Provozujte vlastní český minipivovar

Filtrace piva – pivní filtry

FILTRACE PIVA – příprava piva k distribuci odběratelům

 

Prodej nefiltrovaného piva je doménou minipivovarů …

Deskové filtry

Výroba a prodej živého, nefiltrovaného piva je tím hlavním produktem, který odlišuje minipivovary od produkce velkých pivovarů. Proto by měla nabídka piva bez filtrace či pasterace být u minipivovarů vždy preferována. Plnost nefiltrovaného piva a jeho nezaměnitelné chuťové vlastnosti, vysoký obsah lidskému tělu prospěšných látek, jemný zákal z živých kvasinek, pohled na úžasnou technologii varny, výčep připojený přímo na tanky, vůně sladu a chmele, jíž je pivovarská restaurace obvykle nasycená, to jsou hlavní devízy, kterými pivovarská restaurace oslovuje zákazníky.

… ale není vhodný pro distribuci externím odběratelům

Distribuce pivaJe-li však část produkce minipivovaru anebo celý výrobní sortiment určen také pro další odběratele anebo pro prodej v láhvích, petainerech a keg-sudech, pak je nefiltrované pivo pro tento účel dosti nevhodné. Pivo plné živých kvasinek je velmi náchylné na změnu teploty a jeho distribuce mimo pivovar, kde obvykle není možné zajistit prostředí se stálou teplotou mezi 2 – 5 °C, vede k rychlé změně senzorických vlastností původního produktu. Rovněž další požadavky na péči o nefiltrované pivo bývají pro provozovatele běžných restaurací velmi odlišné od zažitých zvyklostí a není snadné si jejich dodržování na odběratelích vynucovat.

Jestliže by například majitel vzdálené restaurace měl zájem o odběr a nabídku nefiltrovaného piva z minipivovaru, pak by musel investovat značné prostředky do zajištění izolovaného, aktivně chlazeného sklepa, a dále by musel být tento podnik zavážen vozidlem s chlazeným nákladním prostorem. Pivo dodané odběrateli se musí dále před připojením k výčemu uklidnit, tzn. nechat několik hodin odstát, aby zvířené kvasinky sedly ke dnu nádoby. Další manipulace s nádobami pak musí být velmi šetrná, aby nedošlo k dalšímu zvíření piva například jeho kutálením k výčepnímu zařízení. Odběratel si musí hlídat krátké spotřební lhůty nefiltrovaného piva, brát sudy ze skladu metodou FIFO, pivo s překročenou spotřební lhůtou zásadně nenabízet a zlikvidovat.

Takovéto požadavky na dodatečné investice a nestandardní pravidla manipulace s pivem obvykle nebudou odběratelé ochotní splnit, případně jejich dodržování budou často obcházet. Ve výsledku pak provozovatel pivovaru, rozvážející nefiltrované pivo do dalších restaurací, dosáhne sice krátkodobého nárůstu tržeb, avšak za cenu ztráty dobré pověsti jeho piva,neboť pivo nabízené odběrateli nebude pravděpodobně vykazovat stejnou kvalitu.

 

Před prodejem mimo pivovar je potřeba zbavit pivo živých kvasinek

Proces filtrace v pivovaruZ výše uvedených důvodů je tedy před distribucí piva potřeba zajistit jeho vyšší odolnost proti vnějším vlivům a prodloužit spotřební lhůtu vyráběného piva. K tomu je nutné zbavit pivo živých kvasinek, čímž dojde k zastavení kvasných procesů v pivě a tím ke značnému zpomalení změn v senzorických vlastnostech piva i při nedodržování přísných podmínek k jeho přepravě, distribuci a skladování u odběratelů. Jinými slovy, je nutné z něj udělat odolný produkt s dlouhou životností.
Zvýšení odolnosti piva se dosahuje v zásadě dvěma způsoby :

  1. Filtrací piva – mechanickým odstraněním živých kvasinek z nápoje
  2. Pasterací piva – teplotní sterilací nápoje (umrtvením zbylých organismů)

 

 

Filtrace piva – osvědčené řešení pro minipivovary s větší produkcí

V minipivovarech se využívá pro zvýšení odolnosti a prodloužení životnosti piva především jeho filtrace bez následné pasterace.  Pivo, zbavené většiny živých organismů, sice postrádá tělu prospěšné živé kvasinky, přesto si ale ještě uchovává své chuťové vlastnosti a řadu výživných látek. Na rozdíl od pasterace, která pivo doslova „zabije“ a udělá z něj organicky neaktivní tekutinu.

Filtrace piva znamená mechanické odstranění živých kvasinek z nápoje jedním anebo několikerým průtokem piva přes filtrační vrstvu, případně přes více filtračních vrstev s klesající propustností.

 

Výběr technologie filtrace

kremelinovy_filtrPři volbě filtrační technologie bychom měli mít na zřeteli cíl, kterého chceme filtrací piva dosáhnout.

Máme-li v úmyslu znatelně zvýšit odolnost piva proti vnějším vlivům a prodloužit životnost nápoje pro distribuci v KEG-sudech, je potřeba použít kvalitní primární filtraci na deskovém filtru, lépe ale na svíčkovém křemelinovém naplavovacím filtru, případně na moderním crossflow filtru. Dosažení vysoké odolnosti nápoje a prodloužení životnosti pro prodej piva v lahvích zaručí jen provedení primární a následně sekundární filtrace, přičemž sekundární filtrace (tzv. mikrofiltrace) se provádí na zvlášť jemných mikrofiltrech,  a to deskových anebo svíčkových. Tímto dosáhneme prakticky stejných výsledků jako při pasteraci piva, ale bez tepelného poškození nápoje.

 

 K našim pivovarům dodáváme kvalitní filtry české výroby :

 

Deskové filtry
1. Deskové filtry

Filtrace piva přes deskový filtr je nejlevnějším a nejjednodušším způsobem, jak zbavit pivo většiny živých kvasinek. Používá se v minipivovarech malé a střední velikosti, u nichž je pořizovací cena primárním rozhodovacím parametrem.

 

 

svíčkové křemelinové filtry2. Svíčkové křemelinové naplavovací filtry

Filtrace piva přes svíčkový křemelinový naplavovací filtr je nejčastějším řešením filtrace v minipivovarech střední  a větší velikosti. Filtrace nápoje se provádí prostřednictvím naplaveného filtračního prostředku na vertikálních filtračních svíčkách. Svíčkový filtr se vyznačuje vysokou účinností filtrace.

 

 

Svíčkové mikrofiltry3. Mikrosvíčkové filtry

Provedení sekundární filtrace (mikrofiltrace) je nezbytné před prodejem piva v lahvích do maloobchodní sítě. Mikrofiltrace piva se provádí jeho průtokem přes velmi jemnou filtrační vrstvu mikrofiltru. Funkci mikrofiltru plní buďto mikrofiltrační vložky u deskového filtru, anebo mikrosvíčky u filtru svíčkového.