Provozujte vlastní český minipivovar

Chlazení pivní mladiny | Splitový a kompaktní systém pro ochlazování mladiny

Chlazení mladiny je operace při výrobě piva, která následuje po výrobě horké mladiny v pivovarské varně (po víření mladiny ve vířivé kádi) před vtokem mladiny do kvasných tanků. Mladina se chladí na tzv. zákvasnou teplotu, která je závislá na druhu vyráběného piva a používaného druhu pivovarských kvasnic.

V našich pivovarech používáme tyto systémy pro chlazení pivní mladiny :

 


I.a) Splitový systém chlazení mladiny – s oddělenými komponenty

PHE-KST-500-90-20-002

Klasický systém chlazení mladiny sestává z těchto částí :

 1. Splitová kapalinová chladicí jednotka nebo  Kompaktní kapalinová chladicí jednotka

 2. Zásobník chladicí kapaliny

 3. Zásobník na upravenou ledovou vodu

 4. Zásobník na horkou vodu

 5. Chladič a provzdušňovač mladiny

 

 

 

 

Schéma splitového systému chlazení mladiny

Schéma systému ledové pitné vody v pivovaru

 


I. b) Kompaktní systém chlazení mladiny – všechny komponenty jsou integrovány v jednom kompaktním celku

WCU-wort-cooling-unitWCU-HWT-water-cooling-unit-heat-water-tank-01

Kompaktní Modulo systém pro horkou vodu, studenou vodu, chlazení mladiny

Kompaktní systém chlazení mladiny používáme u stavebnicových pivovarů Breworx Modulo. Je možné jej ale použít v každém pivovaru.

 

Kompaktní systém chlazení mladiny sestává z těchto částí :

 1. Rámová konstrukce – nosný rám z nerezivějící oceli

 2. Zásobník ledové upravené vody – namontován na nosném rámu

 3. Zásobník a ohřívač horké vody – namontován na nosném rámu

 4. Chladič a provzdušňpvač mladiny – namontován na nosném rámu

 5. Čerpadla – namontována na nosném rámu

 6. Kompaktní chladič – namontován na nosném rámu

 

modulo-wcu-unit-001Nabízíme dva kompaktní systémy pro chlazení mladiny :

Schéma systému chlazení mladiny : bez kompaktní chladicí jednotky , s chladicí jednotkou WCU a s chladicí jednotkou WCU-HWT :

Varianty řešení chlazení mladiny v pivovaru Breworx Modulo

 

>> Kompaktní jednotky chlazení mladiny MODULO – podrobný popis a ceny


II. Chladič a provzdušňovač mladiny

wort-cooler-aerator-005Pro oba systémy chlazení mladiny nabízíme kompaktní chladiče a provzdušňovače mladiny, které obsahují :

 • Deskový výměník pro jednostupňové chlazení mladiny z teploty 90°C na teplotu 7°C (parametry odpovídají velikosti varny)
 • Alternativně : 2 deskové výměníky pro dvojstupňové chlazení mladiny z teploty 90°C na teplotu 7°C (parametry odpovídají velikosti varny)
 • Provzdušňovací svíčka pro okysličení mladiny v potrubní cestě za deskovým výměníkem
 • Čidla a digitální ukazatele teploty vstupní horké mladiny, výstupní zchlazené mladiny , vstupní ledové vody, výstupní horké vody
 • Společný nosný rám

>> Kompaktní chladiče a provzdušňovače mladiny – podrobný popis a ceny


 

Další zařízení pro chlazení mladiny a provzdušňování mladiny

 1. Splitová kapalinová chladicí jednotka nebo  Kompaktní kapalinová chladicí jednotka

 2. Zásobník chladicí kapaliny

 3. Zásobník na upravenou ledovou vodu

 4. Zásobník na horkou vodu

 5. Chladič a provzdušňovač mladiny

 6. Provzdušňovací svíčka