Provozujte vlastní český minipivovar

Chlazení mladiny BREWORX MODULO

Systémy pro chlazení mladiny v minipivovarech BREWORX MODULO

Součástí každé varny BREWORX MODULO je  deskový výměník, zajišťující zchlazení mladiny na konci varného procesu na teplotu  cca  20-25 °C.  Toto je zákvasná teplota pro kvasinky svrchního kvašení.

K výrobě piva spodně kvašeného je potřeba zchladit teplotu mladiny až na 6-10°C, je proto nutné osadit minipivovar dalším zařízením pro druhý stupeň chlazení mladiny. V minipivovarech BREWORX MODULO se k tomu účelu používá jednotka WCU (Water Cooling Unit) nebo kombinovaná jednotka vodního hospodářství WCU/HWT (Water Cooling Unit / Hot Water Tank).

Varianty řešení chlazení mladiny v pivovaru Breworx Modulo

 

1. Modul WCU (Wort Cooling Unit) – kompaktní nezávislá jednotka pro chlazení mladiny

WCU- jednotka pro chlazení mladinyModul WCU je kompaktní mobilní jednotka, obsahující vše pro dochlazení mladiny z teploty cca  20 °C na teplotu 6-10 °C. Tato teplota mladiny je potřebná pro zakvašení při výrobě spodně kvašených druhů piva.  Do této skupiny patří prakticky všechny druhy piva, které jsou obvyklé v Česku – například světlý ležák plzeňského typu.

 

Jednotka WCU obsahuje :

1)    Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu ledové vody.

2)    Chladicí jednotku s integrovaným kondenzátorem, která zajišťuje nachlazování studené vody v tanku na teplotu cca 1 °C z původní teploty okolo 15 °C za dobu 10-20 hodin.

3)    Deskový výměník, zajišťující účinný přenos chladu z ledové vody do protékající mladiny.

4)    Čerpadlo pro vytvoření potřebného proudění ledové vody výměníkem.

5)    Ventily a příruby pro připojení hadic nebo nerezového potrubí.

6)    Podvozek s kolečky a stavitelnými nožkami pro snadnou manipulaci s jednotkou a bezpečné ustavení i na nerovném podkladu.

 Rekuperace tepla a horké vody s jednotkou WCU

Zařazení jednotky WCU do pivovaru bez zásobníku horké vody neumožňuje rekuperaci tepla, vznikajícího při chlazení mladiny – získaná horká voda se vypouští do kanálu, anebo je jímána do vymyté scezovací kádě či mladinového kotle na varně maximálně do objemu prázdné nádoby – využití cca 40% získané horké vody.

 

2. Modul WCU/HWT (Wort Cooling Unit / Hot Water Tank) – jednotka vodního hospodářství

Mobilní nezávislé kompaktní zařízení pro chlazení mladiny a rekuperaci teplé vody, získané z odpadního tepla při chlazení mladiny.

Speciální modul, integrující na společném rámu s podvozkem jednotku pro chlazení mladiny společně se zásobníkem na horkou vodu. Horká voda, kterou získáváme při chlazení mladiny v 1. stupni chlazení (v deskovém výměníku, integrovaném do varny) je jímána do nerezového izolovaného tanku a připravená k dalšímu použití. Nejčastěji se horká voda používá pro přípravu další navazující várky, ale také při mytí a sanitaci rlzných zařízení minipivovaru. Rekuperace levně získaného odpadního tepla z chlazení mladiny přispívá ke značným úsporám výrobních nákladů.

 WCU-HWT-jednotka vodního hospodářství v pivovaru

Jednotka WCU/HWT obsahuje :

1)    Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu ledové vody.

2)    Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu horké vody.

3)    Chladicí jednotku s integrovaným kondenzátorem, která zajišťuje nachlazování studené vody v tanku na teplotu cca 1 °C z původní teploty okolo 15 °C za dobu 10-20 hodin.

4)    Deskový výměník, zajišťující účinný přenos chladu z ledové vody do protékající mladiny.

5)    Čerpadlo pro vytvoření potřebného proudění ledové vody výměníkem.

6)    Čerpadlo pro vytvoření tlaku v potrubí při využívání uskladněné horké vody

7)    Ventily a příruby pro připojení hadic nebo nerezového potrubí.

8)    Podvozek s kolečky a stavitelnými nožkami pro snadnou manipulaci s jednotkou a bezpečné ustavení i na nerovném podkladu.

9)    Volitelně je možné jednotku vybavit elektrickým ohřevem horké vody pro její dohřev

 

 Rekuperace tepla a využití horké vody s jednotkou WCU-HWT

Zařazení jednotky WCU-HWT do pivovaru bez zásobníku horké vody umožňuje rekuperaci až 95% tepla, vznikajícího při chlazené mladiny – získaná horká voda se jímá v plném objemu do tanku na horkou vodu. Horká voda se využije pro následnou vystírku v druhém cyklu vaření mladiny, případně se použije pro mytí a sanitaci varny, tanků a dalších zařízení v pivovaru.

 

Přehled vyráběných jednotek WCU a WCU-HWT – technické parametry a ceník :

WCU – jednotky Modulo pro chlazení mladiny bez rekuperace tepla

WCU-HWT – jednotky Modulo pro chlazení mladiny včetně rekuperace tepla

 


Další zařízení pro chlazení mladiny a provzdušňování mladiny

  1. Splitová kapalinová chladicí jednotka nebo  Kompaktní kapalinová chladicí jednotka

  2. Zásobník chladicí kapaliny

  3. Zásobník na upravenou ledovou vodu

  4. Zásobník na horkou vodu

  5. Chladič a provzdušňovač mladiny

  6. Provzdušňovací svíčka