Provozujte vlastní český minipivovar

Varna BREWORX TRITANK pro pivovary COMPACT – technické parametry a ceník

Technický popis a ceník pivovarských varen BREWORX TRITANK

pro minipivovary BREWORX COMPACT

Pivovarská varna TritankVarna TRITANK minipivovaru BREWORX COMPACT je ideálním řešením pro provozovatele minipivovaru, s funcionalistickým designem. Na jediné platformě je kolem společné obslužné plošiny umístěna RMV pánev, scezovací káď, vířivka  a také laboratorní umývadlo s chladičem vzorků, čerpadla a potrubní rozvody varny. Dále monoblok obsahuje elektrorozvaděč a v případě automatické verze také řídicí počítač.

Díky snadné obslužnosti všech nádob varny z jediné plošiny má sládek celou varnou technologii neustále pod kontrolou, bez nutnosti častých přesunů po pivovaru. Promyšlená ergonomie pivovaru přispívá k minimalizaci množství  a eliminuje ztráty z důvodu lidské chyby při obsluze pivovaru. V neposlední řadě šetří také peněženku zákazníka, který neplatí za nefunkční designové prvky a za investované peníze obdrží to nejlepší, co lze v oboru malých a středních pivovarů pořídit.

Oproti samostatně stojícím nádobám má integrované řešení varny dále výhodu ve značné úspoře prostoru, který varna v objektu pivovaru zabírá, při přepočtu na hektolitr vyráběného piva.

 

Přehled a ceny vyráběných variant varny BREWORX TRITANK

Pivovary BREWORX COMPACT jsou dodávány s varnami BREWORX TRITANK s objemem vyrážené mladiny od 500 litrů do 2000 litrů. Celková výrobní kapacita pivovaru závisí na výrobním plánu, vyráběném sortimentu piv, množství a kapacitě kvasných, zracích a skladovacích nádob a na řadě dalších parametrů. Výrobní kapacity uváděné u našich pivovarů jsou kalkulovány na výrobu svrchně kvašeného piva infůzním způsobem (protože toto jsou nejčastěji vyráběná piva ve světě). Výrobní kapacity stejných pivovarů pro výrobu dekokčně vyráběných spodně kvašených ležáků (typických pro české pivní prostředí) jsou o cca 40-50% nižší, je tedy potřeba pro ně pořídit pivovar s kapacitou o 50-100% vyšší než pro výrobu svrchně kvašených piv.

 


další typy varen BREWORX TRITANK

 


 

Technický popis varen BREWORX TRITANK

Pivovarská varna BREWORX CLASSIC je hlavním pivovarským strojem malého pivovaru, který vyrábí tzv. mladinu. Tato se dalším zpracováním v průběhu kvasného a zracího procesu mění ve výsledný produkt – pivo.


Konstrukce varny Breworx Tritank
umožňuje výrobu prakticky všech známých druhů piv podle českých i zahraničních receptur, a to z tradičních surovin (slad, chmel, voda s pomocí pivovarských kvasnic), infůzním i dekokčním způsobem. V případě potřeby je možné ve varně připravovat mladinu i z koncentrátů (stejně jako u varen BREWORX LiteME ). Na rozdíl od většiny zahraničních výrobků je varna optimalizovaná pro výrobu kvalitního spodně kvašeného světlého piva plzeňského typu, ale bez omezení v ní lze připravovat i veškerá piva svrchně kvašená.

Objem denní produkce varny je 2 várky za 24 hodin při výrobě spodně kvašeného ležáku dekokčním způsobem, anebo až 3 várky za 24 hodin při výrobě svrchně kvašených piv infůzí. Je-li mladina vyráběna ze sladového koncentrátu, lze dosáhnout produkce až 4 várek za 24 hodin.

tritank-1000-brewhouse-01Breworx Tritank brewhouse

 

Varna Tritank pro pivovary Breworx Compact

brewhouse-breworx-tritank-1000cd-004

brewhouse-breworx-tritank-1000cd-005

 

Základní popis varny BREWORX TRITANK a jejích možností

Bloková varna BREWORX TRITANK je kompatní průmyslový stroj v klasickém interiérovém provedení pro výrobu pivní mladiny, obsahující vše potřebné pro výrobu 500 – 4000 litrů (podle modelu) pivní mladiny v jedné várce. Varna obsahuje 3 nádoby: rmuto-mladinovou pánev, scezovací káď, vířivou káď kombinovanou s funkcí sběrače sladiny . Všechny 3 speciální nádoby jsou umístěny na společném rámu a jsou dostupné z centrální obslužné plošiny anebo ze zadní strany varny.

Patentovaná konstrukce varny umožňuje částečně souběžnou (fázově posunutou) výrobu dvou dávek mladiny najednou – ihned po chmelovaru je možné vystírat novou várku, zatímco probíhá víření mladiny a stáčení předchozí várky. Díky tomu je možné během jednoho dne (do 24 hodin ) vyrobit 2 až 4 dávky mladiny – podle typu varny a zvoleného způsobu vaření 500 až 16000 litrů mladiny za den.

Mladinu je možné vyrábět buďto infůzním nebo dekokčním způsobem. Ovládání varny je buďto manuální anebo volitelně plně automatické-řízené centrálním počítačem.

Hlavní výhody varen BREWORX TRITANK v porovnání s varnami jiných výrobců :

 1. Varny BREWORX TRITANK jsou standardizované potravinářské stroje pro výrobu pivní mladiny, celý stroj je namontován na společném nosném rámu. Takto konstruovaná varna je snadno transportovatelná v celku anebo demontovaná na 3 menší části.
 2. Naše varny BREWORX TRITANK umožňují výrobu prakticky všech ve světě známých druhů piva, zejména druhů piva vyráběných v Evropě a USA. Konstrukce varny je uzpůsobená pro výrobu pivní mladiny infúzním i dekokčním 2-rmutovým způsobem.
 3. Dávkování surovin se provádí na začátku varného procesu. Během výroby mladiny nemusí sládek zasahovat do výrobního procesu mladiny a může se věnovat jiné užitečné práci v pivovaru. Pro obsluhu pivovaru obvykle postačuje jediná osoba. (Platí pro automatickou verzi varen).
 4. Dvě možnosti scezování sladiny : gravitační (scezování předku) a čerpadlem (výstřelky).
 5. Elektrický rozvaděč, řídicí počítač a veškeré elektroprvky jsou plně integrovány do tělesa varny. Toto řešení značně eliminuje nejen rozsah instalačních prací na místě, ale také redukuje na minimum kabeláž a instalační elektrorozvody v pivovaru.
 6. Eliminace negativního vlivu konduktivity vody na kvalitu piva využitím deionizačního pásu v tělese varny.
 7. Konstrukce varny umožňuje začít druhou várku mladiny ještě v době, kdy probíhá víření mladiny a chlazení mladiny z první várky. Toto řešení zkracuje časovou náročnost výroby mladiny ve dvou várkách.
 8. Parní ohřev varny (s použitím elektrického, plynového nebo peletkového parního vyvíječe) výrazně zrychluje výrobní proces mladiny. Nabízíme ale také ekonomičtější verzi varen BREWORX TRITANK s elektrickým ohřevem bez použití páry.
 9. Umístění pohonu míchadla pod varnou nádobou znemožňuje skapávání maziva do vyráběného produktu.
 10. Snadný a bezpečný přístup ke všem ovládacím prvkům, klapkám a ventilům.
 11. Unikátní technické řešení skleněných jednoručně ovládaných dvířek varny usnadňuje práci sládka. Tlakové a průhledné provedení dvířek omezuje nutnost jejich otevírání během výroby mladiny a zrychluje varný proces.
 12. Přesně vypočítané objemy všech nádob minimalizují nežádoucí oxidaci sladiny a mladiny během scezování a víření.
 13. Automatický výhoz sladového mláta ze scezovací kádě.
 14. Vyjímatelné segmentové síto s trapézovitými řezanými otvory je základem snadného scezování sladiny, a to i při výrobě např. pšeničného piva. Vysoká nosnost scezovacího síta umožňuje výrobu piv s širokým rozsahem stupňovitosti.
 15. Chmelový filtr zabraňuje zanesení deskového výměníku zbytky chmelového mláta a jeho vniknutí do kvasných tanků.
 16. Možnost výroby piva jak z ječného, tak i pšeničného sladu.

 

Varna BREWORX TRITANK standardně obsahuje :

 • vystírací-rmutovací-mladinová pánev (mash-wort kettle) – nádoba pro rozmíchání, homogenizaci namačkaného sladového zrna v horké vodě a prvotní štěpení jednoduchých škrobů za vzniku cukerného roztoku – tzv. díla, pro vaření díla a další štěpení škrobů na cukry a dále pro chmelovar (vaření sladiny s chmelem za vzniku tzv. mladiny)
 • scezovací káď (lauter tun) – nádoba pro scezování díla – separaci tzv. sladiny od sladového mláta
 • vířivá káď / sběrač sladiny (whirlpool tank / wort buffer tank) – nádoba pro separaci mladiny od chmelového mláta a také pro sběr scezené sladiny a její dočasné uložení při potřebné teplotě po scezování
 • laboratorní umývadlo s chladičem vzorků pro detekci zcukření a obsahu extraktu v původní mladině
 • ovládací panel – ovládání všech funkcí varny pomocí dotykové obrazovky
 • obslužná plošina se schody pro snadný přístup ke všem nádobám a ovladacím prvkům
 • systém potrubních propojení
 • mechanicky a automaticky ovládané armatury , ventily, klapky, čerpadla, systém ohřevu
 • elektrický rozvaděč – integrovaný v tělese varny
 • řídicí počítač – ukrytý ve skříni společně s rozvaděčem (jen u verze s automatickým ovládáním)

 

Možnosti a vlastnosti pivovarské varny BREWORX TRITANK

 

Dvě možnosti zdrojové suroviny pro výrobu piva :

 • Klasické suroviny : Slad + chmel + pitná voda + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)
 • Pivní koncentráty : Sladové výtažky + chmel + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)

Čtyři možné výrobní kapacity varny :

 • 500-4000 litrů mladiny za den – 1 várka za 24 hodin (infůze / dekokce, ohřev elektro i párou)
 • 1000-8000 litrů mladiny za den – 2 várky za 24 hodin (infůze / dekokce, nutný ohřev párou)
 • 1500-12000 litrů mladiny za den – 3 várky za 24 hodin (pouze infůze, nutný ohřev párou)
 • 2000-16000 litrů mladiny za den – 4 várky za 24 hodin (pouze infůze ze sladového koncentrátu, pára)

Praktický design :

BLMS – Brewlock mainholes system

 • SD – Stainless steel design – všechny nádoby a díly přicházející do kontaktu s produktem jsou z potravinářské nerezové oceli AISI 304, leštěný povrch
 • BLMS – Brewlock mainholes system – patentovaný systém otvírání a zavírání tlakových dvířek pohodlně ovládaný jednou rukou + prosklené provedení průlezu = vysoký komfort pro sládka

Výkonný systém ohřevu – dvě možnosti :

 • EH – Electric heating – ohřev pánví je realizován elektrickými topnými tělesy bez užití teplonosného média. Nevýhodou je částečná karamelizace sladu (připalování) na teplosměnných plochách varné nádoby – neplatí pro výrobu ze sladového koncentrátu.
 • SH – Steam heating – ohřev pánví je realizován horkou párou, dodávanou vyvíječem páry. Ohřev horkou párou výrazně urychluje varný proces, přenos tepla velkou plochou zamezuje nežádoucí karamelizaci sladu. Tento systém vyžaduje připojení varny na dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku (při použití elektrického parního vyvíječe), anebo na přípojku zemního plynu (při použití plynového parního vyvíječe) .

Dva systémy ovládání varny :

 • MC – ruční ovládání (manual control) – Manuálně řízená varna, jednoduchý tlačítkový ovladací panel se základními ovladacími a měřicími prvky. Manuálně jsou nastavovány potrubní cesty, zapínány motory a čerpadla, teploty a časy hlídá sládek.
 • AC – automatické řízení (automatic control) – Automaticky řízená varna s podporou počítače s varným cyklem plně ovládaných počítačem – dle programu zadaného z centrálního ovládacího panelu. Ovládací panel je řešený dotykovým displejem . Sládek vybere recepturu a spustí program, který sám řídí výrobní proces. Sládek jej kontroluje, ošetřuje nestandardní stavy a zajišťuje přípravu surovin a varny pro proces.

Proč zvolit automatický systém ovládání varny BREWORY TRITANK ?

Doporučujeme varnu BREWORX TRITANK vždy vybavit AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ. Proč tomu tak je a jaké jsou jeho výhody ?

bhmcs-touchscreen-001

 • Náročné dodržení všech časů a teplot při ručním ovládání varny – pro nezkušeného sládka je zpočátku obtížné bezchybně a přesně ovládat bez automatu a počítače všechny kroky výrobního procesu mladiny – kvůli nutnosti neustále vyhodnocovat řadu parametrů a hodnot, časů a teplot, a včas na ně reagovat
 • Vyloučení lidských chyb – počítač zajistí přesné provedení všech úkonů ve stanovených časech a teplotách
 • Úspora nákladů provozovatele – k obsluze pivovaru je nutná přítomnost jediného kvalifikovaného pracovníka
 • Redukce množsví chybových stavů a událostí – celý proces je stále pod kontrolou čidel a počítače
 • Monitorování a záznam událostí výrobního procesu do paměti počítače – je možná pozdější analýza a kontrola
 • Minimalizace požadavků na neustálou pozornosti obsluhy – vždy je zajištěná včasná reakce stroje na události a stavy
 • Stabilní kvalita produktu – typizovaný výrobní proces zajišťuje stálou kvalitu vyrobeného piva bez výkyvů
 • 6 předprogramovaných receptur – programy pro výrobu nejčastěji poptávaných druhů piv – pilsen (pivo plzeňského typu), ležák, černé, pšeničné, ale (ejly), speciály
 • Manuální mód – umožňuje výrobu i jiných druhů piva podle individuálních receptur – doporučuje se pouze pro výrobu max. dvou souběžných výrobních várek
 • Speciální sanitační mód – pro automatické čištění, sanitaci a sterilizaci varny, potrubních cest, armatur a dalšího vybavení pivovaru

Volitelné vybavení – automatický systém řízení kvašení a médií

Pro pivovary s varnou BREWORX TRITANK dodáváme dva systémy pro řízení kvasného a zracího procesu a médií :

 • Manuálně ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Každá chladicí zóna tanků je ovládaná samostatným PLC teplotním regulátorem, který zobrazuje skutečnou teplotu a umožňuje nastavit požadovanou teplotu, kterou automaticky dosáhne a udržuje až do další požadované změny. Regulátory jsou umístěné buďto samostatně na každém tanku, anebo ve společné centrální ovládací skříni.
 • Automaticky ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Všechny chladicí zóny jsou monitorovány a řízeny centrálním počítačem, který teplotní průběhy v tancích nastavuje v souladu se zvoleným programem. Počítač dále spolupracuje se systémem řízení varny a stará se o to, aby nebyl spuštěn varný proces dříve, než jsou připravená veškerá potřebná média (horká voda, ledová voda, nachlazený glykol …).

ttmcs-touchscreen-001CTTCS-A20-02

Technická specifikace a parametry :

(Ukázkové hodnoty – platné pro varnu Breworx Tritank 2000)

Nerezová průmyslová varna BREWORX TRITANK 2000 obsahuje :

Vystírací-rmutovací-mladinová pánev (mash-wort kettle)

Vertikální nádoba pro rozmíchání, homogenizaci namačkaného sladového zrna v horké vodě a prvotní štěpení jednoduchých škrobů za vzniku cukerného roztoku – tzv. díla, pro vaření díla a další štěpení škrobů na cukry a dále pro chmelovar (vaření sladiny s chmelem za vzniku tzv. mladiny). Vnitřní stěnu nádoby tvoří válcovaný plech o tloušťce 4 mm válcovaný za tepla z plechu tl. 5 mm. Opracování vnitřního povrchu 2B, svary broušené na Ra=0,3 mikrometru.

 • Užitečný objem 2 826 l
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 600 mm
 • Parní teplosměnná plocha spodního dna 1.42 m2
 • Parní teplosměnná plocha vnitřního pláště 0.72 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 25
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 25
 • 4-ramenné míchadlo s převodovkou s hnacím momentem 640 Nm a výkonem motoru 2.2 kW
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • 2x Sanitary rotating shower DN 20
 • Izolace 50 mm nerostné vlny
 • Sanitační průlez Ø 510 mm
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Vrchní pokrývka z nerezového plechu, svary opracované na drsnost Ra 0.1-0.3
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1.0 mm
 • Výstup páry pro centrální vzduchový výměník tepla DN 200
 • Horní kryt z nerezové oceli
 • Měřicí tyč s ČMI-cz certifikací/směrnice 71/316/EEC

Scezovací káď (lauter tun)

Nádoba pro scezování díla – separaci tzv. sladiny od sladového mláta

 • Užitečný objem 2 649 l
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 500 mm
 • Filtrační dno 6 segmentů s 8% propustností
 • Trysky pro oplach síta ze spodní strany 3 ks
 • Kypřicí míchadlo 2 ramenné, 12 čepelí s noži
 • Převodovka 840 Nm, příkon motoru 2400W
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Mechanický teploměr 0-120ºC z nerezové oceli
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 20
 • 3-cestný regulační ventil s průhledítkem DN 80
 • Dvířka pro výhoz sladového mláta 420*540
 • Dvířka pro výhoz sladového mláta 420*540
 • Zařízení pro automatický výhoz mláta – kopačka
 • Izolace 40 mm z minerální vlny
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1 mm
 • Horní kryt z nerezové oceli

Vířivá káď / sběrač sladiny (whirlpool tank / wort buffer tank)

Nádoba pro separaci mladiny od chmelového mláta a také pro sběr scezené sladiny a její dočasné uložení při potřebné teplotě po scezování

 • Užitečný objem 2 649 l
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 500 mm
 • Sanitační průlez 430*340 mm
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 20
 • Tangenciální tryska DN 20
 • Ukazatel výšky hladiny DN 20
 • Výpustní ventily 2x DN 32
 • Izolace 50 mm z minerální vlny
 • Vnější plášť z nerezového plechu 1 mm

Potrubní systém, armatury :

 • Hlavní potrubní cesty DN 50, 5x motýlová klapka DN 50
 • Odpadní potrubní cesty DN 50, 3x motýlová klapka DN 50
 • Sanitační potrubní cesty DN 25, 4x motýlová klapka DN 25
 • Vodní a pomocné potrubní cesty DN 32 5x motýlová klapka DN 32
 • Chmelový filtr 1xDN80 2000 l/h
 • Mladinormutové čerpadlo DWO 150 Ebara
  • Příkon 1100 W
  • Výtlak H max. 2.2 bar
  • Frekvenční měnič Fronic 2.2 kW

Elektrická instalace :

 • Hlavní vypínač 3x 25A s central stop tlačítkem
 • Motor starter 3x 2,5-4A
 • 1x Frekvenční měnič Fronic mini 1.5 kW
 • 2x Frekvenční měnič Fronic mini 0.75 kW
 • Digitální regulátor teploty rmutovací pánve Dixel XR20D
 • Digitální regulátor teploty výstupu mladiny Dixel XR20D
 • Elektrický jistič 6A 230V
 • Elektrický jistič 10A 230V
 • Elektrický jistič 4A 230V
 • Plastový DIN elektrický rozvaděč, 36 modulů
 • Kabeláž
  • 5*1,5 18 m
  • 5*2,5 10 m
  • 3*1 48 m

Připojení :

 • Výstup mladiny DN 32
 • Přívod studené vody DN 32
 • Přívod horké vody DN 32
 • Odpadní výpusť DN 60
 • Elektronapájení : 400V 3P 50Hz 5*2,5 12500 W

Rozšiřující výbava :

 • Umývadlo s regulovatelným kohoutem
 • Chladič vzorků
 • Průtokoměr DN 32 na přívodu vody
 • Vodní filtr
 • Kombinované vodní kohoutky v sestavě s digitálním ukazatelem teploty
  Schody k servisní můstku 750 * 730 * 585 mm

Hlavní technické údaje :

 • Celková hmotnost 2 590 kg
 • Minimální požadovaná výška místnosti 3 600 mm
 • Šířka 4 500 mm
 • Hloubka 4 500 mm

Doprava :

Toto zařízení je obvykle dodáváno v sestaveném stavu s výjimkou nerezových krytů, parníku pro kondenzaci vodní páry, obslužné plošiny a elektrického rozvaděče.

Záruky :

 • Varná souprava TRITANK 36 měsíců
 • Čerpadla 24 měsíců
 • Elektrické komponenty 24 měsíců

 


Doporučená příslušenství varny BREWORX TRITANK :


Automatický řídicí systém varny Breworx Tritank

BHAC1, BHAC2 je automatický řídicí systém pro varny Breworx Tritank, který automatizuje varný proces a většinu operací provádí bez zásahu sládka v souladu se zvoleným programem .

 


Kondenzátor brýdových par

Zařízení nahrazující komín pro kondenzaci par vznikajících při výrobě mladiny. Kondenzát je sveden na podlahu a odtéká volně do kanálu.

 • BVP-1500 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 350 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-1500 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-4000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 700 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-4000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-3000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 171 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-3000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-2000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 614 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-2000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-400 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 5 445 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-400 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the


další typy


Elektrický vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla elektrickou energii.

 • MESG-18S : Micro electric steam generator 18kW 0.5bar (24 kg/h)

  Price: 1 712 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 18 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-15S : Micro electric steam generator 15kW 0.5bar (20 kg/h)

  Price: 1 497 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 15 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-12S : Micro electric steam generator 12kW 0.5bar (15 kg/h)

  Price: 1 315 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 12 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-09S : Micro electric steam generator 9kW 0.5bar (12 kg/h)

  Price: 1 137 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 9 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-06S : Micro electric steam generator 6kW 0.5bar (8 kg/h)

  Price: 965 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 6 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity


další typy


 

Plynový vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla spalování zemního plynu.


další typy


 

Systém chlazení a provzdušnění mladiny

Zařízení pro zchlazení horké mladiny po výstupu z vířivé kádě na zákvasnou teplotu, a její prozdušnění medicinským kyslíkem nebo sterilním vzduchem. Poté je mladina načerpána do kvasných nádob, kde po zakvašení pivovarskými kvasnicemi je spuštěn kvasný proces výroby piva z mladiny.


další typy


 

Další volitelná zařízení a příslušenství k varnám BREWORX OPPIDUM :

 • MMG – Mačkadlo sladu – stroj pro namačkání sladu – potřebné pro výrobu mladiny ze sladu (není potřeba pro výrobu mladiny ze sladového extraktu)
 • LEA – Laboratorní výbava a příslušenství varny – cukroměry, alkoholmetry, cejchovaný odměrný válec, dřevěný držák laboratorního a pracovního vybavení sládka atd.
 • HWT – Zásobník a ohřívač horké vody – izolovaná nádoba s topným zařízením pro ohřev a uchování horké pitné vody, která je nutná pro vystírku, scezování , sanitaci nádob a další procesy v pivovaru. Dimenzování objemu horké vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ITWT – Zásobník upravené ledové vody – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání upravené ledové vody. Ledová voda je potřebná v průběhu varného procesu pro zchlazení mladiny v deskovém výměníku. Poté se z této vody stává horká voda, která je následně skladována v zásobníku horká vody . Nevyhovuje-li studená pitná voda v pivovaru požadavkům na kvalitu , pak je nutná její úprava před napuštěním do nádoby ITWT. Dimenzování objemu ledové upravené vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ICWT – Zásobník chladicí vody / glykolu – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání ledové vody s glykolem, která je potřebná pro chlazení tanků v procesu kvašení , zrání a skladování piva. Ledová chladicí voda je potřebná také v pivovarech s dvoustupňovým chlazením mladiny . Dimenzování objemu ledové chladicí vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • WTS – Zařízení pro úpravu pitné vody – zařízení pro úpravu pitné vody, která bude využívaná pro výrobu piva. Podle požadavků na konkrétní druh piva se upravuje chemické složení pitné vody. Pro správné nastavení je nutná důkladná chemická a bakteriologická analýza vzorků vody v místě instalace pivovaru.

 

Volitelné služby :

brew-coaching-02-217x100Služby odborné pomoci s rozjezdem nového minipivovaru

… nejen pro začínající pivovary – doporučená služba zajištěná kvalifikovaným českým sládkem pro začínajícího provozovatele pivovaru. Kurzy je možné zajistit v našem pivovaru i v pivovaru zákazníka.