Provozujte vlastní český minipivovar

Mladinové koncentráty

Mladinový koncentrát

… alternativní surovina pro jednoduchou výrobu piva

Výroba piva z tradičních surovin (vody, sladu, chmele a pivovarských kvasnic) je poměrně náročným technologickým postupem z řady hledisek.

  • Kvalifikační náročnost – přesné dodržování varného postupu piva a jeho závislost na řadě pohyblivých parametrů kladou značné nároky na kvalifikaci a zkušenosti sládka.
  • Personální náročnost – příprava surovin, obsluha varny, sledování a vyhodnocování řady proměnných veličin varného procesu vyžadují soustředění a vysoké nasazení obsluhujících pracovníků.
  • Časová náročnost – výroba mladiny klasickým dekokčním způsobem trvá 10 až 15 hodin v závislosti na druhu vyráběného piva, u infúzního vaření 6 až 9 hodin.
  • Energetická náročnost -dlouhý varný postup s několika složitými průběhy teplot je značně náročný na energii, přestože se značná část energie do procesu vrací pomocí rekuperace.
  • Pravidelné zásobování – obilný slad a chmel mají značně omezenou spotřební lhůtu – je nutné zajistit poměrně časté doplňování zásob surovin, což navyšuje provozní náklady
  • Náročné skladování – pro skladování sladu je nutné zajistit suché a větrané prostory bez přístupu hlodavců, hmyzu a jiných živočichů. To může být v některých zemích značný problém. Stejně tak doporučené skladování chmele v chladu zvyšuje energetické nároky pivovaru.
  • Ekonomická náročnost – mzdové výdaje, spotřeba energie, vysoká cena varného bloku, náročné zásobování a skladování surovin, to vše znamená vysoké investiční i provozní náklady.

Řada provozovatelů českých pivovarů upřednostňuje efektivitu a ekonomičnost provozu pivovaru před tradičními výrobními postupy. Nemusí to vždy znamenat výrazné zhoršení senzorických vlastností piva. Jednou z možností, jak značně ušetřit pořizovací výdaje na pivovar i jeho provozní náklady, je zjednodušení horkého procesu výroby piva, a to náhradou tradiční technologie výrobou mladiny z koncentrátů.

Výroba spodně kvašeného piva z mladinového koncentrátu

Mladinový koncentrát VÚPS

Mladinový koncentrát VÚPSMladinový koncentrát VÚPS je alternativní surovinou pro výrobu spodně kvašeného piva českého typu zjednodušeným způsobem v klasicky řešené anebo velmi zjednodušené varně. Je to speciálním způsobem zahuštěná pivovarská mladina. Je vyráběn buď v medovité, anebo v práškové, dobře rozpustné formě.

Mladina pro výrobu tohoto koncentrátu je vyráběná pod dohledem kvalifikovaného českého sládka klasickým dvourmutovým dekokčním varním postupem za použití nejkvalitnějších základních surovin dle tradičního českého receptu pro spodně kvašený ležák. Vybrané slady jsou nejčastěji původem z oblastí Moravy a chmel žatecký poloraný červeňák. Koncentrát je proto vhodný pro výrobu nejkvalitnějších českých piv typu Pils (lager).

Speciální mladinové koncentráty VÚPS

Kromě mladinového koncentrátu pro výrobu spodně kvašených piv typu lager (Pils) mohou být na přání vyrobeny i speciální koncentráty pro výrobu piva pšeničného (např. v Německu známého jako Hefe Weizenbier), piva tmavého – dark , případně koncentráty pro piva speciálně ochucená dle receptu zákazníka. Výroba speciálů je však možná pouze pro velkoodběratele.

 

Mladinový koncentrát MISTR SLÁDEK

Finlandia_TRADIT_530c5a5eda400Mladinové koncentráty MISTR SLÁDEK jsou koncentráty české i zahraniční výroby, zahrnující jak spodně tak i svrchně kvašená piva vyráběná z ječného i pšeničného sladu. Prodávají se v medovité anebo práškové podobě. Obdobně jako u koncentrátů VÚPS jsou určené pro jednoduchou výrobu pivní mladiny v domácích i průmyslových minipivovarech.

 

 

Zjednodušené pivovary pro výrobu piva z mladinového koncentrátu

Výroba spodně kvašeného piva z mladinového koncentrátu nevyžaduje konstrukčně složitou a drahou klasickou varnu. Naopak – mladinový koncentrát stačí dobře rozmíchat ve studené sterilní vodě a tímto rychle a bez velkých energetických nároků získáme přímo pivní mladinu. Tu pak již stačí stočit do otevřené kvasné kádě anebo do kvasného CK tanku, kde proces výroby piva pokračuje hlavním kvašením a zráním piva.

Pro výrobu spodně kvašeného piva z mladinového koncentrátu vyrábíme dva druhy pivovarů se zjednodušenou varnou :

Minipivovary BREWORX Lite WC

– vestavné restaurační minipivovary s jednoduchou technologickou varnou BREWORX Lite WC pro výrobu spodně kvašeného piva českého typu

Minipivovary MOBBEER Lite WC

– kontejnerové minipivovary s jednoduchou technologickou varnou MOBBEER Lite WC pro výrobu spodně kvašeného piva českého typu