Provozujte vlastní český minipivovar

Kompaktní vodní chladicí jednotky

Kompaktní vodní (glykolové) chladicí jednotky

 

CWCH-SR-SERIES-01Kompaktní kapalinové chladicí jednotky používáme přednostně zejména u našich minipivovarů BREWORX MODULO pro duplikátorové chlazení všech izolovaných pivních nádob s dvojstěnnou konstrukcí, tj. kvasných a zracích cylindricko-kónických tanků, případně také k chlazení izolovaných výčepních přetlačných tanků v pivním sklepě. Jsou součástí také kompaktních jednotek pro chlazení mladiny.

Hlavní výhodou kompaktních vodních chladicích jednotek je jejich kompaktnost a jednoduchá instalace, která se obejde bez stavebních zásahů a montáže specializovaným týmem odborníků na chladicí systémy. V minipivovarech BREWORX MODULO je díky nim zajištěná movitost chlazených zařízení, která je důležitá zejména pro financování investice do minipivovaru formou leasingu anebo dlouhodobého pronájmu zařízení.

Všechna zařízení minipivovarů BREWORX MODULO , chlazená nezávislými kompaktními chladicími jednotkami , lze v případě potřeby nahradit centrální výkonnou splitovou kapalinovou chladicí jednotkou s odděleným kondenzátorem. Pro provoz minipivovaru je však vždy výhodou, není-li celý systém závislý na 100% bezporuchovosti jediné centrální chladicí jednotky, jejíž náhlý výpadek téměř vždy vede k velkým provozním ztrátám, často převyšujícím energetické úspory centrální chladicí jednotky. Výpadek jedné kompaktní chladicí jednotky lze prakticky vždy kompenzovat provozem jiné chladicí jednotky a takto chladicí systém minipivovaru operativně zálohovat.

Konstrukce a vybavení kompaktních kapalinových chladicích jednotek MODULO

Vybavení kompaktních kapalinových chladicích jednotek odpovídá jejich použití. Obsahují primární chladicí okruh s kompresorem a kondenzátorem, sekundární okruh s oběžným čerpadlem a zásobník ledové vody nebo glykolu. Většina typů je vybavená dvěma digitálními regulátory, které snímají teplotu chladicí kapaliny i chlazené kapaliny a podle nastavené a změřené teploty spínají a vypínají čerpadla primárního i sekundárního okruhu včetně kompresoru. Chladicí jednotky tak pracují většinu času v úsporném režimu, kdy čerpadlo a kompresor jsou zapínány jen v době, kdy teplota chladiva nebo chlazené kapaliny poklesne pod nastavenou úroveň. Konstrukce našich chladičů umožňuje chladit chladicí kapalinu na 1°C, je-li použitá jako náplň voda, anebo až na -5°C, je-li místo vody použitá glykolová směs.

Varianty zapojení kompaktních chladicích jednotek do sestav chlazených tanků

  1. Integrovaná chladicí jednotka – chladič je namontován jako součást chlazeného bloku – je osazený do společné konstrukce s nerezovými tanky – například kvasné bloky FUIC (Fermentation Unit with Integrated Chiller)
  2. Externí chladicí jednotka – chladič se nachází mimo chlazené tanky – do samostatně stojících tanků se chladivo rozvádí systémem hadic nebo potrubí – například kvasné bloky FUEC (Fermentation Unit with External Chiller)

Zařízení, která je možné chladit kompaktními chladicími jednotkami MODULO :

 

Varianty chlazení CKT jednotek Breworx Modulo

Ceník a parametry dodávaných kompatních vodních chladicích jednotek :


Nabízíme tyto kompaktní vodní/glykolové chladiče :


Další typy kompaktních chladičů