Provozujte vlastní český minipivovar

1.12.2013

by

Pivovarnictví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12 kroků k prosperujícímu minipivovaru

Jak to zařídit, abyste měli prosperující minipivovar ? Nejjistější cesta je poučit se od úspěšných pivovarníků. Udělejte to tak, jak to dělají jiní úspěšní provozovatelé pivovarů. Stačí řídit se 12-ti hlavními zásadami.

1. Kvalitní pivovar

Pořiďte si kvalitní minipivovar – na levném pivovarském stroji, zhotoveném na koleně instalatérem ze sousedství, dobré pivo neuvaříte. Kvalitní technologii a drahé materiály nelze ošidit – pivo je velmi reaktivní chemická sloučenina a dostane-li se do styku s levným kovem či nečistotou, případně není-li v některém místě nebo časovém bodu přesně dodržená předepsaná teplota a časový průběh, pivo se znatelně zkazí. Obecně pro výrobu piva platí : čím levnější technologie, tím nejistější výsledný produkt.

2. Dobrá voda

Nechejte si udělat podrobný chemický rozbor vody před pořízením pivovaru – nevyhovující složení vody lze účinně upravit speciálními filtry a přísadami. Nezajistíte-li si dobrou vodu (doporučené složení vody najdete v tomto článku), nepodaří se Vám vařit dobré pivo.

3. Zapálený sládek

Ať už pivo budete vařit Vy anebo si pro provoz pivovaru zajistíte sládka, vždy je nutné nadšení pro věc, neustálé vzdělávání v oboru pivovarnictví a zcela poctivý přístup k vaření piva. Nepoctivost a laxní přístup k vaření piva může celý projekt pivovaru přivést až ke krachu.

4. Dobrá restaurace s dobrou obsluhou

Zákazníci budou nejen přibývat, ale také se vracet jedině tehdy, když budou celkově spokojení s úrovní restaurace, přístupem personálu, kvalitou nápojů a jídla, vkusným a čistým interiérem. Špatnou neudržovanou hospodu pivovar nezachrání. Samozřejmostí by měl být dostatek míst k sezení uvnitř i na zahrádce, hrací koutek pro děti, několik stojanů pro kola a parkoviště. Vše s dostatečnou rezervou, aby se Vám hosté nevraceli do přeplněného podniku a zklamaní natrvalo neodcházeli.

5. Zvolte pro restauraci dobré místo

Sebelepší restaurace, byť s pivovarem, na špatném místě, bude mít s návštěvností vždy problém. Ideální místo pro restauraci s pivovarem je v historickém centru města, nebo také na jeho okraji s výhledem do přírody, ale také na výletním místě či na frekventované pěší nebo cyklotrase. Nenachází-li se Vaše restaurace na dobrém místě, postarejte se o to, aby se takovým vhodným místě stalo dodatečně – rozmístěte informační cedule k nejbližší cyklotrase nebo na turistickou značku v blízkosti pivovaru, požádejte o přidání Vašeho pivovaru do seznamu minipivovarů v České republice, registrujte Vaši provozovnu v informačních materiálech obce, v turistických mapách … prostě zajistěte dobrý marketing viz bod 8.

6. Úzkostlivě dbejte o čistotu

Důkladné dodržování čistoty ve všech fázích výroby piva, pravidelné a poctivé vymývání a sanitace všech nádob a trubek, čisté sklenice. Jestliže cokoli z toho nedodržíte vždy na 100%, pivo si u Vás zákazníci koupí jen jednou. Stejně jako dodržujete čistotu ve Vaší restauraci, kontrolujte poctivý přístup k čistotě u Všech Vašich odběratelů.

7.  Dodržujte předepsané teploty

Každá fáze výroby piva má předepsané průběhy teplot, které je potřeba striktně dodržovat. Také skladování a doprava piva musí probíhat za předepsaných teplot s minimální tolerancí odchylky. Pozor zejména na dodržování teploty při dopravě a skladování sudů s pivem určeným pro externí výčepy a restaurace – zkažené pivo, dovezené z Vašeho pivovaru, Vám udělá špatné jméno, i když ho kazí a čepuje vzdálená restaurace.

8. Aktivní marketing

Myslete na propagaci a reklamu ve všech formách : cedule, naváděcí šipky, billboardy, články v místním tisku, webové stránky restaurace, rozhlasové a televizní reportáže, jednorázové i tradičně se opakující akce pro zákazníky, ochutnávky a křtiny nových produktů, dárková balení nápojů, upomínkové předměty, ubrusy, slunečníky, pivní tácky, sklenice, láhve, sudy, auta – tam všude nesmí chybět nejméně Vaše logo, lépe však textové i obrazové informace, propagující Vaši restauraci a pivovar.

9. Vzdělávejte zákazníky

Vysvětlujte a zdůrazňujte zákazníkům, proč je vaše pivo lepší než jiné, proč je právě takové jaké je a ne jiné. Využijte pivní tácky, jídelní lístky, webové stránky, propagační letáky a články v médiích k tomu, abyste Vaše zákazníky seznámili s výrobním postupem vaření Vašeho piva, abyste jim vysvětlili rozdíl mezi Vaším živým, mírně kalným kvasnicovým pivem a čirým, ale mrtvým pasterizovaným pivem v okolních restauracích, abyste jim oznámili, z jakého kraje kupujete chmel, slad a proč je právě tento nejlepší. Zákazník, který se cítí jako znalec, je dobrý zákazník. Ví co pije, proč to pije, má rád svého učitele a chlubí se znalostmi Vaším budoucím zákazníkům.

10. Šokujte vstřícností k zákazníkům

Dávejte zákazníkům spropitné (nenechejte je zaokrouhlovat placené částky nahoru, naopak Vy jim vracejte drobné do desetikorun), oceňte štamgasty malou slevou na pivo, děti přicházející s rodiči odměňte vždy malým dárkem, označte viditelně židle a sklenice stálých zákazníků, nechejte zákazníky soutěžit : založte ligu štamgastů s fotografiemi a kumulovanými výkony na tabuli cti, vyhlašte soutěž družstev – třeba podle ulic nebo částí Vaší obce. Chcete-li ještě více využít soutěživosti, výčepní stojany umístěte přímo na stolech a nechejte zákazníky čepovat si pivo sami – počet vyčepovaných piv zobrazujte na viditelné „výsledkové tabuli“. Pozvěte jednou denně právě přítomné hosty na nečekanou exkurzi pivovarem atd. Vaši hosté Vás budou milovat … a nakazí nadšením další a další.

11. Zajistěte si zpětnou vazbu

Vybraní štamgasti Vás rádi upozorní na špatnou várku piva, když se jim za to odměníte. Dohodněte se s 5-ti stálými hosty, aby Vám dali ihned vědět (třeba o půlnoci SMSkou), jestliže jim najednou Vaše pivo nechutná. Jako se i mistr tesař utne, tak i sebelepší sládek někdy uvaří špatné pivo, ať už za ně může nekvalitní surovina anebo třeba přehlédnutí chyby ve výrobním procesu. Špatně uvařené pivo je OK. Špatné pivo prodané zákazníkům může být KO pro pivovar na dlouhou dobu. Nedopusťte , aby se špatné pivo čepovalo po celý den zákazníkům. Zajistěte si zpětnou vazbu a pokud štamgasti špatné pivo zjistí, ihned přerušte jeho prodej a špatnou várku vylijte. Následně ze záznamů o výrobě zkuste ve spolupráci se sládkem odhalit chybu a poučte se z ní do budoucna. Občas chybující sládek je dobrý sládek. Ten, který opakuje stále stejnou chybu, je špatný sládek.

12. Vyhledejte další odbytiště

Zajistěte si odbyt vyrobených nápojů i mimo vaši restauraci . Nabídněte Vaše pivo v sudech těm restauračním zařízením, které mají v okolí dobré jméno a důvěryhodného provozovatele. Vhodní odběratelé jsou restaurace v okolních obcích, zimní střediska (zajistí odbyt mimo letní sezónu), hotely, horské chaty a penzióny. Vyhýbejte se stánkovému prodeji, malým bufetům a obecně všem prodejcům, kteří nejsou schopní zajistit skladování pivních sudů v nízké teplotě, není u nich předpoklad, že budou pravidelně vymývat trubky a že zajistí prodej Vašeho piva ve spotřební lhůtě, po kterou pivu garantujete jeho nezměněné vlastnosti. Nedodávejte odběratelům více piva, než jsou schopní za běžných podmínek vytočit. Sudy nenaražené ve Vámi stanovené spotřební lhůtě si na svoje náklady odvezte a pivo z nich zlikvidujte (a pro příště odběrateli snižte odběrní kvótu).

 

… a konečně nezapomeňte na ekonomické ukazatele

Nakonec je potřeba uvést, že ziskovost pivovaru by nebyla zaručená, nepodaří-li se provozovateli prodat dostatečné množství piva. To je dáno nejen množstvím hostů, ale také výrobní kapacitou pivovaru a v neposlední řadě také sládka. Proto je velmi důležité správně odhadnout počáteční a předpokládanou kapacitu pivovaru a podle toho si pořídit pivovar optimálních parametrů.

 

Netroufáte si na realizaci marketingového mixu sami ? Využijte našich odborných služeb.

Propagační servis – zajištění účinné propagace a image konkrétního minipivovaru