Provozujte vlastní český minipivovar

Dodávky surovin

Bezpečné a pravidelné dodávky surovin pro výrobu piva provozovatelům pivovarů po celém světě – obilného sladu, chmele, pivovarských kvasnic, koncentrátů.

Důležitým předpokladem pro výrobu dobrého a chutného piva zvoleného typu jsou odpovídající kvalitní suroviny. Není možné vyrobit pivo určité značky, chutnající stejně jako v zemi jeho původu, z jiných surovin, než které se v místě jeho tradiční výroby používají. Platí to i pro tradiční české pivo – světlý ležák plzeňského typu (Pilsner).

S výjimkou vody, která se buďto bez úprav, anebo upravená používá vždy z místních zdrojů (viz doporučené složení vody pro výrobu českého piva), je nutné zajistit zásobování provozovatele pivovaru  ostatními surovinami. Nejčastěji se jedná o suroviny :

  • Ječný (případně pšeničný) slad z českých a moravských obilných oblastí
  • Chmel z českých nebo moravských chmelnic
  • Pivovarské kvasnice vybraného kmene, určeného pro výrobu českého typu piva
  • Suroviny pro výrobu jiných než českých druhů piva – dle výběru zákazníka
  • Sladové výtažky – pro zjednodušenou výrobu svrchně kvašených piv v pivovarech Lite ME / Lite WC
  • Mladinové koncentráty – pro zjednosušenou výrobu spodně kvašených piv v pivovarech Lite ME / Lite WC

Je možné vyrobit české pivo z jiných než originálních českých surovin ?

SladPři jednání s našimi zahraničními zákazníky se velmi často setkáváme s mylným názorem, že lze vyrábět stejně kvalitní české pivo z místních surovin a tímto ušetřit náklady na zásobování surovinami z České republiky. Zkušenosti z mnoha takto provedených pokusů jasně hovoří o tom, že tento postup zásadně není možný.

Na první pohled využívání místních surovin k výrobě piva nic nebrání. Ječmen, pšenice a chmel roste na řadě míst světa a pivovarské kvasnice lze také sehnat prakticky kdekoli. Problém spočívá v tom, že následkem dlouhých desítek let šlechtění vybraných druhů obilovin a chmele, pěstovaných v České kotlině speciálně pro účely výroby českého piva, mají dnes tyto suroviny zcela specifické vlastnosti. Také vlivem místního klimatu a složení půdy se český ječmen, pšenice a chmel výrazně odlišují od rostlin stejného druhu vypěstovaných na jiném místě. Dokonce i v České republice si sládci vybírají slad a chmel ze zvolené oblasti, která má rozlohu často jen několik desítek kilometrů čtverečních.

Dalším předmětem sporů jsou pivovarské kvasnice. Receptura určuje kmen pivovarských kvasinek, které musí pivovarské kvasnice obsahovat.  Opět tato skutečnost svádí k úvaze, že opatřím-li si pivovarské kvasnice se stejným názvem kdekoli na světě, mohu s jejich využitím vyrábět české pivo bez nutnosti jejich dovozu z Česka. Bohužel, opět tomu tak není. Kmeny pivovarských kvasnic, používaných v České republice pro výrobu českého piva, jsou bedlivě chráněným a vědeckými postupy pěstovaným organismem. Pivovarské kvasnice si větší pivovary pěstují samy v zařízeních, nazvaných propagátory kvasnic (nabízíme je i k našim pivovarům). Menší pivovary pak odebírají pro vlastní výrobu pivovarské kvasnice od velkých pivovarů, anebo přímo z Výzkumného ústavu sladařského a pivovarnického v Praze, kde na rozmnožování a pěstování již 170 let stejných vybraných kmenů pivovarských kvasnic dohlíží kvalifikovaný věděcký tým. Četné pokusy provozovatelů pivovarů v zahraničí o výrobu piva s pomocí pivovarských kvasinek z místních zdrojů vždy vedou k výrobě nápoje, který se originálnímu českému pivu chuťově ani nepodobá.

Zkušenosti českých i světových sládků prostě hovoří jasně : Pivo, vyrobené stejným postupem z jiných než z originálních surovin, vypěstovaných ve specifické oblasti České republiky, chutná a vypadá vždy výrazně jinak než český originál.

 

Bez originální suroviny, postupu a pivovaru není možná výroba českého piva

Jediným řešením, jak docílit při výrobě piva podle českých receptur stejných senzorických vlastností vyrobeného nápoje, je používání z České republiky dovezených zásob surovin i pivovarských kvasnic. Dalším předpokladem pro výrobu piva českého typu je přísné dodržení výrobního postupu. Aby tento postup bylo možné dodržet, je potřebná specifická technologie českého pivovaru.

 

Zajistíme pravidelnou dodávku surovin kamkoli na světě.

Proto zajišťujeme bezpečné a pravidelné zásobování našich zákazníků vybranými surovinami českého původu, které jsou ideální pro výrobu piva, chutnajícího stejně jako v českých hospůdkách. Zároveň s dodávkou českého pivovaru dodáváme zákazníkovi obvykle také zásobu surovin pro prvních 6 až 12 měsíců výroby českého piva.

Stejně tak dodáváme i kvalitní suroviny pro výrobu jiných druhů piva, ať už jsou to spodně kvašené ležáky anebo svrchně kvašená piva, vyráběná v jiných zemích světa.

Dodávky surovin pro výrobu piva se uskutečňují v intervalech 6 až 12 měsíců, podle přání a skladovacích kapacit příslušného zákazníka. Kratší interval nemá smysl, neboť čerstvost sladu a chmele je dána dobou sklizně, která je v Českých zemích 1x za rok. Při delších intervalech by však již používaná zásoba surovin nedosahovala potřebných kvalit, což by mohl mít za následek i úplnou nemožnost výroby nápoje z důvodu negativních změn ve skladované surovině.

Popis a ceník služby :

 ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH DODÁVEK SUROVIN A SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO PROVOZ MINIPIVOVARU

 

Skladovací podmínky pro suroviny k výrobě piva

Pro skladování surovin pro výrobu piva je nutné zajistit vhodné podmínky.

SladSlad je potřeba skladovat v suchých prostorách, do nichž je zamezen přístup hlodavcům, hmyzu a dalším živočichům. Skladové zásoby se obvykle doplňují 1x až 2x ročně. Zákazníkům v zahraničí dodáváme slad balený nejčastěji v pytlech po 30 nebo 50 kg.

 

 

 

 

 

chmelChmel dosahuje nejdelší životnosti, pokud se skladuje v chladných prostorách (lednice, vzduchem chlazený ležácký sklep …). Skladové zásoby se obvykle doplňují 1x až 2x ročně. Zákazníkům v zahraničí dodáváme chmel výhradně ve formě chmelových peletek, které jsou nejvhodnější formou pro skladování, dávkování a výrobu piva.

 

 

 

 

pivovarské kvasnicePivovarské kvasnice se skladují v zařízeních určených pro uchovávání, regeneraci a případně i pěstování kvasnic – kvasničárny a propagační stanice. Skladové zásoby se obvykle doplňují 6x až 1x ročně . Zákazníkům v zahraničí dodáváme pivovarské kvasnice ve formě sušeného prášku, roztoku anebo šikmého agaru. Četnost zásobování a forma dodávky kvasnic záleží na vybavení pivovaru zařízením pro skladování, regeneraci a pěstování kvasnic.

 

 

 

… a doporučené typy pivovarů pro výrobu českého druhu piva

Pro výrobu piva tradiční české chuti z klasických surovin (vody, ječného sladu, chmele a pivovarských kvasinek) jsou konstruovány naše minipivovary :

 

 

Alternativní suroviny se snadnou skladovatelností pro provozovatele pivovarů

Sladový extraktPro zákazníky z geografických oblastí, kde je obtížné zajistit vhodné podmínky pro skladování tradičních surovin, doporučujeme zjednosušenou výrobu piva nikoli ze sladu a chmele, ale z pivních koncentrátů. Mezi tyto pivní koncentráty patří sladové výtažky a mladinové koncentráty.

Výhodou koncentrátů je nejen snadná skladovatelnost bez vyšších nároků na skladovací podmínky a hygienu, ale také velmi snadná výroba mladiny, jelikož se buďto částečně anebo zcela obchází energeticky, časově i kvalifikačně náročný varný proces.

Zásobování pivními koncentráty může probíhat v delších časových intervalech (např. 1x za 24 měsíců), což zlevňuje náklady na výrobu piva.

 

Pro výrobu piva z koncentrátů vyrábíme speciální pivovary se zjednodušenou varnou :

Vestavné minipivovary pro výrobu piva z koncentrátů

Kontejnerové minipivovary pro výrobu piva z koncentrátů

  • Minipivovary MOBBEER Lite ME – kontejnerové provedení minipivovaru konstruovaného pro výrobu piva ze sladového extraktu a mladinového koncentrátu
  • Minipivovary MOBBEER Lite WC – kontejnerové provedení minipivovaru konstruovaného pro výrobu piva z mladinového koncentrátu

 

Nabízíme všechny uvedené inženýrské a projekční práce jak v rámci námi dodávaných pivovarů a pivovarských komponentů, tak i jako samostatnou službu pro jiné výrobce pivovarů.

 

 

Zadat poptávku na dodávky surovin pro pivovary

 

shares