Provozujte vlastní český minipivovar

Varny BREWORX CLASSIC – technické parametry a ceník

Varna Breworx ClassicTypickým znakem minipivovarů BREWORX CLASSIC je interiérová dvounádobová varna, v níž je na společném rámu integrována rmuto-mladinová-vystírací pánev, scezovací káď, vířivá káď, laboratorní umývadlo a ovládací panel. Varnu je možné dodat v několika designových provedeních.

 

 

 

 

 Varna BREWORX CLASSIC – klasická interiérová varna pro výrobu piva z tradičních surovin

Schéma varny pivovaru Breworx Classic

Varna Breworx Classic - rozměryKonstrukce varny Breworx Classic umožňuje výrobu prakticky všech známých druhů piv podle českých i zahraničních receptur, a to z tradičních surovin (slad, chmel, voda s pomocí pivovarských kvasnic), infůzním i dekokčním způsobem. V případě potřeby je možné ve varně připravovat mladinu i z koncentrátů (stejně jako u varen LiteME ). Na rozdíl od většiny zahraničních výrobků je varna optimalizovaná pro výrobu kvalitního spodně kvašeného světlého piva plzeňského typu, ale bez omezení v ní lze připravovat i veškerá piva svrchně kvašená.

Objem denní produkce varny je 2 várky za 24 hodin při výrobě spodně kvašeného ležáku dekokčním způsobem, anebo až 3 várky za 24 hodin při výrobě svrchně kvašených piv infůzí. Je-li mladina vyráběna ze sladového koncentrátu, lze dosáhnout produkce až 4 várek za 24 hodin.

Přehled a ceny vyráběných variant varny BREWORX CLASSIC

Pivovary BREWORX CLASSIC jsou dodávány s varnami s objemem vyrážené mladiny od 150 litrů do 2000 litrů. Celková výrobní kapacita pivovaru závisí na výrobním plánu, vyráběném sortimentu piv, množství a kapacitě kvasných, zracích a skladovacích nádob a na řadě dalších parametrů. Výrobní kapacity uváděné u našich pivovarů jsou kalkulovány na výrobu svrchně kvašeného piva infůzním způsobem (protože toto jsou nejčastěji vyráběná piva ve světě). Výrobní kapacity stejných pivovarů pro výrobu dekokčně vyráběných spodně kvašených ležáků (typických pro české pivní prostředí) jsou o cca 40-50% nižší, je tedy potřeba pro ně pořídit pivovar s kapacitou o 50-100% vyšší než pro výrobu svrchně kvašených piv.

brewery-type-explanation-1000x180-2classic500


další typy varen BREWORX CLASSIC

 


Technický popis varen BREWORX CLASSIC

Pivovarská varna BREWORX CLASSIC je hlavním pivovarským strojem průmyslového pivovaru, který vyrábí tzv. mladinu. Tato se dalším zpracováním v průběhu kvasného a zracího procesu mění ve výsledný produkt – pivo.

Design varny BREWORX CLASSIC

Dvě provedení : s měděnými klobouky a plášti, s leštěným nerezový povrchem

Brewhouse Breworx-Classic-stainless-steelMicrobrewery brewhouse Breworx Classic - copper design

 • Obslužná zadní strana – pohled z pracoviště sládka :

brewhouse-breworx-modulo-500pmc-002

 • Pohled z horní strany :

brewhouse-breworx-modulo-500pmc-004

 • Pohledová přední strana – pohled ze strany restaurace :

brewhouse-breworx-modulo-500pmc-005

Základní popis varny BREWORX CLASSIC a jejích možností

Bloková varna BREWORX CLASSIC je kompatní průmyslový stroj v klasickém interiérovém provedení pro výrobu pivní mladiny, obsahující vše potřebné pro výrobu 150 – 2000 litrů (podle modelu) pivní mladiny v jedné várce.  Varna obsahuje 3 nádoby: rmuto-mladinovou pánev, scezovací káď, vířivou káď kombinovanou s funkcí sběrače sladiny. Scezovací káď a vířivá káď jsou umístěné pod sebou, varna jako celek tedy má úsporný vzhled 2-nádobové varny). Všechny 3 speciální nádoby jsou umístěny na společném rámu a jsou dostupné z centrální obslužné plošiny anebo ze zadní strany varny.

Patentovaná konstrukce varny umožňuje částečně souběžnou (fázově posunutou) výrobu dvou dávek mladiny najednou – ihned po chmelovaru je možné vystírat novou várku, zatímco probíhá víření mladiny a stáčení předchozí várky (platí pro verzi varny se dvěma čerpadly). Díky tomu je možné během jednoho dne (do 24 hodin ) vyrobit 2 až 4 dávky mladiny – podle typu varny a zvoleného způsobu vaření 150 až 8000 litrů mladiny za den.

Mladinu je možné vyrábět buďto infůzním nebo dekokčním způsobem. Ovládání varny je buďto manuální anebo volitelně plně automatické-řízené centrálním počítačem.

Hlavní výhody varen BREWORX CLASSIC v porovnání s varnami jiných výrobců :

 1. Varny BREWORX CLASSSIC jsou standardizované potravinářské stroje pro výrobu pivní mladiny, celý stroj je namontován na společném nosném rámu. Takto konstruovaná varna je snadno transportovatelná v celku anebo demontovaná na 3 menší části.
 2. Naše varny BREWORX CLASSIC umožňují výrobu prakticky všech ve světě známých druhů piva, zejména druhů piva vyráběných v Evropě a USA. Konstrukce varny je uzpůsobená pro výrobu pivní mladiny infúzním i dekokčním 2-rmutovým způsobem.
 3. Vířivá káď je integrovaná pod scezovací kádí (platí do varny s výrobní kapacitou menší než 1000 litrů mladiny v jedné várce). Toto řešení šetří prostor v pivovaru.
 4. Dávkování surovin se provádí na začátku varného procesu. Během výroby mladiny nemusí sládek zasahovat do výrobního procesu mladiny a může se věnovat jiné užitečné práci v pivovaru. Pro obsluhu pivovaru obvykle postačuje jediná osoba. (Platí pro automatickou verzi varen).
 5. Dvě možnosti scezování sladiny : gravitační (scezování předku) a čerpadlem (výstřelky).
 6. Elektrický rozvaděč, řídicí počítač a veškeré elektroprvky jsou plně integrovány do tělesa varny. Toto řešení značně eliminuje nejen rozsah instalačních prací na místě, ale také redukuje na minimum kabeláž a instalační elektrorozvody v pivovaru.
 7. Eliminace negativního vlivu konduktivity vody na kvalitu piva využitím deionizačního pásu v tělese varny.
 8. Konstrukce varny umožňuje začít druhou várku mladiny ještě v době, kdy probíhá víření mladiny a chlazení mladiny z první várky. Toto řešení zkracuje časovou náročnost výroby mladiny ve dvou várkách (platí jen pro varnu ve verzi se dvěma čerpadly – volitelné příslušenství).
 9. Vysoce účinný ohřev varny, systém ohřevu závisí na zvolené variantě varny :
  1. Nepřímý parní ohřev varny výrazně zrychluje výrobní proces mladiny. Horká pára je přiváděná do varny z elektrického, plynového anebo peletkového parního vyvíječe.  Díky přenosu tepla z páry do ohřívaného produktu velkou teplosměnnou plochou nedochází k lokálnímu přehřívání produktu (mladiny, rmutů). Tímto je zejména při výrobě piva zcela zamezeno tzv. karamelizaci sladu, což je nežádoucí lokální ohřev sladové kaše (tzv. díla) , při kterém se sladová kaše připaluje na stěnách rmutovacího kotle a dochází tak ke vzniku karcinogenních látek a spáleninových příchutí piva.
  2. Přímý elektrický ohřev varny (s použitím nezávisle topících plošných topných těles českého výrobce pod dnem RM pánve a topných pásů ve spodní části pláště RM pánve) o dostatečném topném výkonu je dostatečný pro denní výrobu 2-3 dávek mladiny, přičemž přenos tepla nádobou do mladiny je uskutečněn větším množstvím topných elementů, čímž je výrazně redukován efekt karamelizace sladu lokálním ohřevem. K topným tělesům je zajištěný dobrý přístup kvůli jejich občasné výměně.
 10. Umístění pohonu míchadla pod varnou nádobou znemožňuje skapávání maziva do vyráběného produktu. Míchadlo může být u varny s přímým elektrickým ohřevem osazeno nerezovým řetězem pro zamezení připalování sladové kaše na dně nádoby během rmutovacího procesu.
 11. Snadný a bezpečný přístup ke všem ovládacím prvkům, klapkám a ventilům.
 12. Unikátní technické řešení skleněných jednoručně ovládaných dvířek varny usnadňuje práci sládka. Tlakové a průhledné provedení dvířek omezuje nutnost jejich otevírání během výroby mladiny a zrychluje varný proces.
 13. Přesně vypočítané objemy všech nádob minimalizují nežádoucí oxidaci sladiny a mladiny během scezování a víření.
 14. Automatický výhoz sladového mláta ze scezovací kádě.
 15. Vyjímatelné segmentové síto s trapézovitými řezanými otvory je základem snadného scezování sladiny, a to i při výrobě např. pšeničného piva. Vysoká nosnost scezovacího síta umožňuje výrobu piv s širokým rozsahem stupňovitosti.
 16. Chmelový filtr zabraňuje zanesení deskového výměníku zbytky chmelového mláta a jeho vniknutí do kvasných tanků.
 17. Možnost výroby piva jak z ječného, tak i přeničného sladu.

 

Varna BREWORX CLASSIC standardně obsahuje :

 • vystírací-rmutovací-mladinová pánev (mash-wort kettle) – nádoba pro rozmíchání, homogenizaci namačkaného sladového zrna v horké vodě a prvotní štěpení jednoduchých škrobů za vzniku cukerného roztoku – tzv. díla, pro vaření díla a další štěpení škrobů na cukry a dále pro chmelovar (vaření sladiny s chmelem za vzniku tzv. mladiny)
 • scezovací káď (lauter tun) – nádoba pro scezování díla – separaci tzv. sladiny od sladového mláta
 • vířivá káď / sběrač sladiny (whirlpool tank / wort buffer tank) – nádoba pro separaci mladiny od chmelového mláta a také pro sběr scezené sladiny a její dočasné uložení při potřebné teplotě po scezování
 • laboratorní umývadlo s chladičem vzorků pro detekci zcukření a obsahu extraktu v původní mladině
 • sestava  klapek a ventilů pro manuální řízení vodních a produktových cest, které jsou snadno dosažitelné z pozice obsluhujícího sládka
 • ovládací panel – ovládání mnoha funkcí varny pomocí dotykové obrazovky
 • obslužná plošina se schody pro snadný přístup ke všem nádobám a ovladacím prvkům
 • systém potrubních propojení
 • mechanicky a automaticky ovládané armatury – ventily, klapky, čerpadla, systém ohřevu
 • elektrický rozvaděč – integrovaný v tělese varny
 • řídicí počítač – ukrytý ve skříni společně s rozvaděčem

 

Schéma varny BREWORX CLASSIC  :brewhouse-automatic-control-auv1

 

 


 

Možnosti a vlastnosti pivovarské varny BREWORX CLASSIC

 

Dvě možnosti zdrojové suroviny pro výrobu piva :

 • Klasické suroviny : Slad + chmel + pitná voda + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)
 • Pivní koncentráty : Sladové výtažky + chmel + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)

Čtyři možné výrobní kapacity varny :

 • 150-2000 litrů mladiny za den – 1 várka za 24 hodin (infůze / dekokce, ohřev elektro i párou)
 • 300-4000 litrů mladiny za den – 2 várky za 24 hodin (infůze / dekokce, nutný ohřev párou)
 • 450-6000 litrů mladiny za den – 3 várky za 24 hodin (pouze infůze, nutný ohřev párou)
 • 600-8000 litrů mladiny za den – 4 várky za 24 hodin (pouze infůze ze sladového koncentrátu, pára)

Praktický volitelný design :

BLMS – Brewlock mainholes system

 • SD – Stainless steel design – všechny nádoby a díly přicházející do kontaktu s produktem jsou z potravinářské nerezové oceli AISI 304, leštěný povrch
 • CD – Copper design – všechny nádoby a díly přicházející do kontaktu s produktem jsou z potravinářské nerezové oceli AISI 304, pouze klobouky a pohledové plechy jsou z mědi
 • BLMS – Brewlock mainholes system – patentovaný systém otvírání a zavírání tlakových dvířek pohodlně ovládaný jednou rukou + prosklené provedení průlezu = vysoký komfort pro sládka

Výkonný systém ohřevu – dvě možnosti  :

 • EH – Electric heating – ohřev pánví je realizován elektrickými topnými tělesy bez užití teplonosného média. Nevýhodou je částečná karamelizace sladu (připalování) na teplosměnných plochách varné nádoby – neplatí pro výrobu ze sladového koncentrátu.
 • SH – Steam heating – ohřev pánví je realizován horkou párou, dodávanou vyvíječem páry. Ohřev horkou párou výrazně urychluje varný proces, přenos tepla velkou plochou zamezuje nežádoucí karamelizaci sladu. Tento systém vyžaduje připojení varny na dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku (při použití elektrického parního vyvíječe), anebo na přípojku zemního plynu (při použití plynového parního vyvíječe) .

Dva systémy ovládání varny :

 • MC – ruční ovládání  (manual control) – poloautomaticky řízená varna, dotyková displej se základními ovládacími a měřicími prvky. Manuálně jsou nastavovány potrubní cesty, zapínány motory a čerpadla, teploty a časy hlídá sládek. Automaticky je řízeno dávkování studené a horké vody, ohřev díla, rmutu, sladiny a mladiny na zvolenou teplotu, otáčky scezovacího čerpadla během scezování sladiny.
 • AC – automatické řízení (automatic control) – Automaticky řízená varna s podporou počítače s varným cyklem plně ovládaných počítačem – dle programu zadaného z centrálního ovládacího panelu. Ovládací panel je řešený dotykovým displejem . Sládek vybere recepturu a spustí program, který sám řídí výrobní proces. Sládek jej kontroluje, ošetřuje nestandardní stavy a zajišťuje přípravu surovin a varny pro proces.

Proč zvolit automatický systém ovládání varny BREWORY CLASSIC  ?

Doporučujeme varnu BREWORX CLASSIC vždy vybavit AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ. Proč tomu tak je a jaké jsou jeho výhody ?

bhmcs-touchscreen-001

 • Náročné dodržení všech časů a teplot při ručním ovládání varny – pro nezkušeného sládka je zpočátku obtížné bezchybně a přesně ovládat bez automatu a počítače všechny kroky výrobního procesu mladiny – kvůli nutnosti neustále vyhodnocovat řadu parametrů a hodnot, časů a teplot,  a včas na ně reagovat
 • Vyloučení lidských chyb – počítač zajistí přesné provedení všech úkonů ve stanovených časech a teplotách
 • Úspora nákladů provozovatele – k obsluze pivovaru je nutná přítomnost jediného kvalifikovaného pracovníka
 • Redukce množsví chybových stavů a událostí – celý proces je stále pod kontrolou čidel a počítače
 • Monitorování a záznam událostí výrobního procesu do paměti počítače – je možná pozdější analýza a kontrola
 • Minimalizace požadavků na neustálou pozornosti obsluhy – vždy je zajištěná včasná reakce stroje na události a stavy
 • Stabilní kvalita produktu – typizovaný výrobní proces zajišťuje stálou kvalitu vyrobeného piva bez výkyvů
 • 6 předprogramovaných receptur – programy pro výrobu nejčastěji poptávaných druhů piv – pilsen (pivo plzeňského typu), ležák, černé, pšeničné, ale (ejly), speciály
 • Manuální mód  – umožňuje výrobu i jiných druhů piva podle individuálních receptur – doporučuje se pouze pro výrobu max. dvou souběžných výrobních várek
 • Speciální sanitační mód – pro automatické čištění, sanitaci a sterilizaci varny, potrubních cest, armatur a dalšího vybavení pivovaru

Volitelné vybavení – automatický systém řízení kvašení a médií

Pro pivovary s varnou BREWORX CLASSIC  dodáváme dva systémy pro řízení kvasného a zracího procesu a médií :

 • Manuálně ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Každá chladicí zóna tanků je ovládaná samostatným PLC teplotním regulátorem, který zobrazuje skutečnou teplotu a umožňuje nastavit požadovanou teplotu, kterou automaticky dosáhne a udržuje až do další požadované změny. Regulátory jsou umístěné buďto samostatně na každém tanku, anebo ve společné centrální ovládací skříni.
 • Automaticky ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Všechny chladicí zóny jsou monitorovány a řízeny centrálním počítačem, který teplotní průběhy v tancích nastavuje v souladu se zvoleným programem. Počítač dále spolupracuje se systémem řízení varny a stará se o to, aby nebyl spuštěn varný proces dříve, než jsou připravená veškerá potřebná média (horká voda, ledová voda, nachlazený glykol …).

ttmcs-touchscreen-001CTTCS-A20-02

Technická specifikace a parametry :

(Ukázkové hodnoty – platné pro varnu  Breworx  Classic 500)

Nerezová průmyslová varna BREWORX CLASSIC 500 obsahuje :

Vystírací-rmutovací-mladinová pánev (mash-wort kettle)

Vertikální nádoba pro rozmíchání, homogenizaci namačkaného sladového zrna v horké vodě a prvotní štěpení jednoduchých škrobů za vzniku cukerného roztoku – tzv. díla, pro vaření díla a další štěpení škrobů na cukry a dále pro chmelovar (vaření sladiny s chmelem za vzniku tzv. mladiny). Vnitřní stěnu nádoby tvoří válcovaný plech o tloušťce 4 mm válcovaný za tepla z plechu tl. 5 mm. Opracování vnitřního povrchu 2B, svary broušené na Ra=0,3 mikrometru.

 • Užitečný objem 1 175 l
 • Rozměry Ø 1 240 mm, výška 1 300 mm
 • Parní teplosměnná plocha spodního dna 0,94 m2
 • Parní teplosměnná plocha vnitřního pláště 0,36 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 15
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 15
 • 4-ramenné míchadlo s převodovkou s hnacím momentem  650 Nm a výkonem motoru 2.2 kW
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • 2x Sanitary rotating shower DN 25
 • Sanitační průlez Ø 510 mm
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Vrchní pokrývka z nerezového plechu, svary opracované na drsnost Ra 0.1-0.3
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1.0 mm
 • Výstup páry pro centrální vzduchový výměník tepla DN 200
 • Horní kryt z mědi nebo nerezové oceli + imitace parníku DN 200
 • Měřicí tyč s ČMI-cz certifikací/směrnice 71/316/EEC

Scezovací káď (lauter tun)

Nádoba pro scezování díla – separaci tzv. sladiny od sladového mláta

 • Užitečný objem 560 l
 • Rozměry Ø 1 240 mm, výška 560 mm
 • Filtrační dno se 6 segmenty s 12% propustností
 • Trysky pro oplach síta ze spodní strany 3 ks
 • Kypřicí míchadlo 2 ramenné, 8 čepelí s noži
 • Převodovka640 Nm, příkon motoru 2200W
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Mechanický teploměr 0-120ºC z nerezové oceli
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 25
 • 3-cestný regulační ventil s průhledítkem DN 50
 • Dvířka pro výhoz sladového mláta 420*540
 • Dvířka pro výhoz sladového mláta 420*540
 • Zařízení pro automatický výhoz mláta – kopačka
 • Izolace 40 mm z minerální vlny
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1 mm
 • Horní kryt z mědi nebo nerezové oceli + imitace parníku DN 200

Vířivá káď / sběrač sladiny (whirlpool tank / wort buffer tank)

Nádoba pro separaci mladiny od chmelového mláta a také pro sběr scezené sladiny a její dočasné uložení při potřebné teplotě po scezování

 • Užitečný objem 640 l
 • Rozměry Ø 1 240 mm, výška 650 mm
 • Sanitační průlez 430*340 mm
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 25
 • Tangenciální tryska DN 20
 • Ukazatel výšky hladiny DN 20
 • Výpustní ventily 2x DN 25
 • Izolace 40 mm z minerální vlny
 • Vnější plášť z nerezového plechu 1 mm

Potrubní systém, armatury :

 • Hlavní potrubní cesty DN 50, 5x motýlová klapka DN 50
 • Odpadní potrubní cesty DN 50, 3x motýlová klapka DN 50
 • Sanitační potrubní cesty DN 25, 4x motýlová klapka DN 25
 • Vodní a pomocné potrubní cesty DN 25, 5x motýlová klapka DN 25
 • Chmelový filtr 1xDN80 2000 l/h
 • Mladinormutové čerpadlo DWO 150 Ebara
  • Příkon 750 W
  • Výtlak H max. 2.2 bar
  • Frekvenční měnič Fronic 1.5 kW

Elektrická instalace :

 • Hlavní vypínač 3x 25A s central stop tlačítkem
 • Motor starter 3x 2,5-4A
 • 1x Frekvenční měnič Fronic mini 1.5 kW
 • 2x Frekvenční měnič Fronic mini 0.75 kW
 • Digitální regulátor teploty rmutovací pánve Dixel XR20D
 • Digitální regulátor teploty výstupu mladiny Dixel XR20D
 • Elektrický jistič 6A 230V
 • Elektrický jistič 10A 230V
 • Elektrický jistič 4A 230V
 • Plastový DIN elektrický rozvaděč, 36 modulů
 • Kabeláž
  • 5*1,5 18 m
  • 5*2,5 10 m
  • 3*1 48 m

Připojení :

 • Výstup mladiny DN 25
 • Přívod studené vody DN 25
 • Přívod horké vody DN 25
 • Odpadní výpusť DN 50
 • Elektronapájení : 400V 3P 50Hz  5*2,5 4800 W

Rozšiřující výbava :

 • Umývadlo s regulovatelným kohoutem
 • Chladič vzorků
 • Průtokoměr DN 32 na přívodu vody
 • Vodní filtr
 • Kombinované vodní kohoutky v sestavě s digitálním ukazatelem teploty
  Schody k servisní můstku 750 * 730 * 585 mm

Hlavní technické údaje :

 • Celková hmotnost 930 kg
 • Minimální požadovaná výška místnosti 2700 mm
 • Šířka 3800 mm
 • Hloubka 2030 mm

Doprava :

Toto zařízení je obvykle dodáváno v sestaveném stavu s výjimkou nerezových krytů, parníku pro kondenzaci vodní páry, obslužné plošiny a elektrického rozvaděče.

Záruky :

 • Varná souprava CLASSIC 36 měsíců
 • Čerpadla 24 měsíců
 • Elektrické komponenty 24 měsíců

 


Doporučená příslušenství varny BREWORX CLASSIC :


Automatický řídicí systém varny Breworx Classic

BHAC1, BHAC2 je automatický řídicí systém pro varny Breworx Classic, který automatizuje varný proces a většinu operací provádí bez zásahu sládka v souladu se zvoleným programem .

 


Kondenzátor brýdových par

Zařízení nahrazující komín pro kondenzaci par vznikajících při výrobě mladiny. Kondenzát je sveden na podlahu a odtéká volně do kanálu.

 • BVP-1500 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 350 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-1500 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-4000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 700 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-4000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-3000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 171 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-3000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-2000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 614 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-2000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-400 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 5 445 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-400 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the


další typy


Elektrický vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla elektrickou energii.

 • MESG-18S : Micro electric steam generator 18kW 0.5bar (24 kg/h)

  Price: 1 712 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 18 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-15S : Micro electric steam generator 15kW 0.5bar (20 kg/h)

  Price: 1 497 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 15 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-12S : Micro electric steam generator 12kW 0.5bar (15 kg/h)

  Price: 1 315 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 12 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-09S : Micro electric steam generator 9kW 0.5bar (12 kg/h)

  Price: 1 137 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 9 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-06S : Micro electric steam generator 6kW 0.5bar (8 kg/h)

  Price: 965 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 6 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity


další typy


 

Plynový vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla spalování zemního plynu.


další typy


 

Systém chlazení a provzdušnění mladiny

Zařízení pro zchlazení horké mladiny po výstupu z vířivé kádě na zákvasnou teplotu, a její prozdušnění medicinským kyslíkem nebo sterilním vzduchem. Poté je mladina načerpána do kvasných nádob, kde po zakvašení pivovarskými kvasnicemi je spuštěn kvasný proces výroby piva z mladiny.


další typy


 

Další volitelná zařízení a příslušenství k varnám BREWORX OPPIDUM :

 • MMG – Mačkadlo sladu – stroj pro namačkání sladu – potřebné pro výrobu mladiny ze sladu (není potřeba pro výrobu mladiny ze sladového extraktu)
 • LEA – Laboratorní výbava a příslušenství varny – cukroměry, alkoholmetry, cejchovaný odměrný válec, dřevěný držák laboratorního a pracovního vybavení sládka atd.
 • HWT – Zásobník a ohřívač horké vody – izolovaná nádoba s topným zařízením pro ohřev a uchování horké pitné vody, která je nutná pro vystírku, scezování , sanitaci nádob a další procesy v pivovaru. Dimenzování objemu horké vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ITWT – Zásobník upravené ledové vody – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání upravené ledové vody. Ledová voda je potřebná v průběhu varného procesu pro zchlazení mladiny v deskovém výměníku. Poté se z této vody stává horká voda, která je následně skladována v zásobníku horká vody . Nevyhovuje-li studená pitná voda v pivovaru požadavkům na kvalitu , pak je nutná její úprava před napuštěním do nádoby ITWT. Dimenzování objemu ledové upravené vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ICWT – Zásobník chladicí vody / glykolu – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání ledové vody s glykolem, která je potřebná pro chlazení tanků v procesu kvašení , zrání a skladování piva. Ledová chladicí voda je potřebná také v pivovarech s dvoustupňovým chlazením mladiny . Dimenzování objemu ledové chladicí vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • WTS – Zařízení pro úpravu pitné vody – zařízení pro úpravu pitné vody, která bude využívaná pro výrobu piva. Podle požadavků na konkrétní druh piva se upravuje chemické složení pitné vody. Pro správné nastavení je nutná důkladná chemická a bakteriologická analýza vzorků vody v místě instalace pivovaru.

 

Volitelné služby :

brew-coaching-02-217x100Služby odborné pomoci s rozjezdem nového minipivovaru

… nejen pro začínající pivovary – doporučená služba zajištěná kvalifikovaným českým sládkem pro začínajícího provozovatele pivovaru. Kurzy je možné zajistit v našem pivovaru i v pivovaru zákazníka.