Provozujte vlastní český minipivovar

Základní odborná konzultace

Základní konzultace pivovaru s odborníkemUvažujete o pořízení minipivovaru nebo cidérky ? Přejete si modernizovat nebo rozšířit váš stávající provoz ? Prvním krokem k realizaci Vašeho projektu by měla být odborná konzultace, jejímž výsledkem bude zhodnocení Vašeho záměru odborníkem, zpracování ekonomického modelu projektu, zpracování nabídky na optimálně navržené výrobní zařízení a grafický návrh jeho prostorového umístění do Vašeho objektu.

Nabízíme našim zákazníkům službu :

ZÁKLADNÍ ODBORNÁ KONZULTACE PROJEKTU PIVOVARU / CIDÉRKY

Služba zahrnuje :

Základní konzultace pivovaru s odborníkemI. Návštěva našeho odborníka u zákazníka :

 1. Osobní návštěva našeho specialisty u zákazníka
 2. Získání vstupních informací od zákazníka – strukturovaný seznam požadavků, záměrů, plánů a možností zákazníka
 3. Prohlídka stavebních prostor, určených pro zástavbu a instalaci výrobní technologie (pivovaru / cidérky) + rozměření prostor
 4. Posouzení vhodnosti zvoleného objektu pro zákazníkův záměr výroby nápojů
 5. Základní seznámení zákazníka s technickými, stavebními, technologickými a ekonomickými aspekty výstavby a provozu pivovaru / cidérky. Návrh vhodného řešení a jeho variant s přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem
 6. Konzultace navržených možností řešení a sepsání parametrů technologie a zařízení, na jehož základě bude připravená konkrétní nabídka

II. do 1-2 týdnů po návratu od zákazníka

 1. Zpracování textové a cenové nabídky na minipivovar / cidérku
 2. Zpracování layoutu – grafického návrhu na fyzické rozmístění technologických zařízení v konkrétním objektu
 3. Zpracování základní ekonomické analýzy projektu – očekávaná návratnost investice, provozní náklady, provozní výnosy, provozní zisky. Předpokladem je dodání požadovaných vstupních informací od zákazníka v požadovaném termínu.

Bonus :

Rozhodne-li se zákazník pro realizaci pivovaru/cidérky, bude mu cena konzultačních služeb odečtená od ceny technologického projektu.

brewery-technology-placement-02

Ceník konzultačních služeb :

 • BCS-1 : ZÁKLADNÍ KONZULTACE PROJEKTU PIVOVARU/CIDÉRKY s produkční kapacitou do 1000 hl/rok … 5000 Kč + dopravní náklady 7 Kč/km
 • BCS-2 : ZÁKLADNÍ KONZULTACE PROJEKTU PIVOVARU/CIDÉRKY s produkční kapacitou do 5000 hl/rok … 6500 Kč + dopravní náklady 7 Kč/km
 • BCS-3 : ZÁKLADNÍ KONZULTACE PROJEKTU PIVOVARU/CIDÉRKY s produkční kapacitou do 10000 hl/rok … 8000 Kč + dopravní náklady 7 Kč/km
 • BCS-4 : ZÁKLADNÍ KONZULTACE PROJEKTU PIVOVARU/CIDÉRKY s produkční kapacitou nad 10000 hl/rok … 10000 Kč + dopravní náklady 7 Kč/km

Pozn : Dopravní náklady se účtují jako silniční doprava z Opavy k zákazníkovi a zpět. Převyšuje-li čas strávený na cestě a pobyt u zákazníka 18 hodin, započítává se příplatek 1500 Kč na den (zahrnuje pracovní čas odborníka a náklady na nocleh). Platí pro ČR, SR, Polsko. Pro ostatní země platí ceník v Eurech pro zahraniční zákazníky.