Provozujte vlastní český minipivovar

Pasterace piva | Pasterizace

PASTERACE – PASTERIZACE PIVA

– řešení prodloužení spotřební lhůty piva zejména u lahvovaného produktu

pasteurizers-280x143Pasterace (nesprávně „pasterizace“) piva je krátkodobé zvýšení teploty nápoje na teplotu, která způsobí zničení nesporulujících patogenních, ale také lidskému tělu prospěšných organismů. Při pasteraci dochází ke sterilaci (nesprávně „sterilizaci“) nápoje, jednodušeji řečeno jeho umrtvení. Provádí se na zařízeních, nazvaných pastéry (někdy se používá výraz „pastaurisery“).


 Při výrobě piva v malých pivovarech se používají tyto druhy pasterů :

Řešení pro velmi malé pivovary :

Vanový paster

Velmi oblíbené levné řešení pro nejmenší pivovary. Láhve jsou ručně vkládané do pasterační vany. Zde jsou na zvolenou dobu ponořené do vody s teplotou pasterace, anebo jsou touto vodou sprchovány. Poté obsluha láhve ručně vyjme z vanového pasteru a osuší. Ovládání teploty pasterační vody nastavuje obsluha ručně na termostatu, případně je reguluje na sprchovacím kohoutu opatřeném teploměrem.

Nabízíme tyto typy vanových pasterů :


 

Komorový paster

Láhve s nápojem (obvykle ve speciálních stojanech nebo v transportních přenoskách) jsou ručně vkládané do komory pasterační skříně, kde jsou následně sprchovány vodou o pasterační teplotě. Teplotu sprchy nastavuje obsluha na digitálním regulátoru. Dobu ohřevu a dobu chlazení lahví lze nastavit na časovači. Doba pasterace je obvykle okolo jedné hodiny, pasterační cyklus se ukončí automaticky.

Nabízíme tyto typy komorových pasterů :


   

  Řešení pro větší minipivovary

  Průtokový paster

  paster-prutokovy-001Pivo je ze vstupního tanku vedeno vysokotlakovým čerpadlem do sytícího tanku. Tento tank je naplněn oxidem uhličitým (CO2) a je v něm udžován stálý tlak 7-10 barů. Stupeň sycení může být upraven tlakem. Pivo je tlakově poháněno ze sytícího tanku do rekuperačního tepelného výměníku, kde se pivo předehřívá. Po té je pivo vedeno do pasteračního výměníku a do uchovávacího výměníku, kde probíhá samotná pasterace. Následně je pivo vedeno do druhé části rekuperačního výměníku. V další fázi je pivo vedeno do chladící jednotky, kde se pivo ochladí na teplotu vhodnou pro plnění. Výhodou řešení je nižší spotřeba tepla z důvodu účinnosti rekuperace, a také menší nároky na prostor,který pasterační zařízení zabírá.

  Nabízíme tyto typy průtokových pasterů :


   

  Řešení pro střední a velké pivovary

  Tunelový paster

  paster-tunelovy-001Lahve jsou transportovány v izolovaném tunelu speciálním dopravníkem, kde jsou sprchovány horkou vodou ve třech pásmech (předehřívací pásmo, pasterační pásmo a chladicí pásmo). Pod dopravníkem jsou dle uvedených pásem vany s vodou. Při předehřevu a chlazení dochází k rekuperaci tepla. Vlastní ohřev může být buď elektrický nebo parní. Rychlost posuvu dopravníku v tunelu je nastavitelná, teplota pasterace je udržovaná automaticky.  Výhodou tohto řešení je současná starilace nejen nápoje, ale také povrchu lahví. Nevýhody jsou vyšší spotřeba tepla a zničení většího množství nápoje (v lahvích, které se právě nacházejí v předehřívacím a pasteračním pásmu), pokud se linka v důsledku závady zastaví.