Provozujte vlastní český minipivovar

Průmyslové minipivovary BREWORX OPPIDUM

breworx-oppidum-j-2000-010-600x450Logo Breworx OppidumMinipivovary Breworx Oppidum naší výroby nedostaly své jméno náhodou. Oppidum je keltské opevněné hradiště, v nichž původní osadníci na českém území vyráběli předchůdce dnešního piva.

Také varna Breworx Oppidum připomíná opevněné hradiště,což ovšem není samoúčelné. Integrace všech nádob varného procesu do jednoho celku na společné platformě, jakož i sofistikovaný systém šesti funkčních nádob, dovoluje maximálně efektivní výrobu piva, a to až v šesti souběžně připravovaných várkách.

Díky tomu varna umožňuje produkci až 6 várek mladiny za 24 hodin  .

 

6 nádob varny Oppidum

Varna Oppidum sestává ze šesti nádob, v nichž dochází ke rozfázované současné výrobě až 6-ti várek mladiny najednou. Funkce jednotlivých nádob :

  1. Vystírací pánev – vertikální, dvoustěnná nádoba z nerezové oceli, navržena pro smíchání sladu s teplou vodou a rozdělení škrobů za vzniku cukerných roztoků.
  2. Rmutovací pánev – vertikální, dvoustěnná nerezová nádoba, navržena k úplnému štěpení škrobů za vzniku cukerných roztoků.
  3. Scezovací káď – nádoba, v níž se přes speciální síto odděluje tekutá část díla (sladina) od pevných částic (sladové mláto)
  4. Sběrač sladiny – vertikální nerezový tank s kónickým kloboukem pro sběr scezené sladiny. Dohřívání sladiny párou šnekovým potrubím uvnitř nádoby.
  5. Mladinová pánev – kotel pro vaření sladiny s chmelem, která se během chmelovaru mění v pivní mladinu.
  6. Vířivá káď – nádoba s tangenciálním nátokem, v níž dochází k separaci chmelového mláta od pivní mladiny

 

 

Efektivní výroba piva – ekonomické hospodaření s energií, vodou a prací

brewhouse-breworx-oppidum-2000j-004-Jbrewhouse-breworx-oppidum-2000c-004-600x600Díky snadné obslužnosti všech nádob varny z jediné plošiny má sládek ve svém opevněném hradišti celou varnou technologii neustále pod kontrolou, bez nutnosti častých přesunů po pivovaru. Malá vzdálenost mezi varnými a podpůrnými nádobami přispívá k minimalizaci úniklů tepla a jeho efektivnější rekuperaci.

Oproti samostatně stojícím nádobám má integrované řešení varny dále výhodu ve značné úspoře prostoru, který varna v objektu pivovaru zabírá, při přepočtu na hektolitr vyráběného piva.

Plánované velikosti denní produkce odpovídají také velkokapacitní kvasné a zrací tanky. Stejně jako u varny platí, že na stejné ploše pivovaru může být  v tancích umístěno podstatně více piva, než by tomu bylo možné u klasicky řešeného pivovaru. Díky tomu je prostor pivovarského sklepa maximálně využitý, případně umožňuje výrobu většího množství piva na dispozičním prostoru.

 

 cenik-buttondotaz-button

 

 >> Technické parametry a ceník varen minipivovarů BREWORX OPPIDUM

>> Popis a ceník typových sestav minipivovarů BREWORX OPPIDUM

 

Tři varianty minipivovarů BREWORX OPPIDUM – podle způsobu kvašení

Vyrábíme minipivovary BREWORX OPPIDUM ve třech variantách podle volby způsobu hlavního kvašení a  uspořádání pivovarského sklepa .

logo-breworx-cfMinipivovary BREWORX OPPIDUM CF

Kvašení a zrání piva v uzavřených cylindrokónických tancích je efektivním a moderním způsobem výroby piva, které je velmi odolné proti kontaminaci kvasícího nápoje nežádoucími organismy. Možnost přesného řízení fermentace a zrání vede k trvale konstantním výsledkům kvality a senzorických vlastností vyrobeného piva. Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem. Způsob uspořádání pivovaru je vhodný hlavně pro výrobu svrchně kvašených piv, ale je možné v něm vyrábět i všechny druhy spodně kvašeného piva.

logo-breworx-ofMinipivovary BREWORX OPPIDUM OF

Kvašení a zrání piva v otevřených kvasných kádích (spilka) je tradičním způsobem výroby piva, typickým zejména pro spodně kvašené pivo českého typu. Umožňuje sběr deky v průběhu hlavního kvašení. Fascinující pohled na kvasinkovou pěnu mnoha podob a barev ocení hosté při exkurzích do pivovaru. Pracnější výrobní proces mladiny z klasických surovin a náročnější péče o pivo ve fázi kvašení se vrátí především v neopakovatelné chuti tradiční cestou vyrobeného piva a v dobrém jménu pivovaru, stavícím značku na úctě k typické chuti českého národního nápoje.  Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem.

logo-breworx-ocfMinipivovary BREWORX OPPIDUM OCF

Kombinované řešení, umožňující výrobu spodně i svrchně kvašeného piva bez omezení daných volbou jen jediného typu kvasných nádob. Minipivovar obsahuje jak otevřené kvasné kádě (optimální pro tradiční způsob výroby spodně kvašených piv), tak i cylindrokónické tanky (vhodné zejména pro výrobu svrchně kvašených piv). Zrání piva probíhá pak ve zracích tancích, je možné ale namísto zracích tanků vybavit minipivovar dalšími cylindrokónickými tanky a používat je ve funkci zracích tanků. Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde provozovatel plánuje výrobu spodně i svrchně kvašených piva zakládá si na tradičním způsobu jejich výroby.

Schéma pivovaru BREWORX OPPIDUM CF (s uzavřeným hlavním kvašením): 

 

Schéma minipivovaru Breworx Oppidum CF

1. Varna, 1.1 Varna: Vystírací pánev, 1.2 Varna: Rmutovací pánev, 1.3 Varna: Scezovací káď, 1.4 Varna: Zásobník horké sladiny, 1.5 Varna: Mladinová pánev, 1.6 Varna: Vířivá káď, 1.7 Bojler na horkou vodu, 1.8 Zásobník ledové vody, 1.9 Deskový výměník – chlazení mladiny, 1.10 Úprava pitné vody, 2. Kvašení : 2.1 Kvasné tanky (CKT), 2.2 Dokvašovací (CKT) tanky, 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka + zásobník ledového glykolu, 5. Příprava surovin : 5.1 Šrotovník, 5.2 *Zásobník sladového šrotu, 5.3 *Šnekový dopravník sladového šrotu, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Tlakové láhve s CO2, N2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.

.

 

Schéma pivovaru BREWORX OPPIDUM OF (s otevřeným hlavním kvašením): 

Schéma minipivovaru Breworx Oppidum OF

1. Varna, 1.1 Varna: Vystírací pánev, 1.2 Varna: Rmutovací pánev, 1.3 Varna: Scezovací káď, 1.4 Varna: Zásobník horké sladiny, 1.5 Varna: Mladinová pánev, 1.6 Varna: Vířivá káď, 1.7 Bojler na horkou vodu, 1.8 Zásobník ledové vody, 1.9 Deskový výměník – chlazení mladiny, 1.10 Úprava pitné vody, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Dokvašovací (ležácké) tanky, 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka + zásobník ledového glykolu, 5. Příprava surovin : 5.1 Šrotovník, 5.2 *Zásobník sladového šrotu, 5.3 *Šnekový dopravník sladového šrotu, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Tlakové láhve s CO2, N2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.

Schéma pivovaru BREWORX OPPIDUM OCF (s otevřeným i zakrytým hlavním kvašením): 

Schéma minipivovaru Breworx Oppidum OCF

1. Varna, 1.1 Varna: Vystírací pánev, 1.2 Varna: Rmutovací pánev, 1.3 Varna: Scezovací káď, 1.4 Varna: Zásobník horké sladiny, 1.5 Varna: Mladinová pánev, 1.6 Varna: Vířivá káď, 1.7 Bojler na horkou vodu, 1.8 Zásobník ledové vody, 1.9 Deskový výměník – chlazení mladiny, 1.10 Úprava pitné vody, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Otevřené kvasné kádě, 2.3 Dokvašovací (ležácké) tanky, 2.4 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka + zásobník ledového glykolu, 5. Příprava surovin : 5.1 Šrotovník, 5.2 *Zásobník sladového šrotu, 5.3 *Šnekový dopravník sladového šrotu, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Tlakové láhve s CO2, N2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.

 


 

ŘÍDICÍ SYSTÉM PIVOVARU

brewery-control-003A) Ovládací systém – úroveň MC – ruční ovládání  (manual control)

Manuálně řízená varna, jednoduchý tlačítkový ovládací panel se základními ovládacími a měřicími prvky. Manuálně jsou nastavovány potrubní cesty, zapínány motory a čerpadla, teploty a časy hlídá sládek. 

B) Ovládací systém – úroveň AC – automatické řízení (automatic control)

Automaticky řízená varna s podporou počítače s varným cyklem plně ovládaných počítačem – dle programu zadaného z centrálního ovládacího panelu. Ovládací panel je řešený dotykovým displejem . Sládek vybere recepturu a spustí program, který sám řídí výrobní proces. Sládek jej kontroluje, ošetřuje nestandardní stavy a zajišťuje přípravu surovin a varny pro proces.

 

 

 

>>Zpět na průmyslové pivovary BREWORX<<