Provozujte vlastní český minipivovar

4.11.2015

by

Pivovarnictví, Prodej piva, Výroba cideru

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroba tlakových nádob s mezinárodními certifikáty

Od 1.10.2015 vyrábíme tlakové nádoby pro pivovary a cidérky v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami , tj. dle požadavků zákazníků s certifikáty PED 2014/68/EU, GUM, GOST-R

Volitelně můžeme dodat cylindro-kónické tanky, kvasné tanky, ležácké tanky, přetlačné tanky, kvasničárny a další tlakové nádoby nejen s certifikáty PED 2014/68/EU (Evropská unie), ale také  GUM (Polsko), GOST-R (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko …)

Příplatky za mezinárodní certifikáty u tlakových nádob :

 1. PED 2014/68/EU … zahrnuto v ceně
 2. GUM …. příplatek 15% ceny
 3. GOST-R …. příplatek 15% ceny

 

I. PED 2014/68/EU

ped-logo-80x80

Země, akceptující certifikáty PED 2014/68/EU :

Austria Finland Latvia Romania
Belgium France Lithuania Slovakia
Bulgaria Germany Luxembourg Slovenia
Cyprus Greece Malta Spain
Czech Republic Hungary Netherlands Sweden
Estonia Ireland Poland Switzerland*
Denmark Italy Portugal United Kingdom
*accepts but does not mandate

 

 

 

II. GUM

logo_gum-80x80

Země, akceptující certifikáty GUM :

 • Polsko

 

III. GOST-R

gost-r-logo-80x80

Země, vždy akceptující certifikáty GOST-R :

 • Ruská federace
 • Kazachstán
 • Bělorusko

Země, obvykle akceptující certifikáty GOST-R :

 • Uzbekistán
 • Gruzie
 • Azerbajdžán
 • Moldavsko
 • Kirgistán
 • Tádžikistán
 • Arménie
 • Turkmenistán
 • Ukrajina

 

 

Ceny a technický popis tlakových nádob :

 

Naše desatero kvality : Proč kupovat pivovarské tanky právě od nás ?

  1. Projektujeme, vyrábíme, osazujeme a testujeme veškeré nádoby (kromě netlakových) v souladu s přísnými normami a směrnicemi pro tlakové nádoby (SMĚRNICE EU PED 97/23/ES PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ) , GUM. GOST-R. To znamená :
   1. Každá tlaková nádoba obsahuje dvojčinný odvzdušňovací ventil (zabraňuje přetlakování nebo implozi tanku, tedy odvzdušnění / zavzdušnění tanku při napouštění / vypouštění)
   2. Každá tlaková nádoba obsahuje také nezávislou přetlakovou pojistnou armaturu (zabraňuje velmi nebezpečnému přetlakování nádoby a následné explozi, a to i při selhání nebo nedostatečné kapacitě dvojčinného ventilu)
   3. Každá tlaková nádoba je projektována certifikovaným konstruktérem s kvalifikací pro projektování a výpočty tlakových nádob.
   4. Výrobní dokumentace každé tlakové nádoby obsahuje statický výpočet, přesný výrobní postup včetně předepsaných svarů, tloušťky plechů, materiálu, kritických míst
   5. Veškeré vyrobené tlakové nádoby jsou podrobeny přísným testům těsnosti a nepórovitosti svarů s využitím speciální kapaliny, která odhalí i nejmenší nežádoucí netěsnosti, póry nebo mikrotrhliny – tzv. penetrační test
   6. Tlakové nádoby jsou testovány na přetlak nejméně o 1 bar vyšší, než pro který jsou certifikovány
   7. Ke všem tlakovým nádobám je vydán protokol o těsnostních a tlakových zkouškách, EU prohlášení o shodě, na žádost zákazníka také tzv. Passport tlakové nádoby
   8. Výrobní postupy, konstrukční výkresy, výroba, těsnostní a tlakové zkoušky jsou kontrolovány inspektorem TÜV SÜD Czech, s.r.o.
   9. Každá tlaková nádoba obsahuje nesmazatelný výrobní štítek s povinným označením výrobce, povoleného tlaku a dalších údajů, které jednoznačně identifikují konkrétní tlakovou nádobu v souladu s EU PED 97/23/ES, GUM nebo GOST-R.
  2. Potravinářské nádoby vyrábíme z korozivzdorných potravinářských ocelí, které plně vyhovují Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004. Tyto materiály ve styku s potravinami za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňují své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických a senzorických vlastností. Nepoužíváme levné nerezové oceli nižší kvality, které zejména po opakovaném styku se sanitačními prostředky ztrácí brzy svoji korozivzdornost a netečnost vůči potravině.

<li%3