ručně vypuštěním kvasnic do kádinky
 • Regenerace kvasnic – ručně jednoduchým odléváním horní vrstvy mrtvých kvasinek z kádinky po ustátí kvasničného nálevu

Součásti dodávky řešení pro malé minipivovary :

 • 1x Cejchovaná skleněná kádinka – pro dávkování, sběr a praní kvasnic
 • 3x Uzavíratelná plastová nádoba pro uchovávání kvasnic

Volitelné příslušenství :

 • Lednice pro uchovávání kvasnic ve sklenicích
 • Chlazený zásobník a regenerátor kvasnic (tlakový / netlakový)
 • Membránové čerpadlo pro přečerpávání kvasnic z/do netlakového zásobníku

Zásobník na kvasnice netlakovýStřední minipivovary (varna 5,0 – 20 HL)

 • Získávání nových kvasnic – nákup od větších pivovarů anebo z kvasničných laboratoří
 • Životnost dávky kvasnic – obvykle 4 – 6 použití za podmínky správného skladování a praní
 • Skladování kvasnic – glykolem chlazený izolovaný zásobník (kvasničárna). Pro kvašení v otevřených kvasných kádích netlakový, pro kvašení v cylindrokónických tancích tlakový. V pivovaru odpovídá počet zásobníků počtu používaných kmenů kvasnic.
 • Dávkování kvasnic do kvasných nádob – do otevřených kvasných kádí ručně nalitím dávky kvasnic z konve, do cylindrokónických tanků tlakovým vpuštěním dávky kvasnic přes spodní ventil v hrotu kónusu.
 • Sběr použitých kvasnic z kvasných nádob – u otevřených kvasných kádí ručně vypuštěním kvasnic do konve a nalitím do kvasničárny, u cylindrokónických tanků odpuštěním kvasnic spodním ventilem v kónusu tanku (tzv. odstřel kvasnic) tlakovou hadicí přímo do kvasničárny.
 • Regenerace kvasnic – separací vrstvy mrtvých kvasinek v regenerátoru kvasnic

 

Zásobník na kvasnice tlakový

Součásti dodávky řešení pro střední minipivovary :

 • 1x Skleněná cejchovaná kádinka pro dávkování, sběr a praní kvasnic
 • 1 x Duplikátorově glykolem chlazený izolovaný zásobník na kvasnice (tlakový / netlakový podle zvolené technologie kvašení) – počet zásobníků odpovídá počtu používaných kvasničných kmenů

Volitelné příslušenství :

 • Další zásobníky na kvasnice (počet zásobníků odpovídá počtu používaných kvasničných kmenů)
 • Membránové čerpadlo pro přečerpávání kvasnic z/do netlakového zásobníku

 

Velké minipivovary (varna 30 – 80 HL)

 • Získávání nových kvasnic – nákup zárodků kmenů používaných kvasnic od specializovaných laboratoří  a kmenových bank ve formě tzv. šikmého agaru.
 • Životnost dávky kvasnic – obvykle 6-12 měsíců za podmínky správně řízené propagace kvasnic. Životnost jedné v pivovaru vypěstované dávky je 4-6 použití.
 • Skladování kvasnic – glykolem chlazený izolovaný zásobník (kvasničárna). Pro kvašení v otevřených kvasných kádích netlakový, pro kvašení v cylindrokónických tancích tlakový.
 • Dávkování kvasnic do kvasných nádob – do otevřených kvasných kádí ručně nalitím dávky kvasnic z konve, do cylindrokónických tanků ručně nalitím z konve, anebo tlakovým vpuštěním dávky kvasnic přes spodní ventil v hrotu kónusu.
 • Sběr použitých kvasnic z kvasných nádob – u otevřených kvasných kádí ručně vypuštěním kvasnic do konve a nalitím do regenerátoru kvasnic, u cylindrokónických tanků odpuštěním kvasnic spodním ventilem v kónusu tanku (tzv. odstřel kvasnic) tlakovou hadicí přímo do kvasničárny.
 • Regenerace kvasnic – separací vrstvy mrtvých kvasinek v regenerátoru kvasnic

 

Součásti dodávky řešení pro velké minipivovary :

 • 3 x Duplikátorově glykolem chlazený izolovaný zásobník na kvasnice (tlakový / netlakový podle zvolené technologie kvašení) – počet zásobníků odpovídá počtu používaných kvasničných kmenů
 • CIP stanice pro propagační stanici – příslušenství propagační stanice
 • Rozkvasný tank – příslušenství propagační stanice

Volitelné příslušenství :

 • Další zásobníky na kvasnice (počet zásobníků odpovídá počtu používaných kvasničných kmenů)
 • Membránové čerpadlo pro přečerpávání kvasnic z/do netlakového zásobníku

 >> Zpět na komponenty pro pivovary <<