Provozujte vlastní český minipivovar

BREWORX MODULTANK – modulární tanky

7. inovace : BREWORX MODULTANK – modulární univerzální cylindrokónické tanky CCT-M

Nejlepší rozhodnutí jsou taková, která můžete kdykoli změnit …


Modulární cylindrokónické tanky CCT-M jsou univerzální pivovarské tanky z naší produkce, které umožňují libovolně sestavit pivní tank v konfiguraci, která je právě požadována s ohledem na zamýšlený účel použití. Právě použitou konfiguraci tanku lze kdykoli změnit, dokonce i za plného provozu, kdy je tank pod tlakem s kvasícím nebo zrajícím nápojem uvnitř – pivo, cider, víno…

Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.

 


Proč se rozhodnout pro modulární cylindrokónické tanky ?

 1. Modularita znamená větší volnost zákazníka v rozhodování o nákupu. Zákazník si může objednat tank v levnější omezené konfiguraci (například bez stavoznaku, bez možnosti sanitace odkalovacích armatur, bez syticí svíčky atd.) a přikoupit rozšiřující armatury později podle potřeby. Předpokladem pro tuto možnost je důsledné dodržování zásady , že archivujeme výrobní výkresy všech již vyrobených tanků.
 2. Možnost konfigurace tanku bez stavoznaku a se stavoznakem dle volby zákazníka.  Většinou se CK tanky používají v režimu „plný-prázdný“, pokud se v nich provádí jen kvašení a zrání piva (nebo jiného podobného nápoje). V tomto běžném režimu jsou stavoznaky na CK tanku pro sládka spíše problémem, protože v nich zahnívají kvasnice a pivo se může pokazit takto vzniklou infekcí. Proto ve většině případů bude sládek volit konfiguraci bez stavoznaků pro zajištění větší sterility piva a ušetření práce se sanitací. Jsou ale situace, kdy je stavoznak na tanku žádoucí. Například když se očekává kontrola z celního úřadu, která požaduje zviditelnění objemu piva v tancích. Nebo když není právě k dispozici žádný volný přetlačný tank a pivo se bude do kegů, lahví nebo výčepu stáčet přímo z CKT. V takovém případě sládek má možnost stavoznak k tanku přidat, a to dokonce i když je tank plný piva a natlakovaný, bez nutnosti přečerpávání piva do jiného tanku. Stejně tak má možnost stavoznak z tanku kdykoli demontovat, a to opět i když je tank plný. Tuto možnost ocení sládek zejména tehdy, když potřebuje stavoznak přemístit na jiný tank, vyčistit jej anebo například při náhlém rozbití stavoznaku. Bez nebezpečí vylití obsahu tanku na kanál.
 3. Zamezení zahnívání piva v odkalovacích armaturách. Konstrukce tanku umožňuje kdykoli za provozu (i když je tank plný) vysanitovat, odmontovat a vyčistit odkalovací armatury (spodní dvě trubky pro připojení hadic). Díky možnosti umístění motýlových klapek těsně pod hrotem kónusu tanku je jen minimální objem piva v tanku vystaven vyšší teplotě a nedochází tak k nežádoucímu zahnívání piva v odkalovacích armaturách, jak je tomu obvykle ve standardně řešených CK tancích. Není nutné často odpouštět pivo z tanku pro zamezení infekce a toto má za následek snížení provozních ztrát ve výtratách piva.
 4. Možnost sanitace stavoznaku a odkalovacích armatur bez demontáže za provozu. Je-li tank osazen armaturami v plné konfiguraci, pak je možné provádět výplach a sanitaci stavoznaku a produktové odkalovací armatury i bez jejich demontáže, i když je tank plný piva a natlakovaný. To přispívá k zamezení zahnívání piva ve stavoznaku a odkalovací produktové armatuře, aniž by bylo nutné obě armatury demontovat a ručně čistit. Výsledkem bude neinfikované pivo v tanku osazeném stavoznakem i libovolně dlouhými odkalovacími rameny, což je u standardní koncepce tanku prakticky nedosažitelné, protože neumožňují vysanitovat stavoznak a odkalovací ramena, když jsou zaplněné pivem.
 5. Možnost instalace volitelné armatury na boku tanku – zaslepená armatura vlevo od průlezu umožňuje pozdější instalaci syticí svíčky pro sycení nápoje CO2, případně flotačního přístroje (používá se při výrobě vína, moštu, cideru), anebo zařízení extraktor chmele pro studené chmelení piva. Armatura není povinnou výbavou základního tanku a tank lze na žádost zákazníka vyrobit bez ní, protože se jedná o obtížně sanitovatelné místo, které je nutné ošetřovat ručně.
 6. Možnost instalace volitelného typu vzorkovacího kohoutu – malá armatura vlevo od průlezu umožňuje pozdější instalaci libovolného typu vzorkovacího kohoutu (například bez kompenzátoru nebo s kompenzátorem pěnění). Armatura není povinnou výbavou základního tanku a tank lze na žádost zákazníka vyrobit bez ní, protože se jedná o další obtížně sanitovatelné místo, které je nutné ošetřovat ručně.
 7. Možnost volby typu sanitační sprchy – K tankům nabízíme několik typů sanitační hlavice – pevná, rotační, vícekulová, s aktivním rozstřikovačem … Výměna typu sprchy je velmi jednoduchá pomocí závlačky, případně závitu.
 8. Možnost volby spodní sdružené armatury – K tankům nabízíme dva druhy spodních sdružených armatur, které sestávají z převlečné matice DN125-DN150, odkalovací a produktové trubky, které jsou zavařené v zaslepovacím disku. Jednoduchá armatura s pevnou produktovou trubkou, kterou si zákazník může řezem přizpůsobit požadované délce, a modulární armatura s produktovou trubkou složenou z více segmentů, u které zákazník může volbou počtu segmentů volit požadovanou délku trubky podle výšky hladiny kvasnic v tanku.
 9. Možnost volby typu spojovacích armatur TC/DC – Tanky a rozšiřující armatury nabízíme ve svou variantách spojů – TriClamp a mlékárenské šroubení – obě varianty za shodnou cenu. V každé zemi Evropy platí jiné zvyklosti a standardy, někteří naši zákazníci požadují jako standard DIN 32676 TriClamp, jiní DIN 11851 Dairy Coupling . Modularita umožní použít také redukčních prvků pro přizpůsobení mezi oběma standardy.
 10. Bezpečný transport a manipulace s tankem – díky odmontovatelným všem armaturám bude tank při manipulaci a transportu vystavený mnohem menšímu riziku poškození, než je tomu u tanku s pevně navařenými armaturami. Toto snižuje nároky na balicí a transportní materiál, tanky při převozu zaberou méně místa na korbě auta, klesá pravděpodobnost poškození tanku při transportu a tedy i finančních a časových ztrát při řešení následných reklamací. Celkově je balení a transport levnější a s nižšími riziky.
 11. Stavebnicová koncepce tanků je výhodná –  Je skutečností, že významná část našich zákazníků preferuje modulární koncepci řady námi vyráběných zařízení. Modularita umožňuje měnit vlastnosti výrobků podle potřeby a rozšiřovat jeho možnosti nad rámec původně zamýšleného účelu.

… více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků


dotaz-buttoncenik-button


Inovativní řešení pro pivovary a cidérky :

1. inovace : BREWORX VARIO CKT – snížení ztrát produktu z CK tanků

2. inovace : BREWORX EASYCIP – kompaktní mobilní CIP stanice

3. inovace BREWORX KEGFILL – kompaktní myčka a plnička kegů

4. inovace BREWORX FUIC – kompaktní kvasná a zrací jednotka

5. inovace BREWORX MODULO – stavebnicové pivovary

6. inovace BREWORX BEERCIDERLINE – výroba piva a cideru na jednom zařízení

7. inovace BREWORX CCT-M – modulární cylindrokónické tanky