Provozujte vlastní český minipivovar

PŘETLAČNÉ TANKY – STÁČECÍ TANKY – horizontální – neizolované – chlazené vzduchem

SERVISNÍ (PŘETLAČNÉ) TANKY – příprava piva k distribuci a ke spotřebě

Servisní tanky horizontální – neizolované – 1-plášťové – chlazené vzduchem


Ležácké zrací tanky horizontální

Zrací ležácké tanky horizontální neizolovanéPo ukončení zrací fáze výroby se pivo ze zracích či cylindrokónických tanků (podle zvolené technologie kvasného procesu) stáčí do tzv. servisních tanků. Servisní tanky, nazývané také přetlačné tanky, případně také pivní tanky, jsou nádoby, konstrukčně shodné se zracími tanky. Jejich typickým znakem je passport tlakové nádoby, neboť pro jejich hlavní funkci, kterou je plnění transportních obalů (KEG sudy, láhve) a čepování piva (v sousedící restauraci) je nutné mít pivo pod vyšším tlakem, než se používá ve zracích tancích.

Funkce přetlačných tanků nabývá na významu zvláště v pivovarech, z nichž se pivo filtruje a následně distribuuje v lahvích a přepravních sudech do dalších restaurací anebo do obchodní sítě. Po ukončení zrání se pivo filtruje a následně již přefiltrované stáčí do servisních tanků. Zde se nechává pivo uklidnit, tj. několik hodin až dní bez dalšího zásahu.  Ze servisních tanků se následně po zvýšení tlaku v tanku následně stáčí do přepravních obalů tzv. do protitlaku, aby nedošlo k úniku oxidu uhličitého z nápoje. Ze stejných servisních tanků je pivo možné přivést přímo k výčepu sousedící restaurace a nabízet tak oblíbené pivo čepované přímo z tanků.

Servisní tanky, které vyrábíme a dodáváme s našimi pivovary, jsou shodných parametrů jako ležácké zrací tanky, vždy však jsou konstruovány pro max.přetlak 3,0 bar a jsou tedy tlakovými nádobami podle PED (směrnice 2014/68/EU).

 

cenik-buttondotaz-button


Popis přetlačného tanku / izolovaný, horizontální, chlazený vzduchem :


Vlastnosti servisních tanků v tomto provedení :

Servisní tanky jednoplášťové

– výrobně jednoduché a levné neizolované tanky, chlazené prostorově chladným vzduchem. Tradiční způsob chlazení ležáckého sklepa. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, mají však řadu nevýhod : vysoká energetická náročnost chlazení (lze ji ovlivnit kvalitou tepelné izolace stěn ležáckého sklepa), nemožnost řízeného zrání (nelze nastavit různé teploty u jednotlivých nádob), nízký komfort práce v ležáckém sklepě (pracovníci sklepa pracují ve velmi chladném a vlhkém prostředí, což nepřispívá jejich zdraví a pracovní kondici). Je potřeba vzít na vědomí, že pro pivovarský sklep s jednoplášťovými tanky je potřeba vytvořit chladicí box, tj. místnost s velmi dobrou izolací stěn a stropu, s chladírenskými dveřmi. Náklady na provoz chlazení bývají zvláště v letních měsících, případně celoročně v tropických oblastech, výrazně vyšší než u ležáckého sklepa s izolovanými tanky chlazenými kapalinou. Tyto zvýšené náklady do objektu a provozu obvykle nevyváží úspory z nákupu levnější technologie pivovaru. Naproti tomu bývá řešení vzduchového chlazení výhodné u minipivovarů, které potřebují vytvořit chlazený skladovací prostor pro naplněné kegy či láhve s pivem, a nemají pro tento sklad k dispozici vyhrazenou místnost. V takovém případě se spolu s pivem určeným k prodeji zároveň chladí i ležácké tanky.

Servisní tanky horizontální

– nádoby jsou v pivovaru uloženy „naležato“. Výhodou je úspora místa. Na stejnou plochu lze umístit větší množství tanků, pokud se uspořádají do tzv. baterií, tj. do několika řad nad sebou. Nevýhodou je obtížnější čištění tanků a sanitace u příliš nízko a příliš vysoko uložených tanků. Baterie tanků se nesnadno čistí zvenčí – na nepřístupných plochách tanků se mohou hromadit organické nečistoty a kontaminovat vyráběné pivo.

 

Horizontální neizolované servisní tanky vyrábíme v několika standardních výrobních řadách

lezacke-tanky-kapalinove-horizontalni-vyrobni-rady

maturation-tanks-horizontal-breworx-product-line

Takto je možné zvolit tank požadovaného objemu v rozměrech optimalizovaných podle dispozičního prostoru.

 

Vlastnosti širších tanků s malou délkou cylindrické části :

 • pozvolnější teplotní křivka při ochlazování piva (menší teplosměnná plocha, nižší chladicí účinek)
 • potřeba menší podlahové plochy
 • snadnější sanitace a mytí tanku

Vlastnosti užších tanků s velkou délkou cylindrické části :

 • strmější teplotní křivka při ochlazování piva (větší teplosměnná plocha, větší chladicí účinek)
 • potřeba větší podlahové plochy
 • větší spotřeba materiálu, více sprchovacích koulí  – vyšší výrobní cena
 • obtížnější sanitace a mytí tanku

Kromě typových tanků vyrábíme také servisní tanky nestandardních rozměrů. Umíme tanky přizpůsobit téměř jakýmkoli prostorovým dispozicím a potřebám zákazníků.

 

 

 

 


 

guarantee-qualityNaše desatero kvality : Proč přetlačné tanky právě od nás ?

(aneb proč nemůžeme být nejlevnější … )

 1. Projektujeme, vyrábíme, osazujeme a testujeme veškeré nádoby (kromě netlakových) v souladu s přísnými normami a směrnicemi pro tlakové nádoby (SMĚRNICE EU PED 97/23/ES PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ). To znamená :
  1. Každá tlaková nádoba obsahuje dvojčinný odvzdušňovací ventil (zabraňuje přetlakování nebo implozi tanku, tedy odvzdušnění / zavzdušnění tanku při napouštění / vypouštění)
  2. Každá tlaková nádoba obsahuje také nezávislou přetlakovou pojistnou armaturu (zabraňuje velmi nebezpečnému přetlakování nádoby a následné explozi, a to i při selhání nebo nedostatečné kapacitě dvojčinného ventilu)
  3. Každá tlaková nádoba je projektována certifikovaným konstruktérem s kvalifikací pro projektování a výpočty tlakových nádob.
  4. Výrobní dokumentace každé tlakové nádoby obsahuje statický výpočet, přesný výrobní postup včetně předepsaných svarů, tloušťky plechů, materiálu, kritických míst
  5. Veškeré vyrobené tlakové nádoby jsou podrobeny přísným testům těsnosti a nepórovitosti svarů s využitím speciální kapaliny, která odhalí i nejmenší nežádoucí netěsnosti, póry nebo mikrotrhliny – tzv. penetrační test
  6. Tlakové nádoby jsou testovány na přetlak nejméně o 1 bar vyšší, než pro který jsou certifikovány
  7. Ke všem tlakovým nádobám je vydán protokol o těsnostních a tlakových zkouškách, EU prohlášení o shodě, na žádost zákazníka také tzv. Passport tlakové nádoby
  8. Výrobní postupy, konstrukční výkresy, výroba, těsnostní a tlakové zkoušky jsou kontrolovány inspektorem TÜV SÜD Czech, s.r.o.
  9. Každá tlaková nádoba obsahuje nesmazatelný výrobní štítek s povinným označením výrobce, povoleného tlaku a dalších údajů, které jednoznačně identifikují konkrétní tlakovou nádobu v souladu s EU PED 97/23/ES
 2. Potravinářské nádoby vyrábíme z korozivzdorných potravinářských ocelí, které plně vyhovují Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004. Tyto materiály ve styku s potravinami za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňují své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických a senzorických vlastností. Nepoužíváme levné nerezové oceli nižší kvality, které zejména po opakovaném styku se sanitačními prostředky ztrácí brzy svoji korozivzdornost a netečnost vůči potravině.
 3. Prověřujeme si dodavatele konstrukčních a montážních materiálů, komponentů a všech částí, z nichž následně vyrábíme zařízení pro výrobu a manipulaci s potravinami. Nenakupujeme materiál od dovozců, kteří prokazatelně nejsou schopní doložit jeho evropský původ a parametry.
 4. Veškeré tanky určené pro kvašení, zrání a skladování nápojů mají optimalizované rozměry tak, aby procesy kvašení, zrání a sycení nápojů probíhaly v souladu s technologickými normami pro výrobu nápojů. Nestanovujeme rozměry nádob nekvalifikovaným odhadem, tzv. „od oka“.
 5. Nádoby v kvalitativní třídě HQ mají garanci drsnosti vnitřního povrchu Ra=0.8 μm (s výjimkou velmi malých nádob a zakončovacího svaru u středních nádob – z důvodu nemožného broušení uvnitř nádoby), což je Evropskou normou předepsaná drsnost pro vnitřní povrchy nádob, které přicházejí do styku s potravinou a provádí se jejich sanitace louhy a kyselinami. Garantovaná drsnost vnitřního povrchu nádoby je extrémně důležitá pro zajištění dokonalého mytí a sanitace tanků, což je základním předpokladem k dosažení čistoty a sterility potravinářského zařízení. U tanků v kvalitě SQ garantujeme tuto drsnost na 80% vnitřního povrchu. Veškeré vnitřní plochy tanků opakovaně přeměřujeme speciálním drsnoměrem TR-130 a povrch leštíme tak dlouho, dokud není skutečně dosaženo požadované drsnosti.
 6. Každá nádoba je projektovaná a vyrobená tak, aby byla zajištěná snadná čistitelnost a sanitovatelnost všech povrchů, přicházejících do styku s potravinou. Proto jsou nádoby vybavené nejméně jednou sanitační sprchou, demontovatelnými sanitovatelnými stavoznaky a kohouty. Nepoužíváme levné armatury, u nichž výrobce zanedbal požadavek na sanitovatelnost a čistitelnost.
 7. Tanky v kvalitativní třídě HQ mají sjednocený vnější povrch a veškeré spoje vnějších plechů (tloušťky nejméně 2 mm) buďto svařované, nebo dokonale utěsněné. To je důležité pro zamezení vnikání vlhkosti do dvojitého pláště, navlhání izolační hmoty a úbytku izolačních schopností. Takto je zajištěna stálá kvalita a izolační schopnost tanků. U nádob v kvalitě SQ se vnější plechy obvykle klasicky nýtují a mají tloušťku nejméně 1 mm.
 8. Veškeré tlakové nádoby izolujeme PU pěnou, která je odborně aplikována do izolačního prostoru nádob tak, aby nedošlo ke vzniku tepelných mostů, prázdných nezaizolovaných míst nebo k deformaci nádob. Nepoužíváme k izolaci nádob levné málo funkční náhrady jako jsou izolační vaty, polystyrenové kuličky, neodborně aplikované pěny.
 9. Světlost hrdel, armatur a potrubí je dimenzována správně podle objemu a funkce nádoby – neosazujeme tanky poddimenzovanými funkčními prvky.
 10. Záruka poskytnutá na nádoby, vyrobené v kvalitě HQ, je nejméně 24-36 měsíců. Záruka na nádoby v kvalitě SQ je 18 měsíců. Praktická životnost nádob je obvykle několik desítek let, přičemž prvky s nižší životností (klapky, ventily, těsnění apod.) lze obvykle snadno vyměnit za normalizované nové prvky téhož anebo jiného výrobce.

Naše doporučení :

Porovnáváte-li naše ceny s cenami konkurence, vždy se ujistěte, zda Vám jiný výrobce garantuje kvalitu shodnou s našimi výrobky.


 

cenik-buttondotaz-button

 

 

>> Přeji si zaslat nabídku na tyto komponenty… 

 >> Technické parametry přetlačných tanků BREWORX – horizontální – neizolované 

>> CENÍK – přetlačné servisní tanky BREWORX – horizontální – neizolované

 


 

 >> Zpět na servisní přetlačné pivní tanky – obecné informace <<