Provozujte vlastní český minipivovar

1.12.2013

by

Pivovarnictví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řemeslná živnost pivovarnictví a sladovnictví

Jak je to podnikatelským oprávněním pro provozování minipivovaru ? Pivovarnictví a sladovnictví je Živnostenským zákonem definováno jako řemeslná živnost. Náplní této činnosti jsou podle Živnostenského zákona čtyři procesy.

 • Řízení a obsluha chemicko – fyzikálních a biologických technologických procesů v pivovarnické a sladovnické výrobě
 • Výroba základní suroviny pro výrobu piva  – sladu, a procesy s tím související
 • Vaření piva a procesy související s vařením piva
 • Výroba všech nápojů na bázi piva

V rámci této živnosti je možné dále provádět prodej čepovaného piva a nápojů na bázi piva v provozovnách, které jsou součástí pivovaru, anebo s ním tvoří ekonomický celek.

Jak na ohlášení řemeslné živnosti

Podrobný postup krok za krokem, jak postupovat při ohlášení řemeslné živnosti pivovarnictví a sladovnictví, naleznete na této stránce.

Co je podmínkou provozování řemeslné živnosti

Před podáním ohlášení řemeslné činnosti pivovarnictví a sladovnictví je potřeba splnit podmínky provozování řemeslné činnosti. Mezi tyto podmínky pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR patří :

 • Dosažení věku 18 let.
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Bezúhonnost
 • Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti , která se prokazuje se prokazuje dokladem o:
  1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
  2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
  3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
  4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
  5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
  6. ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Co když nesplňuji podmínky pro získání řemeslné živnosti ?

U zájemců o provozování malého pivovaru se velmi často stává (jinými slovy : je spíše pravidlem), že nesplňují některou z podmínek provozování řemeslné živnosti  – zejména podmínku vzdělání v oboru pivovarnictví a sladovnictví. Pro tyto zájemce o minipivovar je určená naše služba Garanční servis.