Provozujte vlastní český minipivovar

CCTM-B2 : Nabídka modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2


Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.

Popis modulárních cylindrokónických tanků CCT-M v konfiguraci B2

Konfigurace B2 prezentuje sestavení tanku ve výbavě, která umožňuje naplno využít všech výhod našich modulárních cylindrokónických tanků CCT-M. Konstrukce a vybavení tanku umožňující veškeré fáze výroby piva, cideru, vína, moštů, limonád, včetně sycených druhů nápojů. Navíc obsahuje stavoznak, díky němuž je tank v této sestavě vhodný i pro kontrolovanou filtraci či pasteraci nápojů. jejich karbonizaci nebo flotaci. Tanky jsou velice dobře vybavené také pro plnění hotových nápojů do kegů, lahví, petainerů nebo jiných obalů, anebo pro přímé tlačení produktu na výčep v sousedící restauraci. Stavoznak jako součást tanků vyhovuje i požadavkům celních úřadů na povinnou výbavu výrobce alkoholických nápojů.

Základem tanku je tzv. základní tank.  Základní tank je tlaková nádoba, vyrobená podle zásad pro potravinářskou výrobu z nerezového materiálu AISI 304, s hladkým vnitřním povrchem (drsnost povrchu 2B/2J volí zákazník), s cylindrickou horní částí, kónickou spodní částí a dómickým horním dnem. Vyrábíme ve verzích :

Podle maximálního povoleného přetlaku : 

 • Beztlakový tank – maximální dosažitelný přetlak 0.5 bar – vhodná pouze pro proces hlavního kvašení (piva, cideru, vína)  a výrobu nízkotlakých nápojů (mošty, víno)
 • Tlakový tank – maximální dosažitelný tlak 3.0 bar – vhodná pro hlavní kvašení, zrání pod tlakem, sycení nápojů, flotaci, konečné úpravy a stáčení nápojů sycených i nesycených (pivo, cider, sekty, sycené víno, limonády)

Podle kvality a zpracování povrchů :

 • SQ – standard quality – vnitřní plechy cylindrické části SB Ra<0.8 um, vnitřní plechy kónické části SJ Ra<0.5 um, vnější plechy brus, svařované spoje
 • HQ – high quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje broušené
 • TQ- top quality – vnitřní plechy a svary leštěné SJ Ra<0.5 um, vnější plechy lesk, svařené spoje leštěné

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 0.5 bar (netlaková nádoba nevyžadující certifikaci podle evropské směrnice PED 2014/68/EU), je vhodný pro výrobu nesycených nápojů (vína, moštů, limonád), ale také pro proces hlavního kvašení piva, cideru nebo šumivých druhů vína.

Je-li tank vybavený pojistnou armaturou 3.0 bar a certifikován podle PED 2014/68/EU, je možné jej používat pro kvasný i zrací proces veškerých sycených nápojů. Konfigurace je vhodná pro řízené kvašení a tlakové zrání všech druhů piva, cideru a sycených vín.

Výbava tanku B2 umožňuje nastavit požadovaný přetlak v tanku a sledovat skutečný tlak na manometru, přičemž kvasný proces je indikován probubláváním plynu CO2 přes kvasnou zátku s vodou – vše potřebné je součástí tzv. hradicího přístroje.

Tank je vybaven dále pevnou nebo rotační sprchovou hlavicí a potrubním připojením pro snadné mytí a sanitaci tanku, ideálně s pomocí CIP stanice. Sanitační vedení sestává z horní sanitační armatury CS1 a boční sanitační armatury CS2.

Vzorkovací ventil umožňuje průběžný odběr vzorků, tank je možné osadit karbonizační syticí svíčkou pro dodatečné sycení nápoje plynem CO2, je možné provádět studené chmelení piva pomocí externího zařízení extraktor chmele, anebo s připojeným flotačním přístrojem provádět čištění moštů od tuhých kalů.

Od ostatních konfigurací se sestavení B2 liší několika prvky :

Součástí výbavy tanku je stavoznak LIS, který umožňuje sledovat aktuální výšku hladiny produktu v tanku. To je výhodné především tehdy, když je CK tank používaný na konci výrobního procesu ke stáčení produktu do kegů, lahví nebo přímo do výčepu.

Horní sanitační armatura CS1 je osazená motýlovou klapkou a dolní produktová armatura RO1 obsahuje dvě klapky  (jedna těsně pod kónusem, druhá na konci ramene).
Toto sestavení umožňuje kdykoli hermeticky oddělit stavoznak od tlakové nádoby, poté pak vyčistit a vysanitovat stavoznak i produktovou armaturu, případně tyto díly zcela odmontovat nebo přimontovat, a to dokonce za plného provozu, když je tank natlakovaný s kvasícím produktem uvnitř. Tato funkčnost je velmi užitečná například v případě, kdy dojde neopatrností pracovníků k rozbití skleněné trubice stavoznaku – stavoznak je pak snadné opravit bez nebezpečí ztráty produktu v tanku.

Klapky produktové a odkalovací cesty RO2 a DO2 jsou umístěné přímo pod tankem, což rovněž zamezuje zahnívání kvasnic v nechlazených částech tanku,  v tomto případě v dlouhých ramenech trubek armatur RO1 a DO1.

Hlavní výhodou sestavení B2 je možnost udržování všech armatur, které přicházejí do styku s nápojem, vždy ve sterilním stavu a je tak zabráněno zahnívání kvasnic ve stavoznaku i produktové armatuře a následně nežádoucí nákaze nápoje.

Díky modulární koncepci je možné stavoznak k tanku kdykoli odebrat nebo opět přidat, v této konfiguraci je možné navíc odnímat stavoznak i za provozu, je-li tank natlakovaný s produktem uvnitř.

Variabilní spodní sdružená armatura TO1 je již v základní výbavě tanku v konfiguraci B2.
Trubka pro vypouštění čistého produktu je segmentovaná a její výšku je možné libovolně měnit pouhou změnou počtu segmentů – zákazník tak může u každého tanku snadno nastavit výšku sání čistého produktu nad hladinou kvasnic  podle aktuální potřeby. Volbou počtu segmentů produktové trubky je možné optimálně využít maximální možný objem produktu v závislosti na aktuálním množství kvasnic v tanku. To přispívá k eliminaci výtrat piva, ke kterým dochází u jiných tanků klasické koncepce tím, že nelze odebrat z tanku pivo pod úrovní nasávacího hrdla produktové armatury.

Tank je možné kdykoli přestavět do jiné konfigurace.

CCT-M konfigurace B2 : vybavení a možnosti

Výbava a možnosti CCT-M tanků sestavených v konfiguraci B2.
Popis :Komponenty / Použití :
ROZŠIŘUJÍCÍ KOMPONENTY
TO1 - Spodní I/O diskVARIO
RO1 – Produktová armatura bez klapky-
RO1 – Produktová armatura s klapkouANO
DO1 – Odkalovací armatura bez klapkyANO
DO1 – Odkalovací armatura s klapkou-
RO2 - Produktová klapkaANO
DO2 - Odklalovací klapkaANO
SB1 - Sprchovací hlavice FIXANO
CS1 - Horní sanitační armatura bez klapky-
CS1 - Horní sanitační armatura s klapkouANO
CS2 - Boční sanitační armatura s klapkouANO
RV1 - Hradicí přístroj s manomentremANO
LIS - Sada stavoznakuANO
SV1 - Vzorkovací ventilANO
CC1 – Karbonizační syticí svíčkavolitelně
PFH – Plnicí třícestná armaturavolitelně
LAD – Žebříkvolitelně
VLASTNOSTI & FUNKCE
Hlavní kvašení pivo/cider/vínoANO
Tlakové dokvašování pivo/cider/víno3 bar ver.
Karbonizace pivo/cider/víno3 bar ver.
Netlakové plnění nápoje do kegů a lahvíANO
Izobarické plnění nápoje do kegů a lahví3 bar ver.
Monitoring of the actual fill beverage level in the tankANO
Montáž / demontáž stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Montáž / demontáž stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)ANO
Čištění a sanitace stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Čištění a sanitace stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj)ANO
Čištění a sanitace armatur RO1 a DO1 za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem)ANO
Zabránění zahnívání kvasnic v neizolovaných částech tankuANO
Možnost manuálního čištění produktové armatury, když je tank plný.ANO
Možnost připojení karbonizační syticí svíčky3 bar ver.
Možnost připojení extraktor chmele - studené chmeleníANO
Možnost připojení flotačního přístroje (víno/cider)ANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby cideru3 bar ver.
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby vínaANO
Výbava pro kompletní kvasný proces výroby šumivého piva3 bar ver.
Výbava pro kompletní proces výroby ovocných moštů a džusůANO
Možnost změny konfigurace na A1 až B2ANO

Nabídka CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci B2 :


  … další varianty CCT-M modulárních cylindrokónických tanků v doporučené konfiguraci B2


  Doporučené konfigurace modulárních cylindricko-kónických tanků CCT-M :

  • CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1
  • CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2
  • CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3
  • CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1
  • CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2

  Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků