Provozujte vlastní český minipivovar

Varna BREWORX OPPIDUM – technické parametry a ceník

Konstrukce varny BREWORX OPPIDUM

Logo Breworx Oppidum

Výkonná kompaktní průmyslová varna, konstruovaná pro výrobu mladiny všech druhů piva infůzním i dekokčním způsobem rmutování. Sestává ze šesti nádrží, které společně s plošinou, schodištěm, ovládacím panelem, potrubními rozvody a deskovým chladičem vytvářejí jeden blok. První nádrž plní funkci VYSTÍRACÍ PÁNVE, druhá nádrž funkci RMUTOVACÍ PÁNVE,   třetí nádrž funkci SCEZOVACÍ KÁDĚ, čtvrtá nádrž funkci MLADINOVÉ PÁNVE , pátá nádrž funkci ZÁSOBNÍKU HORKÉ SLADINY, šestá nádrž má funkci VÍŘIVÉ KÁDĚ.

Ohřev rmuto-vystírací nádrže a mladinového kotle zajišťuje vyvíječ páry, umístěný samostatně mimo varnu. Pára, přicházející do bočního a spodního duplikátoru rmuto-vystírací pánve a mladinové pánve, umožňuje optimální rychlost ohřevu díla či sladiny o 1°C/min. Scezování je nucené pomocí čerpadla sladiny. Míchadlo scezovací nádrže má pneumatický vertikální zdvih. Součástí varny je ovladací panel a umývadlo s chladičem vzorků.

V rozvodech varny je umístěn směšovač (přesné míchání horké a studené vody), čerpadlo rmutu, čerpadlo sladiny, čerpadlo mladiny, čerpadlo horké vody, čerpadlo studené vody, CIP čerpadlo  a jednostupňový celonerezový deskový chladič mladiny. Rekuperace tepla ohřátím vody v nádrži na horkou vodu při zchlazování mladiny a její následné použití při dalším procesu anebo sanitaci je značným šetřením vody a energie. Další stupeň využití tepla z varného procesu je možné volitelně zajistit osazením varny kondenzátorem brýdových par s rekuperací. Chlazení mladiny probíhá v jednostupňovém deskovém chladiči, který je součástí varny.

Varna umožňuje produkci až 6 várek mladiny za 24 hodin při výrobě světlého spodně kvašeného ležáku, připravovaného dekokčním způsobem, anebo svrchně kvašených piv západního typu infůzním způsobem.

brewhouse-breworx-oppidum-2000j-001

Dodávané velikosti varny  BREWORX OPPIDUM

Minipivovary BREWORX OPPIDUM dodáváme s varnou o objemu vyrážené mladiny 10 HL – 40 HL. Celková roční produkce (výstav) minipivovaru je pak dána varným plánem, počtem a typem kvasných a zracích nádob, počtem a typem servisních tanků, zvoleným sortimentem piva a dalšími parametry. Maximální výstav pivovaru BREWORX OPPIDUM může být až cca 60 000 hektolitrů piva za rok.

brewhouse-breworx-oppidum-2000c-004-600x600

brewhouse-breworx-oppidum-2000j-004-J

 

 

Přehled a ceník vyráběných varen Breworx Oppidum :

Minipivovary Breworx Oppidum dodáváme s varnou o objemu vyrážené mladiny 10 HL – 40 HL. Celková roční produkce (výstav) minipivovaru je pak dána varným plánem, počtem a typem kvasných a zracích nádob, počtem a typem servisních tanků, zvoleným sortimentem piva a dalšími parametry.


 


Technický popis varny BREWORX OPPIDUM

czech-product-001Pivovarská varna BREWORX OPPIDUM je hlavním pivovarským strojem průmyslového pivovaru, který vyrábí tzv. mladinu. Tato se dalším zpracováním v průběhu kvasného a zracího procesu mění ve výsledný produkt – pivo.brewhouse-breworx-oppidum-2000j-004

brewhouse-breworx-oppidum-2000j-002

brewhouse-breworx-oppidum-2000j-003

 

Bloková varna BREWORX OPPIDUM je kompatní průmyslový stroj pro výrobu pivní mladiny, obsahující vše potřebné pro výrobu 1000 – 4000 litrů (podle modelu) pivní mladiny v jedné dávce. Všech 6 speciálních nádob je umístěno na společném rámu a jsou dostupné z centrální obslužné plošiny. Patentovaná konstrukce varny umožňuje souběžnou (fázově posunutou) výrobu několika dávek mladiny najednou. Díky tomu je možné během jednoho dne (do 24 hodin ) vyrobit 4 až 6 dávek mladiny – podle typu varny 4000 až 24000 litrů za den.  Mladinu je možné vyrábět buďto infůzním nebo dekokčním způsobem. Ovládání varny je plně automatické a je řízeno centrálním počítačem.

Varna BREWORX OPPIDUM standardně obsahuje :

 • vystírací káď (mash tun) – nádoba pro rozmíchání, homogenizaci namačkaného sladového zrna v horké vodě a prvotní štěpení jednoduchých škrobů za vzniku cukerného roztoku – tzv. díla
 • rmutovací pánev (mash kettle) – nádoba pro vaření díla a další štěpení škrobů na cukry
 • scezovací káď (lauter tun) – nádoba pro scezování díla – separaci tzv. sladiny od sladového mláta
 • sběrač sladiny (wort buffer tank) –nádoba pro sběr scezené sladiny a její dočasné uložení při potřebné teplotě
 • mladinová pánev (wort kettle) – nádoba pro chmelovar (vaření sladiny s chmelem za vzniku tzv. mladiny)
 • vířivá káď (whirlpool tank) – nádoba pro separaci mladiny od chmelového mláta
 • laboratorní umývadlo s chladičem vzorků pro detekci zcukření a obsahu extraktu v původní mladině
 • ovládací panel – ovládání všech funkcí varny pomocí dotykové obrazovky
 • obslužná plošina se schody pro snadný přístup ke všem nádobám a ovladacím prvkům
 • systém potrubních propojení
 • mechanicky a automaticky ovládané armatury , ventily, klapky, čerpadla, systém ohřevu
 • elektrický rozvaděč – integrovaný v tělese varny
 • řídicí počítač – ukrytý ve skříni společně s rozvaděčem

 

Schéma varny BREWORX OPPIDUM (chráněno patentem) :

BHAC-3-oppidum-control-system-11BHAC-3-oppidum-control-system-12BHAC-3-oppidum-control-system-13Varna Breworx Oppidum

 

Možnosti a vlastnosti

Dvě možnosti zdrojové suroviny pro výrobu piva :

 • Klasické suroviny : Slad + chmel + pitná voda + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)
 • Pivní koncentráty : Sladové výtažky + chmel + pivovarské kvasnice + (volitelně další ingredience)

Čtyři možné výrobní kapacity varny :

 • 1000-4000 litrů mladiny za den – 1 várka za 24 hodin
 • 2000-8000 litrů mladiny za den – 2 várky za 24 hodin
 • 3000-12000 litrů mladiny za den – 3 várky za 24 hodin
 • 4000-16000 litrů mladiny za den – 4 várky za 24 hodin
 • 5000-20000 litrů mladiny za den – 5 várek za 24 hodin
 • 6000-24000 litrů mladiny za den – 6 várek za 24 hodin (pro kombinaci dekokce + slad = > max. 6 várek za 26 hodin)

 

Praktický design :

BLMS – Brewlock mainholes system

 • SJ – Nerez J-design – všechny hlavní části vyrobené z potravinářské nerezové oceli AISI 304, uspořádání nádob do tvaru písmene J
 • SC – Nerez C-design – všechny hlavní části vyrobené z potravinářské nerezové oceli AISI 304, uspořádání nádob do tvaru písmene C
 • BLMS – Brewlock mainholes system – patentovaný systém otvírání a zavírání tlakových dvířek pohodlně ovládaný jednou rukou + prosklené provedení průlezu = vysoký komfort pro sládka

 

Výkonný systém ohřevu  :

 • SH – Steam heating – ohřev pánví je realizován horkou párou, dodávanou vyvíječem páry. Ohřev horkou párou výrazně urychluje varný proces, přenos tepla velkou plochou zamezuje nežádoucí karamelizaci sladu. Tento systém vyžaduje připojení varny na dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku (při použití elektrického parního vyvíječe), anebo na přípojku zemního plynu (při použití plynového parního vyvíječe) .

 

Dva systémy ovládání varny :

 • MC – ruční ovládání  (manual control) – Manuálně řízená varna, jednoduchý tlačítkový ovladací panel se základními ovladacími a měřicími prvky. Manuálně jsou nastavovány potrubní cesty, zapínány motory a čerpadla, teploty a časy hlídá sládek. 
 • AC – automatické řízení (automatic control) – Automaticky řízená varna s podporou počítače s varným cyklem plně ovládaných počítačem – dle programu zadaného z centrálního ovládacího panelu. Ovládací panel je řešený dotykovým displejem . Sládek vybere recepturu a spustí program, který sám řídí výrobní proces. Sládek jej kontroluje, ošetřuje nestandardní stavy a zajišťuje přípravu surovin a varny pro proces.

 

Proč zvolit automatický systém ovládání varny BREWORY OPPIDUM  ?

Doporučujeme varnu BREWORX OPPIDUM vždy vybavit AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ. Proč tomu tak je a jaké jsou jeho výhody ?

Ovládací panel varny Oppidum

 • Komplexní systém 6-nádobové varny – je prakticky nemožné bezchybně ovládat bez automatu a počítače z důvodu časového souběhu několika procesů a nutnosti neustále vyhodnocovat desítky parametrů a hodnot a včas ne ně reagovat
 • Vyloučení lidských chyb – počítač zajistí přesné provedení všech úkonů ve stanovených časech a teplotách
 • Úspora nákladů provozovatele – k obsluze pivovaru je nutná přítomnost jediného kvalifikovaného pracovníka
 • Redukce množsví chybových stavů a událostí – celý proces je stále pod kontrolou čidel a počítače
 • Monitorování a záznam událostí výrobního procesu do paměti počítače – je možná pozdější analýza a kontrola
 • Minimalizace požadavků na neustálou pozornosti obsluhy – vždy je zajištěná včasná reakce stroje na události a stavy
 • Stabilní kvalita produktu – typizovaný výrobní proces zajišťuje stálou kvalitu vyrobeného piva bez výkyvů
 • 6 předprogramovaných receptur – programy pro výrobu nejčastěji poptávaných druhů piv – pilsen (pivo plzeňského typu), ležák, černé, pšeničné, ale (ejly), speciály
 • Manuální mód  – umožňuje výrobu i jiných druhů piva podle individuálních receptur – doporučuje se pouze pro výrobu max. dvou souběžných výrobních várek
 • Speciální sanitační mód – pro automatické čištění, sanitaci a sterilizaci varny, potrubních cest, armatur a dalšího vybavení pivovaru

 

 

Volitelné vybavení – automatický systém řízení kvašení a médií

Pro pivovary s varnou BREWORX OPPIDUM s automatickým systémem ovládání dodáváme dva systémy pro řízení kvasného a zracího procesu a médií :

 • Manuálně ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Každá chladicí zóna tanků je ovládaná samostatným PLC teplotním regulátorem, který zobrazuje skutečnou teplotu a umožňuje nastavit požadovanou teplotu, kterou automaticky dosáhne a udržuje až do další požadované změny. Regulátory jsou umístěné buďto samostatně na každém tanku, anebo ve společné centrální ovládací skříni.
 • Automaticky ovládané kvašení a média – všechny nádoby jsou vybavené čidly a dálkově ovládanými ventily. Všechny chladicí zóny jsou monitorovány a řízeny centrálním počítačem, který teplotní průběhy v tancích nastavuje v souladu se zvoleným programem. Počítač dále spolupracuje se systémem řízení varny a stará se o to, aby nebyl spuštěn varný proces dříve, než jsou připravená veškerá potřebná média (horká voda, ledová voda, nachlazený glykol …).

 

ttmcs-touchscreen-001CTTCS-A20-02

 

Technická specifikace a parametry :

(Ukázkové hodnoty – platné pro varnu  Breworx Oppidum 2000)

Nerezová průmyslová varna BREWORX OPPIDUM 2000 obsahuje :

 

1. Vystírací káď 2000 litrů (mash tun)

Vertikální dvouplášťová nerezová nádoba se sférickou pokrývkou, určená pro rozmíchání namačkaného sladového zrna v horké vodě. Probíhá v ní první fáze výroby mladiny – vystírka. Vnitřní stěnu nádoby tvoří válcovaný plech o tloušťce 4 mm válcovaný za tepla z plechu tl. 5 mm. Opracování vnitřního povrchu 2B, svary broušené na Ra=0,3 mikrometru.

 • Užitečný objem 2 826 litrů
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 600 mm
 • Parní teplosměnná plocha spodního dna 1.85 m2
 • Parní teplosměnná plocha vnitřního pláště 2.50 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 15
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 15
 • 4-ramenné míchadlo s převodovkou s hnacím momentem  650 Nm a výkonem motoru 2.2 kW
 • Osvětlení vnitřního prostoru  24V 100W
 • Sanitační průlez Ø 510 mm
 • Násypka pro namletý sladový šrot DN 100
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 20
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Převodovka LBC 110/50 615 Nm sf 1.1
 • Lopatky míchadla 4 ks
 • Dvojplášťové dno se sklonem 12° , teplosměnná otopná plocha 2.50 m2 50 mm vstup
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1.5 mm
 • Vrchní pokrývka z nerezového plechu, svary opracované na drsnost Ra 0.1-0.3
 • Výstup páry pro centrální vzduchový výměník tepla DN 100

 

2. Rmutovací pánev 1000 litrů (mash kettle)

Vertikální, dvouplášťová nerezová nádoba se sférickou pokrývkou, navržena tak, aby v ní proběhlo štěpení škrobu za vzniku cukerného roztoku – rmutovací proces.

 • Užitečný objem 1 493 litrů
 • Rozměry Ø 1 315 mm, výška 1 100 mm
 • Parní teplosměnná plocha spodního dna 1.40 m2
 • Parní teplosměnná plocha vnitřního pláště 1.62 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 15
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 25
 • 4-ramenné míchadlo s převodovkou s hnacím momentem 450 Nm, výkon motoru 2.2 kW
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Sanitační průlez Ø 410 mm
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 20
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Převodovka LBC87/50 430Nm sf 1.1
 • Lopatky míchadla 2 pcs
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1.5 mm
 • Vrchní pokrývka z nerezového plechu, svary opracované na drsnost Ra 0.1-0.3
 • Výstup páry pro centrální vzduchový výměník tepla DN 100

 

3. Scezovací káď (lauter tun)

Vertikální, dvouplášťová nerezová nádoba se sférickou pokrývkou, určená pro separaci sladiny od sladového mláta.

 • Užitečný objem 2 649 liters
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 500 mm
 • Filtrační dno : 8-segmentové síto, 18% propustnost síta
 • Trysky pro oplach síta ze spodní strany 3 ks
 • Kypřicí míchadlo 2 ramenné, 18 čepelí s noži
 • Převodovka LBC 130/100 640 Nm 2200 W
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Mechanický teploměr 0-120ºC z nerezové oceli
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 25
 • 3-cestný regulační ventil s průhledítkem DN 80
 • Dvířka pro výhoz sladového mláta 420*540
 • Zařízení pro automatický výhoz mláta – kopačka
 • Izolace 50 mm z minerální vlny
 • Vnější oplášťování – nerezový plech 1 mm
 • Horní pokrývka – nerezový plech

 

4. Sběrač sladiny (Wort storage tank )

Vertikální, dvouplášťová nerezová nádoba se sférickou pokrývkou, určená pro sběr scezené sladiny a její uchování při požadované teplotě. Parní ohřev je zajištěn spirálovou trubkou, která se nachází uvnitř kontejneru. Teplosměná plocha spirály 1,2 m2.

 • Užitečný objem 3 533 litrů
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 2 000 mm
 • Parní teplosměnná plocha vnitřního pláště 2.90 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 15
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 25
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Sanitační průlez Ø 510 mm
 • Sanitační rotační sprcha DN 25
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Izolace 50 mm z minerální vlny
 • Vnější plášť z nerezového plechu 1 mm
 • Horní pokrývka z nerezového plechu

5. Mladinová pánev (Wort kettle)

Vertikální, dvouplášťová nerezová nádoba se sférickou pokrývkou, určená pro vaření sladiny s chmelem (chmelovar) – výrobu mladiny. Parní ohřev je zajištěn spirálovou trubkou, která se nachází uvnitř kontejneru. Teplosměná plocha spirály 1,2 m2.

 • Užitečný objem 2 715 liters
 • Rozměry Ø 1 315 mm, výška 2 000 mm
 • Parní teplosměnná plocha spodního dna 1.50 m2
 • Parní ventily ASCO jucomatik DN 15
 • Odvaděč parního kondenzátu DN 25
 • Osvětlení vnitřního prostoru 12V 35W
 • Sanitační průlez Ø 410 mm
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 20
 • Parník DN 100, 3x sprchovací hlavice
 • Izolace 50 mm z minerální vlny
 • Vnější plášť z nerezového plechu 1 mm
 • Horní pokrývka z nerezového plechu

 

6. Vířivá káď (Whirlpool tank)

 • Užitečný objem 2 649 litrů
 • Rozměry Ø 1 500 mm, výška 1 500 mm
 • Sanitační průlez Ø 510 mm
 • 2x sanitační rotační sprcha DN 60
 • Tangenciální tryska DN 32
 • Ukazatel výšky hladiny DN 40
 • Výpustní ventily 1x DN 40, 1x DN 50
 • Izolace 50 mm z minerální vlny
 • Vnější plášť z nerezového plechu 1 mm

 


 

Potrubní systém, armatury :

 • Hlavní potrubní cesty DN 50, 5x motýlová klapka DN 50
 • Odpadní potrubní cesty DN 50, 3x motýlová klapka DN 50
 • Sanitační potrubní cesty DN 32, 4x motýlová klapka DN 32
 • Vodní a pomocné potrubní cesty DN 32, 5x motýlová klapka DN 32
 • Chmelový filtr 2xDN 32, 1xDN 40 4 000 l/h
 • Mladinormutové čerpadlo DWO 150 Ebara
  • Příkon 1.400 W
  • Výtlak H max. 2.2 bar
  • Frekvenční měnič Fronic 2.2 kW

 

Elektrická instalace :

 • Hlavní vypínač 3x 25A s central stop tlačítkem
 • Motor starter 3x 2,5-4A
 • 1x Frekvenční měnič Fronic mini 1.5 kW
 • 2x Frekvenční měnič Fronic mini 0.75 kW
 • Digitální regulátor teploty rmutovací pánve Dixel XR20D
 • Digitální regulátor teploty výstupu mladiny Dixel XR20D
 • Elektrický jistič 6A 230V
 • Elektrický jistič 10A 230V
 • Elektrický jistič 4A 230V
 • Plastový DIN elektrický rozvaděč, 36 modulů
 • Kabeláž
  • 5*1,5 18 m
  • 5*2,5 10 m
  • 3*1 48 m

 

Připojení :

 • Výstup mladiny DN 32
 • Přívod studené vody DN 32
 • Přívod horké vody DN 32
 • Odpadní výpusť DN 60
 • Elektronapájení : 400V 3P 50Hz  5*2,5 18 000 W

 

 

Rozšiřující výbava :

 • Umývadlo s regulovatelným kohoutem
 • Chladič vzorků
 • Průtokoměr DN 32 na přívodu vody
 • Vodní filtr

 

Hlavní technické údaje :

 • Celková hmotnost 3 700 kg
 • Minimální požadovaná výška místnosti 3 600 mm
 • Šířka 7 600 mm
 • Hloubka 7 100 mm

 

Doprava :

Toto zařízení je obvykle dodáváno v sestaveném stavu s výjimkou nerezových krytů, parníku pro kondenzaci vodní páry, obslužné plošiny a elektrického rozvaděče.

 

Záruky :

 • Varná souprava OPPIDUM 36 měsíců
 • Čerpadla 24 měsíců
 • Eletrické komponenty 24 měsíců

Doporučená příslušenství varny BREWORX OPPIDUM :


Automatický řídicí systém varny Brewhouse Oppidum

BHAC3 je automatický řídicí systém pro varny Oppidum, který automatizuje varný proces a většinu operací provádí bez zásahu sládka v souladu se zvoleným programem .

 


Kondenzátor brýdových par

Zařízení nahrazující komín pro kondenzaci par vznikajících při výrobě mladiny. Kondenzát je sveden na podlahu a odtéká volně do kanálu.

 • BVP-1500 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 350 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-1500 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-4000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 700 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-4000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-3000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 12 171 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-3000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-2000 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 6 614 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-2000 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the

 • BVP-400 : Brewhouse vapor condenser with the heat recuperation

  Price: 5 445 €

  This equipment is used for condensation and removal of vapors generated in boiling equipment during the brewing process.The vapor condenser BVP-400 allows suction of vapor from the container by ventilator and subsequent condensation in a tubular heat exchanger. From the


další typy


Elektrický vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla elektrickou energii.

 • MESG-18S : Micro electric steam generator 18kW 0.5bar (24 kg/h)

  Price: 1 712 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 18 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-15S : Micro electric steam generator 15kW 0.5bar (20 kg/h)

  Price: 1 497 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 15 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-12S : Micro electric steam generator 12kW 0.5bar (15 kg/h)

  Price: 1 315 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 12 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-09S : Micro electric steam generator 9kW 0.5bar (12 kg/h)

  Price: 1 137 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 9 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity

 • MESG-06S : Micro electric steam generator 6kW 0.5bar (8 kg/h)

  Price: 965 €

  Powerful steam generator with heating capacity of 6 kW for extra heavy continuous load operation. These robust models in a stainless steel case have exceptional steam generating capabilities thanks to the unique Teflon technology on the heating spirals. Output capacity


další typy


 

Plynový vyvíječ páry

Zdroj horké páry pro ohřev varny, který využívá pro získání tepla spalování zemního plynu.


další typy


 

Systém chlazení a provzdušnění mladiny

Zařízení pro zchlazení horké mladiny po výstupu z vířivé kádě na zákvasnou teplotu, a její prozdušnění medicinským kyslíkem nebo sterilním vzduchem. Poté je mladina načerpána do kvasných nádob, kde po zakvašení pivovarskými kvasnicemi je spuštěn kvasný proces výroby piva z mladiny.


další typy


 

Další volitelná zařízení a příslušenství k varnám BREWORX OPPIDUM :

 • MMG – Mačkadlo sladu – stroj pro namačkání sladu  – potřebné pro výrobu mladiny ze sladu (není potřeba pro výrobu mladiny ze sladového extraktu)
 • LEA – Laboratorní výbava a příslušenství varny – cukroměry, alkoholmetry, cejchovaný odměrný válec, dřevěný držák laboratorního a pracovního vybavení sládka atd.
 • HWT – Zásobník a ohřívač horké vody – izolovaná nádoba s topným zařízením pro ohřev a uchování horké pitné vody, která je nutná pro vystírku, scezování , sanitaci nádob a další procesy v pivovaru. Dimenzování objemu horké vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ITWT – Zásobník upravené ledové vody – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání upravené ledové vody. Ledová voda je potřebná v průběhu varného procesu pro zchlazení mladiny v deskovém výměníku. Poté se z této vody stává horká voda, která je následně skladována v zásobníku horká vody . Nevyhovuje-li studená pitná voda v pivovaru požadavkům na kvalitu , pak je nutná její úprava před napuštěním do nádoby ITWT. Dimenzování objemu ledové upravené vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • ICWT – Zásobník chladicí vody / glykolu – izolovaná nádoba pro ochlazení, skladování a čerpání ledové vody s glykolem, která je potřebná pro chlazení tanků v procesu kvašení , zrání a skladování piva. Ledová chladicí voda je potřebná také v pivovarech s dvoustupňovým chlazením mladiny .  Dimenzování objemu ledové chladicí vody je závislé na konfiguraci pivovaru.
 • WTS – Zařízení pro úpravu pitné vody – zařízení pro úpravu pitné vody, která bude využívaná pro výrobu piva. Podle požadavků na konkrétní druh piva se upravuje chemické složení pitné vody. Pro správné nastavení je nutná důkladná chemická a bakteriologická analýza vzorků vody v místě instalace pivovaru.

 

Volitelné služby :

brew-coaching-02-217x100Služby odborné pomoci s rozjezdem nového minipivovaru

… nejen pro začínající pivovary – doporučená služba zajištěná kvalifikovaným českým sládkem pro začínajícího provozovatele pivovaru. Kurzy je možné zajistit v našem pivovaru i v pivovaru zákazníka.