Provozujte vlastní český minipivovar

Řídicí systém varny a pivovaru CC

Řídicí systém varny a pivovaru CC – centrální ovládání  (central control)

Manuálně řízená varna s podporou PLC s většinou operací ovládaných z centrálního ovladacího panelu s ovladacími a měřicími prvky. Ovladací panel je řešený dotykovým displejem anebo mechanickými spínači a regulátory – z něj jsou centrálně řízeny motory, ohřev a nastavovány cesty.

II. CC – central control – manuálně řízená varna s podporou PLC s většinou operací ovládaných z centrálního ovládacího panelu s ovládacími a měřicími prvky.

Ovladací panel je řešený dotykovým displejem anebo mechanickými spínači a regulátory

 • Veličiny zobrazované a ovládané na ovladacím panelu :

  Controller_BH1

  • Zapnout / vypnout varnu
  • Centrální STOP
  • Světlo varny zap/vyp
  • Motor kotle – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Motor scezovačky – frekvenčně řízené, krokově nastavené otáčky
  • Rmuto-scezovací čerpadlo – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Mladinové čerpadlo – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Teplota kotle – zobrazování, regulace – krokově nastavitelná (po uložení nastavené teploty počítač spouští ohřev varny, je-li teplota díla snímaná termočidlem nižší než nastavená)
  • Teplota mixované vody ve směšovači – zobrazování, regulace – krokově nastavitelná (po uložení nastavené teploty počítač ovládá servoventily horké a studené vody)
  • Teplota spílané mladiny za výměníkem – zobrazování, regulace – krokově nastavitelná (po uložení nastavené teploty počítač ovládá otáčky mladinového čerpadla a čerpadla ledové vody )
  • Teplota vody v zásobníku horké vody (boileru) – zobrazování, regulace (uložení nastavené teploty spouští ohřev boileru, je-li teplota díla snímaná termočidlem nižší než nastavená)
  • Teplota vody v zásobníku ledové vody – zobrazování (snímáno termočidlem v ZLV)
  • Výška hladiny v zásobníku horké vody – zobrazování (podle údaje z tlakoměru v ZHV)
  • Výška hladiny v zásobníku ledové vody – zobrazování (podle údaje z tlakoměru v ZLV)
  • Výška hladiny ve vířivé kádi – zobrazování (podle údaje z tlakoměru ve VK)
  • Nastavení ve varném cyklu používaných potrubních cest (dálkové otvírání a zavírání klapek)
  • Otevírání / zavírání servoventilu sprch kondenzátoru brýdových par – regulace
  • Kumulovaný průtok mixované vody – digitální průtokoměr (nastavení požadovaného množství vody, automatické dávkování nastaveného množství napouštěné vody)

 

 • ridici-system-pivovaru-sa-pf-003sVeličiny zobrazované mimo ovladací panel :

  • Teplota vody v zásobníku horké vody (boileru) – (ručičkový teploměr – redundantně)
  • Teplota vody v zásobníku ledové vody – (ručičkový teploměr)
  • Teplota vody / páry v kondenzátoru brýdových par (ručičkový teploměr – redundantně)
  • Výška hladiny v zásobníku horké vody (vnější skleněný trubicový stavoznak – redundantně)
  • Výška hladiny v zásobníku ledové vody (vnější skleněný trubicový stavoznak – redundantně)
  • Výška hladiny ve vířivé kádi (vnější skleněný trubicový stavoznak – redundantně)
  • Zákal díla, sladiny, mladiny – přes průhledítka

 

 • Automaticky je ovládáno :

  • Topení párou v závislosti na nastavené teplotě kotle a boileru (na ovl. panelu varny) :
   • Topný výkon vyvíječe páry
   • Elektromagnetické ventily parních duplikátorů
   • Mixování teplé a studené vody v závislosti na nastavené požadované teplotě mixované vody (na ovl. panelu varny)

 

 • Manuálně je ovládáno :

  • Méně často používané klapky a ventily – ruční nastavení potrubních cest
  • Zdvih kypřidla – krokově nastavitelný – pneumatické ovládání pomocí vzduch. ventilů, anebo mechanicky
  • Ovládání komínových klapek – ruční pákou u klapky
  • Sypání sladového šrotu – ručně z pytlů přes inspekční dvířka
  • Sypání chmele – ručně z pytlíků přes inspekční dvířka
  • Hlídání časů – „kuchyňské“ hodiny se zvonkem (nic samy nevypínají ani nespouštějí)
  • Manuální centrální STOP

 

 • Do paměti počítače je ukládáno :

  • Průběhy teplot, nastavení dálkově ovládaných klapek a ventilů, otáčky čerpadel a motorů, průtoky a protečená množství – vše na časové ose dle jednotlivých várek.
  • Záznam se spouští automaticky s každou provedenou akcí z ovl.panelu.