Provozujte vlastní český minipivovar

Řídicí systém varny a pivovaru AC – automatické ovládání

Řídicí systém pivovaru AC – automatické řízení (automatic control)

Automaticky řízená varna  s varným procesem plně ovládaných počítačem – dle programu zadaného z centrálního ovládacího panelu. Ovládací panel je řešený dotykovým displejem . Sládek vybere recepturu a spustí program, který sám řídí výrobní proces. Sládek jej kontroluje, ošetřuje nestandardní stavy a zajišťuje přípravu surovin a varny pro výrobní proces.

Systém je možné volitelně rozšířit o druhou úroveň automatizace, která zajišťuje automatické řízení teplot v tancích v procesu kvašení a zrání piva, a dále řídí přípravu ledové a horké vody, jakož i chlazení mladiny.

brewhouse-automatic-control-ac-control-panel-01bhmcs-touchscreen-001

Proč zvolit automatický systém řízení pivovaru ?

 • Eliminace chyb obsluhy – strojové řízení přesně vykonává naprogramované kroky
 • Úspora nákladů provozovatele pivovaru – pro ovládání pivovaru je potřebný jediný pracovník
 • Minimalizace chybových stavů – výrobní proces je pod neustálým dohledem počítače
 • Monitoring a záznam průběhu výrobního procesu – vše je ukládáno do paměti počítače pro pozdější kontrolu
 • Snížení nároků na neustálou bdělost obsluhy – počítač ihned reaguje na kritické stavy a ošetřuje je
 • Stabilní kvalita piva – skutečný výrobní postup je v každé várce shodný se zadanou recepturou
 • Šest předprogramovaných receptur – umožňují snadnou výrobu světově nejoblíbenějších typů piva
 • Manuální režim – umožňuje experimentování s mnoha dalšími druhy piva dle požadavků sládka
 • Speciální sanitační režim – pro automatické čištění, sanitaci a sterilizaci varny, potrubních cest a nádob

 

Dvě úrovně systému řízení AC :

 • AC1 – plně automatizovaná výroba pivní mladiny na varně
 • AC2 – automatický systém řízení kvašení a zrání piva a řízení médií

 

I. AC1 – Automatické řízení varného procesu

Řídící jednotka je vyvinuta na platformě PC s operačním systémem a řídicím programem.
V ceně automatizace varny je obsažena kompletní montáž hardwaru, pneu-pohony, snímací a instalační prvky varného zařízení. Automatizace také obsahuje operační systém včetně licence a pivovarského software.
Tento software umožňuje měnit receptury přímo pomocí ovládacího panelu nebo přes USB port. Software a varna jsou oba navrženy tak, aby bylo možné vařit všechny typy piva dle receptur z celého světa, a to dekokčním nebo infuzním způsobem. Dekokčně je možné vařit mladinu na jeden nebo dva rmuty.
Posloupnost kroků výrobního procesu, časování, rychlosti čerpadel, objemy doplňování vody nebo objemy přepadu, teploty a průtoku každého média lze nastavit operátorem po zadání uživatelského hesla  třetí úrovně.
Automaticky řízená varna s řízením většiny varných operací počítačem – podle stanoveného programu nebo z centrálního ovládacího panelu (dotyková obrazovka). Sládek vybere recept a spustí program, který řídí výrobní proces. Sládek  kontroluje průběh řízení, ošetřuje nestandardní stavy  a zajišťuje přípravu surovin pro výrobní proces piva.

 

Manuální operace před spuštěním varny :

 • Mačkání sladu (šrotování)
 • Vystírání sladu (rmutování)

Automatické operace:

 • Ohřevy (přesná regulace teplotních průběhů v závislosti na zvolené receptu)
 • Rmutování – přesné časování čerpadel při přečerpávání rmutů
 • Scezování (filtrace)
 • Chmelovar + dávkování chmele ze zásobníků
 • Víření mladiny (oddělení sladiny z chmele)
 • Chlazení mladiny + provzdušnění mladiny
 • Výhoz sladového mláta ze scezovací kádě
 • Sanitace varny a mladinových cest (proces CIP)

Řídicí program pracuje v českém, ruském nebo anglickém jazyce.

 

II. AC2 – Automatické řízení kvašení a zrání piva a řízení médií

Automatický systém AC-2 provádí automatický monitoring a řízení většiny důležitých fází kvašení a zrání piva. Zajišťuje také řízení přípravy horké a ledové vody.

 

Automatický systém AC-2 zahrnuje :

 1. Automatické řízení HWT (nádoba na horkou vodu)
 • hlídání minimální a maximální výšky hladiny
 • bezpečnostní alarm v případě kritických stavů
 • automatické dopouštění vody
 • automatický ohřev vody
 • automatická homogenizace teploty vody pomocí čerpadla
 • signální komunikace s varnou (nelze spustit varný proces, dokud není připravený dostatek vody o stanovené teplotě)
 • vizualizace všech procesů
 1. Automatické řízení ITWT (nádoba na upravenou ledovou vodu)
 • hlídání minimální a maximální výšky hladiny
 • ochrana proti zamrznutí
 • bezpečnostní alarm v případě kritických stavů
 • automatické dopouštění vody
 • automatické dochlazování vody
 • automatická homogenizace teploty vody čerpadlem
 • signální komunikace se systémem řízení varny (nelze spustit varný proces, dokud není připraven dostatečný objem vody o stanovené teplotě)
 • vizualizace všech procesů
 1. Automatické řízení  ICWT (nádoba na chladicí ledovou vodu)
 • hlídání minimální a maximální výšky hladiny
 • ochrana proti zamrznutí
 • bezpečnostní alarm v případě kritických stavů
 • automatické dopouštění vody
 • automatické dochlazování vody
 • signální komunikace s chlazenými tanky – chlazení na vyžádání
 • vizualizace všech procesů
 1. Automatické řízení kvasného a zracího procesu  (v CK tancích, otevřených kvasných kádích a ležáckých tancích)
 • řízení teplotních průběhů kvasného a zracího procesu
 • nastavení teplotní křivky pro každý tank zvlášť (max. 90 dní)
 • záznam teplotních průběhů v každém tanku (max. 90 dní)
 • export statistických dat na webové stránky
 • vzdálené ovládání a vizualizace – tablet, mobil, PC …
 • zobrazování aktuálních teplot v každém tanku
 • ochrana piva a kvasnic proti namrzání
 • výstup na GSM bránu nebo ALARM
 • signální komunikace s  ICWT a ITWT – chlazení na vyžádání
 • vizualizace všech dat na lokálním LCD panelu a vzdálených počítačích

 

Manuální operace

 • Mytí a sanitace tanků pomocí CIP stanice
 • Připojení CIP na tanky
 • Připojení tanků na výměník tepla
 • Dávkování kvasnic do tanků
 • Odstřel kvasnic z tanků
 • Přečerpávání piva mezi tanky
 • Filtrace piva a čištění filtrů

 

Do paměti počítače je ukládáno :

 • Průběhy teplot, nastavení dálkově ovládaných klapek a ventilů, otáčky čerpadel a motorů, průtoky a protečená množství – vše na časové ose dle jednotlivých várek
 • Záznam se spouští automaticky po navolení programu (receptury)

 

brewhouse-automatic-control-auv1

Poznámka :

Výše uvedený výčet funkcí je platný pro plnohodnotné varny Breworx Classic, Tritank, Oppidum, Industry. U zjednodušených varen Breworx / Mobbeer Lite ME a Lite WC je výčet funkcí omezen podle skutečného vybavení  varny.

 


 

Nabízíme tyto systémy pro automatické řízení varného procesu a médií : 

Nabízíme tyto systémy pro automatické řízení kvasného a zracího procesu a chlazení dalších nádob :

Níže uvedené měřicí a regulační systémy používáme standardně pro pivní tanky a další nádoby s chladicími duplikátory v minipivovarech.


 


 

>> Chci nabídku na tyto komponenty <<

>> Zpět na Řídicí systém pivovaru <<