Provozujte vlastní český minipivovar

GARANČNÍ SERVIS – ručení odpovědnou osobou za provoz minipivovaru

Kód služby : GUAR-AS

GARANČNÍ SERVIS – RUČENÍ ODPOVĚDNOU OSOBOU SLÁDKA ZA PROVOZ MINIPIVOVARU

 

Brew Master Morten IbsenCena zahrnuje :

 • Zajištění funkce zákonné odpovědné osoby (českého sládka se zákonem vyžadovanou kvalifikací a praxí), která není zaměstnancem, pro provoz konkrétního minipivovaru
 • Vydání kvalifikovaným sládkem podepsaného prohlášení zodpovědného zástupce
 • Vyřízení potřebné legislativy, související s funkcí odpovědného zástupce
 • Odpovědnost odpovědné osoby za právní a faktický soulad výrobního procesu vaření piva v minipivovaru se zákonnými předpisy
 • Připomínkování a schvalování pracovních a bezpečnostních předpisů a provozní řád Vašeho pivovaru, který je závazný pro všechny pracovníky v pivovaru
 • Připomínkování a schvalování receptur pro výrobu piva

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Jednorázové nebo periodické kontroly dodržování schválených postupů – účtují se individuálně
 • Vypracování závazných pracovních postupů – samostatná služba
 • Dopravné
 • Správní poplatky

 

Předpokládá se :

 • Úzká spolupráce s provozovatelem
 • Přísné dodržování odpovědnou osobou schválených legislativních, pracovních, bezpečnostních a hygienických postupů všemi pracovníky i návštěvníky minipivovaru po celou dobu jeho provozu.
 • Dodání vyžádaných informací a dokumentů o minipivovaru, jeho provozovateli a zaměstnancích.
 • Umožnění přístupu do všech provozních prostor minipivovaru za účelem ohlášených i neohlášených kontrol dodržování odpovědnou osobou schválených legislativních, pracovních, bezpečnostních a hygienických postupů.

 

 


Cena služby :

 • pouze ČR ………………………… 4500 Kč + 1 Kč za 1 litr užitečného objemu varny (cena za 1 měsíc)

Vysvětlení cenotvorby : Rozsah prací a rizik odpovědného zástupce roste s velikostí pivovaru

>>> Odeslat poptávku na tuto službu