Provozujte vlastní český minipivovar

Tunelová pasterace piva

Tunelový pastér představuje nerezovou skříň, kde z jedné strany vstupují na dopravníku naplněné a uzavřené lahve (mohou být umístěny i v přepravkách nebo na paletách) a na konci opouští pastér ochlazené studenou vodou na původní teplotu cca 20 °C. Po vstupu do první sekce pastéru začíná nahřívání naplněných lahví na nastavenou teplotu. Postupně, jak obaly procházejí pastérem, se jejich teplota zvyšuje na pasterační teplotu 80 až 90 °C. Na této teplotě se udržuje nápoj určitou dobu. Po ukončení pasterace se lahve ochladí a vyjíždí z pastéru. Tento typ pasterace se často používá například u piva. Výhodou je pasterace nápoje spolu s obalem, nevýhodou je menší spolehlivost pasterace a také velké rozměry celého zařízení.
Tunelový paster

 Tunelový paster se skládá z :

 • horkovodního okruhu s deskovým výměníkem
 • sprchovacího pasteračního vodotěsného tunelu
 • čerpadel, regulačních ventilů, pneumatických klapek nebo ventilů
 • vyrovnávacího tanku (buffertank) včetně sanitačního čerpadla
 • potrubního propojení a armatury
 • pásového nebo válečkového dopravníku
 • elektrického rozvaděče s řídicím systémem a MaR

 Hlavní výhody tunelové pasterace :

 • současná pasterace nápoje i obalu
 • současně je možné na jedné lince pasterovat více druhů nápojů
 • rychlé uvedení do provozu
 • je možné jej používat jako chladič pro další zařízení

Dodáváme tunelové pastery české výroby libovolných požadovaných parametrů dle konkrétní zakázky.