Provozujte vlastní český minipivovar

Asistence při žádostech o dotace

Pro podnikatele v ekonomicky slabých regionech nabízíme zprostředkování žádosti o dotaci z fondů Evropské unie. Spočítejte si, zda na dotace máte nárok.


Možnost dotační podpory pro klienty společnosti Mobilní pivovary s.r.o. v rámci nákupu nabízených technologií minipivovarů a cidérek

Ve spolupráci s prověřeným finančním partnerem zajišťujeme poradenství v oblasti dotačních programů. Na této stránce si můžete snadno spočítat, jaké máte reálné šance na získání dotačního krytí nákladů na pořízení technologií pro výrobu piva nebo cideru.

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK), PROGRAM TECHNOLOGIE

 

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT ?

 • malé a střední podniky do 250 zaměstnanců – právnické i fyzické osoby
 • obor činnosti CZ-NACE 11.050 Výroba piva je podporovaným oborem

 

JAK VELKOU DOTACI MOHU ZÍSKAT ?

 • minimální dotace 1 mil. Kč (to odpovídá investici 2,23 mil. Kč) v případě malých a středních podniků, 0,5 mil. Kč v případě mikropodniků do 10 zaměstnanců (to odpovídá investici 1,2 mil. Kč)
 • maximální výše dotace 20 mil. Kč
 • míra podpory je 45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců), 35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)

 

NA CO MOHU DOTACI ZÍSKAT ?

 • podporované jsou pouze investice do nových technologií
 • případná související stavební investice je z hlediska dotace nezpůsobilým výdajem
 • z dotace rovněž nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek

 

KDE MOHU DOTACI ČERPAT ?

 • rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo žadatele:
 • primárně jsou podporovány hospodářsky problémové regiony dle usnesení vlády z 15. května 2013 č. 344, tj. území následujících obcí s rozšířenou působností:

mapa-cr-dotacni-podpora-investicnich-projektu-2015Bílina, Bílovec, Bohumín, Broumov, Bruntál, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová, Český Těšín, Děčín, Frýdlant, Havířov, Hodonín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Kadaň, Karviná, Konice, Králíky, Kraslice, Kravaře, Krnov, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Mikulov, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Nový Bor, Odry, Orlová, Ostrava, Ostrov, Podbořany, Přerov, Rumburk, Rýmařov, Sokolov, Stříbro, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vsetín, Zábřeh, Znojmo, Žatec

 • podporovány budou rovněž okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti – budou určeny v každé výzvě, lze předpokládat, že budou velmi pravdě podobně podporovány okres se stabilně vysokou mírou nezaměstnanosti
 • podpora se může vztahovat i na urbánní industriální centra

 

KDY MOHU DOTACI ČERPAT ?

 • investici je možné realizovat až po podání žádosti
 • předpokládaný termín nejbližší výzvy pro podávání žádostí je polovina roku 2015
 • v případě schválení projektu vydá poskytovatel dotace Rozhodnutí o přiznání dotace
 • dotace je proplacena zpětně až po dokončení projektu, je tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr)

 

JAKOU MÁM ŠANCI ZÍSKAT DOTACI ?

Spočítejte si vaši šanci na získání dotace na pořízení nebo modernizaci minipivovaru / cidérky. Bude-li výsledkem tohoto testu pozitivní hodnocení Vašeho podnikatelského záměru a dispozic, kontaktujte nás a zprostředkujeme Vám podrobnou konzultaci u prověřené manažerské společnosti s dlouholetými zkušenostmi v získávání dotací.

Kritérium Není způsobilé Potřebuje posouzení Splňuje kritéria
Zadluženost = cizí kapitál/výše aktiv méně než 85 % za poslední účetní období NE ANO
Alespoň 2 roky podnikatelské historie NE ANO
Máte již vyhotovený projekt pro technologii a stavební řešení ? NE ANO
Máte již připravené prostory pro technologii (kupní či nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, závaznou nabídku)? NE ANO
Bude provozovna pivovaru / cidérky na území hl. m. Prahy? ANO NE
Bude provozovna pivovaru / cidérky na území vybraných regionů** NE ANO
Máte méně než 250 zaměstnanců (i v rámci ekonomické skupiny) NE ANO
Výše investice za technologii do 2,5 mil. Kč ANO
Výše investice za technologii 2,5 mil. Kč – 5 mil. Kč ANO
Výše investice za technologii nad 5 mil. Kč ANO

 

 

Hodnocení

– jakákoli odpověď v červeném sloupci: – nevhodný záměr – malé šance
– 3 a více odpovědí v šedém sloupci: – nižší pravděpodobnost získání dotace
– žádná odpověď v červeném sloupci a zároveň max. 2 odpovědi v šedém sloupci: – záměr vhodný pro dotační žádost

 

Získali jste pozitivní hodnocení ? >> Požádejte nás o konzultaci možnosti dotačního krytí investice …