Provozujte vlastní český minipivovar

Sladino-koncentrátové pivovary

Logo Breworx Lite MEMinipivovary BREWORX LITE-ECO a BREWORX LITE-ME

… jednoduchá  výroba piva ze sladového extraktu nebo mladinového koncentrátu

Minipivovary BREWORX LITE jsou pivovary se zjednodušenou varnou, umožňující svojí konstrukcí výrobu piva ze sladinových koncentrátů, neboli sladových výtažků či extraktů (Malt Extract), ale také z mladinových koncentrátů (Wort Concentrate) a vody. Neumožňují výrobu piva z tradičních surovin, tj. ze sladu, chmele a vody.


Charakteristika minipivovarů BREWORX LITE-ECO

Cenově výhodné řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde není potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty – varna je umístěná v prostorách, kam nemá zákazník restaurace přístup. Celá konstrukce varny je navržená tak, aby byla varna ergonomicky ovladatelná, umožňovala efektivní výrobu mladiny z koncentrátů, a přitom její pořizovací cena byla co nejnižší. Varna BREWORX LITE-ECO neobsahuje žádné prvky, které by nebyly nezbytné pro její funkci. Vzhledem k tomu, že nemá pohledovou a operační stranu, neobsahuje ochranu před dotykem s horkými částmi – proto se nedoporučuje umísťovat ji tam, kde mají přístup nepovolané osoby.  Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovladací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu.

Oproti klasickému uspořádání varny neumožňuje varna Breworx Lite-ECO výrobu piva z klasických surovin, ale slad nahrazuje sladovým extraktem, což je koncentrát, jehož rozmícháním ve vodě získáme sladinu. Tímto odpadají nejnáročnější fáze horkého procesu výroby piva, tedy vystírka, rmutování a scezování díla. Ve výrobním procesu po získání sladiny pokračujeme chmelovarem a vířením mladiny. To umožňuje výrobu mnoha druhů piva i z jednoho druhu koncentrátu volbou různého chmelení.

>> Technické parametry varen minipivovarů BREWORX LITE-ECO

>> Ceník a typové sestavy minipivovarů BREWORX LITE-ECO


Charakteristika minipivovarů BREWORX LITE-ME

microbreweries-breworx-liteme-1000Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde je potřeba, aby se varna stala dominantou prostoru pro hosty, ale provozovatel chce vyrábět pivo méně náročným a energeticky i časově úspornějším způsobem, než jaký vyžaduje tradiční způsob výroby piva, započatý šrotováním sladu.

Oproti klasickému uspořádání varny neumožňuje varna Breworx LiteME výrobu piva z klasických surovin, ale slad nahrazuje sladovým extraktem, což je koncentrát, jehož rozmícháním ve vodě získáme sladinu. Tímto odpadají nejnáročnější fáze horkého procesu výroby piva, tedy vystírka, rmutování a scezování díla. Ve výrobním procesu po získání sladiny pokračujeme chmelovarem a vířením mladiny. To umožňuje výrobu mnoha druhů piva i z jednoho druhu koncentrátu volbou různého chmelení.
Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovladací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu.

 

>> Technické parametry varen minipivovarů BREWORX LITE ME

>> Ceník a typové sestavy minipivovarů BREWORX LITE ME


 

Co jsou sladinové koncentráty (sladové výtažky)

Výroba piva ze sladových výtažkůSladinové koncentráty – sladové výtažky vznikají ze sladiny, což je vlastně rozemletý, pečlivě povařený v pitné vodě. Sladina se nakonec zahušťuje v technologicky unikátních odparkách, kdy je dosaženo vření a odpaření vody už při teplotě kolem 45 °C, která nepoškozuje hlavní složku výtažku – cukr sladový neboli maltózu – karamelizací.

Sladové výtažky (jiný název pro sladinové koncentráty) jsou vyrobeny bez použití jakýchkoliv chemických aditiv (extrakčních činidel, umělých enzymů, konzervantů, slabilizátorů, barviv atd.) Mají obvykle medovou konzistenci a dobu trvanlivosti 6-12 měsíců. Snadno se přepravují a skladují díky neprodyšným obalům.

 

 

Výhody sladinových minipivovarů Breworx Lite

 • Umožňují výrobu prakticky všech druhů piva z různých druhů z předpřipravených sladinových koncentrátů (sladových výtažků)
 • Různým způsobem chmelení lze dosáhnout různých chutí, vůní a barev piva i při vaření z jednoho typu koncentrátu
 • Nižší investiční náklady na pivovar – varna je konstrukčně jednodušší, a tedy výrobně levnější
 • Menší počet zařízení v pivovaru (neobsahuje mačkadlo sladu, vyhrazené ZLV a ZHV)
 • Vyrobené pivo má vždy stejnou vyrovnanou kvalitu
 • Výrobní proces mladiny trvá cca 5-6 hodin, což je o 4-5 hodin méně než u výroby piva z tradičních surovin
 • Výrobní výkon varny až 4 várek za 24 hodin
 • Značné zjednodušení výroby :
 • Nízké nároky na technologické znalosti personálu
 • Nízké mzdové nároky na obsluhu pivovaru
 • Odpadá vážení sladu, mletí sladu, celý proces rmutování a scezování sladiny
 • Nízké energetické nároky a nižší spotřeba vody
 • Odpadají potíže s mlátovým hospodářstvím – výhoda pro minipivovary v centru měst
 • Výrazně nižší náklady na dopravu baleného sladového výtažku než u tradičních surovin
 • Nízké nároky na vybavení a hygienické podmínky skladovacích prostor – není nutný suchý větraný sklad a odpadá boj s hlodavci

Tři varianty minipivovarů BREWORX LITE – podle způsobu kvašení

Vyrábíme minipivovary BREWORX LITE  ve třech variantách podle volby způsobu hlavního kvašení a  uspořádání pivovarského sklepa .

logo-breworx-cfMinipivovary BREWORX LITE CF

Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde se stává varna dominantou prostoru pro hosty. Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovládací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu. Kvašení a zrání piva v uzavřených cylindrokónických tancích je efektivním a moderním způsobem výroby piva, které je velmi odolné proti kontaminaci kvasícího nápoje nežádoucími organismy. Možnost přesného řízení fermentace a zrání vede k trvale konstantním výsledkům kvality a senzorických vlastností vyrobeného piva. Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem. Způsob uspořádání pivovaru je vhodný hlavně pro výrobu svrchně kvašených piv, ale je možné v něm vyrábět i všechny druhy spodně kvašeného piva.

logo-breworx-ofMinipivovary BREWORX LITE OF

Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde se stává varna dominantou prostoru pro hosty. Řešení varny umožňuje pohodlnou a přehlednou obsluhu varného procesu, kdy má sládek všechny potřebné měřicí a ovladací prvky po ruce a má tak nad výrobním cyklem plnou kontrolu. Kvašení a zrání piva v otevřených kvasných kádích (spilka) je tradičním způsobem výroby piva, typickým zejména pro spodně kvašené pivo českého typu. Umožňuje sběr deky v průběhu hlavního kvašení. Fascinující pohled na kvasinkovou pěnu mnoha podob a barev ocení hosté při exkurzích do pivovaru. Pracnější výrobní proces mladiny z klasických surovin a náročnější péče o pivo ve fázi kvašení se vrátí především v neopakovatelné chuti tradiční cestou vyrobeného piva a v dobrém jménu pivovaru, stavícím značku na úctě k typické chuti českého národního nápoje.  Výroba mladiny z tradičních surovin umožňuje výrobu všech druhů piva infúzním i dekokčním způsobem.

logo-breworx-ocfMinipivovary BREWORX LITE OCF

Kombinované řešení, umožňující výrobu spodně i svrchně kvašeného piva bez omezení daných volbou jen jediného typu kvasných nádob. Minipivovar obsahuje jak otevřené kvasné kádě (optimální pro tradiční způsob výroby spodně kvašených piv), tak i cylindrokónické tanky (vhodné zejména pro výrobu svrchně kvašených piv). Zrání piva probíhá pak ve zracích tancích, je možné ale namísto zracích tanků vybavit minipivovar dalšími cylindrokónickými tanky a používat je ve funkci zracích tanků. Řešení vhodné zejména pro restaurační minipivovary, kde provozovatel plánuje výrobu spodně i svrchně kvašených piva zakládá si na tradičním způsobu jejich výroby.

Schéma pivovaru BREWORX LITE CF (s uzavřeným hlavním kvašením): 

 

blokove-schema-mp-bwx-LiteME-cf-900

Varna : 1.1 Varna: mladinová pánev (MP), 1.2 Varna: kombi tank – zásobník horké vody (bojler) / vířivá káď, 2. Kvašení : 2.1 Kvasné tanky (CKT), 2.2 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčepní zařízení.

 

Schéma pivovaru BREWORX LITE OF (s otevřeným hlavním kvašením): 

blokove-schema-mp-bwx-liteme-of-900

 

1. Varna : 1.1 Varna: mladinová pánev (MP), 1.2 Varna: kombi tank – zásobník horké vody (bojler) / vířivá káď, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2 Zrací (ležácké) tanky 2.3 Servisní (přetlačné) tanky, 3.1 Vyvíječ páry, 4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka, 4.2 Deskový výměník pro chlazení mladiny / výrobu horké vody, 6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.


Schéma pivovaru BREWORX LITE OCF (s otevřeným i zakrytým hlavním kvašením):

 

Blokové schéma pivovaru Breworx Lite ME OCF

 1. Varna : 1.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev (RMVP), 1.2 Varna: kombi tank – zásobník horké vody / vířivá káď, 2. Kvašení : 2.1 Otevřené kvasné kádě, 2.2. Kvasné cylindrokónické tanky, 2.3 Zrací (ležácké) tanky 2.4 Servisní (přetlačné) tanky, 3. Vyvíječ páry4. Chlazení : 4.1 Glykolová chladicí jednotka,  6. Sanitace : 6.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6.2 *CIP stanice,  7. Výroba technických plynů : 7.1 Kompresor, 7.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2 ,  8. Kvasničné hospodářství :  8.1 Zásobník kvasnic, 8.2 *Propagační stanice pro pěstování kmenů kvasnic,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.

 


 

>>Zpět na pivovary BREWORX<<