Provozujte vlastní český minipivovar

Zakázkové pivovary BREWORX ORIGINAL

Náročným zákazníkům nabízíme individuálně projektované pivovary a historicky věrné rekonstrukce starších pivovarů. Originální design, unikátní technologické řešení, vysoká kvalita provedení, ale současně efektivita provozu a moderní systém řízení.

logo-breworx-originalMinipivovary BREWORX ORIGINAL

Pivovary BREWORX OriginalNa přání zákazníka můžeme navrhnout minipivovar tak, aby koncepčně i designově zapadl do libovolně řešeného prostoru. Typickým příkladem jsou minipivovary vestavěné do historicky cenných prostor, které kromě plné funkčnosti a moderního ovládání musí splnit náročné požadavky na historicky věrný vzhled (pohledové prvky z tepané mědi s patinou,  přesné napodobeniny starých potrubních spojů či ovládacích prvků apod.) Jiným příkladem může být například požadavek na varnu se skleněným průhledným pláštěm, varny smaltované, dřevěné ležácké sudy a jiné nestandardní aplikace.

Originální minipivovary v této řadě vždy řešíme individuálně od pohovoru se zákazníkem, jehož cílem je důkladné porozumění jeho zamýšlené koncepci, přes variabilní designové návrhy až po finální realizaci včetně souvisejících interiérových a exteriérových prací.

Designová řada vestavných restauračních minipivovarů BREWORX, vyrobená s důrazem na luxusní originální design interiérové varny při zachování skvělé funkčnosti a jednoduchosti obsluhy pivovaru.

Jádrem minipivovaru BREWORX ORIGINAL je varna, vyrobená z vysoce kvalitní potravinářské nerezové oceli. Pohledový plášť, klobouky a parníky jsou provedeny nejčastěji v lesklé, matné či tepané mědi v kombinaci s mosazí, anebo z materiálů respektujících urbanistický styl objektu či speciální přání zákazníka. Varna může obsahovat řadu designově hodnotných prvků, případně může být vyrobena věrně podle dochovalých historických nákresů či fotografií.

Součástí dodávky mohou být i další prvky restaurace designově sjednocené s vzhledem varny, jako například výčepní stojany, barové pulty, obslužné či prohlídkové plošiny apod.

Typické vlastnosti minipivovarů BREWORX ORIGINAL

 • Originální design – prvotřídní zpracování varny z ušlechtilých materiálů dokonale zapadá do koncepce objektu
 • Kvalita materiálu – všechny díly přicházející do styku s potravinou jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezavející potravinářské oceli evropského původu, případně z jiných ušlechtilých materiálů, neovlivňujících vlastnosti piva
 • Kvalita provedení – při výrobě pivovarů důsledně dbáme na kvalitu zpracování a klademe na ni shodné nároky jako při výrobě farmaceutických zařízení. Vyžaduje-li to charakter zařízení a požadovaný design, vyrobíme některé díly tradičními ručními postupy s využitím našich dlouholetých zkušeností s uměleckým obráběním kovů.
 • Individuální přístup – veškeré prvky pivovaru jsou navrhovány individuálně, případně jsou kombinovány originální a standardní komponenty, vše dle přání zákazníka
 • Moderní anebo historicky věrné vybavení – i historicky věrnou kopii starého pivovaru můžeme ovládat moderní výpočetní technikou, anebo zachovat tradiční ruční ovládání

vyroba-piva-proces-nas-pivovar

Individuální řešení pivovarů BREWORX ORIGINAL

Výčet modelových řad minipivovarů BREWORX ORIGINAL není k dispozici. Veškeré minipivovary BREWORX ORIGINAL projektujeme a naceňujeme individuálně na základě pečlivé analýzy záměru zákazníka.

Technická specifikace pivovarů BREWORX ORIGINAL

… výbava pivovaru je určená na základě projektu, vypracovaného podle přání zákazníka.  Minipivovar BREWORX ORIGINAL je možné sestavit z těchto komponentů :

Základní výbava pivovaru :

 1. Varna – dvounádobová nebo vícenádobová, vyrobená z nerezové potravinářské oceli s pohledovým pláštěm, klobouky a parníky z leštěné mědi, případně z jiných individuálně dohodnutých vhodných materiálů
 2. Parní ohřev varny – parní vyvíječ vyrábí páru, která je využívána nejen k ohřevu varny, ale také k rychlé sanitaci potrubního vedení.
 3. Manuální, centrální anebo poloautomatické řízení varného procesu a pivovarského sklepa – výrazné usnadnění a zefektivnění výrobního procesu. Kromě zvýšení komfortu obsluhy zaznamenává automaticky varné listy a ušetří mzdové náklady.
 4. Otevřené kvasné kádě – otevřené dvouplášťové nádoby s duplikátory v místnosti zvané spilka, v nichž probíhá hlavní kvašení mladiny, která se tímto mění na mladé pivo
 5. Zrací (ležácké) tanky – uzavřené jednoplášťové nebo dvojplášťové chlazené nádoby, v nichž probíhá dokvašování neboli zrání piva.
 6. Cylindrokónické tanky – moderní izolované uzavřené nádoby, v nichž probíhá buďto jen hlavní kvašení, anebo hlavní kvašení včetně zrání piva.
 7. Servisní (přetlačné) tanky – uzavřené jednoplášťové nebo dvojplášťové chlazené tlakové nádoby, z nichž se pivo stáčí do KEG sudů anebo tlačí do výčepu.
 8. Zásobník na horkou vodu – slouží k uchování horké vody ohřáté při chlazení mladiny, k ohřevu studené vody a k jejímu tlakovému rozvodu po pivovaru.
 9. Zásobník na ledovou vodu – slouží k uchování ledové vody či glykolu, používaného k chlazení mladiny po varném procesu a k chlazení duplíkátory vybavených technologických nádob
 10. Mačkadlo sladu – slouží k našrotování sladu za účelem rozdrcení sladových zrn a zpřístupnění endospermu pro štěpné děje ve varně při zachování celistvosti pluch, potřebného ke snadnému scezování.
 11. Můstková váha – slouží k přesnému navážení dávky sladu a chmele před varným procesem
 12. Výrobník ledové vody – chladič vody s výměníkem tepla, chladící ledovou vodu anebo glykol v zásobníku.
 13. Zásobník chladicího média – nádrž na chladící médium (glykol / ledová voda), kterým se chladí nádrže, vybavené duplikátory.
 14. Výrobních ledového vzduchu – chladicí jednotka pro chlazení vzduchu v místnosti ležáckého sklepa, obsahuje-li jednostěnné dokvašovací nádoby.
 15. Chladič mladiny – deskový chladič, sloužící ke svoustupňovému chlazení mladiny na výstupu z varny před hlavním kvašením.
 16. Provzdušňovač mladiny – provzdušňovací svíčka slouží k nastartování kvasného procesu v mladině po zchlazení.
 17. Kompresor – vyrábí stlačený vzduch, využívaný k pohonu klapek varny, k tlačení piva mezi nádobami a k provzdušnění mladiny. Je vybaven soustavou tří filtrů pro bakteriologickou sterilizaci vzduchu.
 18. Zásobník na kvasnice – zařízení pro praní a uchovávání pivovarských kvasnic
 19. Plnička KEGů – speciální redukce pro plnění prázdných KEG sudů pivem
 20. Myčka KEGů – manuálně ovládané mycí zařízení pro vymývání a sanitaci KEG sudů

Rozšiřitelná výbava minipivovarů BREWORX ORIGINAL

 1. Úpravna vody – v případě nežádoucího složení pitné vody lze vodu na požadované hodnoty upravit chemickými a fyzikálními procesy , dále nutná součást parního ohřevu
 2. Měděný vnější plášť varny – designové zhodnocení varny zajistí luxusnější a teplejší vzhled výrobního zařízení pro interiérové použití.
 3. Duplikátorové chlazení nádob – opatření nádob pro zrání piva duplikátory a izolací – umožňuje chlazení nádob kapalinou – vyšší komfort práce sládka, nižší spotřeba energie, snadnější řízení chlazení.
 4. Vyhrazená CIP stanice – zařízení pro vysoce účinné vymývání a sanitaci pivovarských nádob a vedení.
 5. Myčka KEGů automat – automatická myčka pro vymývání a sanitaci KEG sudů. Může být kombinována s plničkou KEGů.
 6. Propagační stanice – zařízení pro dlouhodobé pěstování kmenů čerstvých pivovarských kvasnic.
 7. Filtrace piva – primární a sekundární filtry pro odstranění živých kvasnic z vyrobeného piva za účelem zvýšení jeho spotřební lhůty.
 8. Pasterace piva – zařízení pro nízkoteplotní pasteraci piva za účelem výrazného prodloužení spotřební lhůty a odolnosti piva.
 9. Generátor dusíku – zařízení k výrobě neutrálního plynu dusíku, kterým lze nahradit CO2 při stáčení piva a plnění sudů.
 10. Výčepní zařízení – pivní stojany s výčepními kohouty, pivní vedení, výčepní pivní chlazení.
 11. Plničky láhví a malých soudků – zařízení pro plnění PET a skleněných láhví včetně jejich tlakování a uzavírání.
 12. ČOV – čistička odpadních vod pro instalaci pivovaru v místech nevybavených kanalizací anebo dostatečně dimenzovanou stávající čističkou