Provozujte vlastní český minipivovar

2.12.2013

by

Pivovarnictví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se připravit k provozování minipivovaru

Od rozhodnutí o pořízení vlastního minipivovaru až po uvaření Vašeho prvního piva neuběhne více než půl roku. Ještě předtím je ale potřeba připravit se na výrobu vlastního piva několika legislativními kroky.

Jak probíhá nákup minipivovaru ?

 1. Sdělíte nám Váš záměr – stačí vyplnit jednoduchý poptávkový formulář
 2. Zašleme Vám k vyplnění podrobný dotazník, v němž nám sdělíte podstatné údaje, důležité pro správný návrh minipivovaru
 3. Zpracujeme pro Vás optimální nabídku, respektující Vaše provozní dispozice, prostorové, ekonomické a personální možnosti
 4. Uzavřeme s Vámi smlouvu o výrobě a prodeji pivovaru, uhradíte zálohu 50% ceny
 5. Vyrobíme minipivovar v naší výrobní továrně
 6. Mezitím připravíte místo k instalaci pivovaru (úprava terénu, přípojná místa elektřiny, vody a kanalizace, příjezdová cesta)
 7. Zkontrolujete vyrobený komplet pivovarské technologie a zaplatíte dalších 40% ceny.
 8. Dovezeme, namontujeme a oživíme pivovar
 9. Uvaříme společně s Vámi první várku vašeho piva
 10. Uhradíte zbylých 10% ceny
 11. Vaříte si vlastní pivo ve vlastním pivovaru

Co budete muset zařídit pro legální provoz minipivovaru ?

Pro provoz minipivovaru musíte splnit a zajistit několik legislativních a organizačních náležitostí. Je již na Vašem rozhodnutí, zda je zařídíte sami, anebo je svěříte nám a využijete některé z našich.

Musíte zajistit především tyto povinnosti :

 1. Získání živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost „pivovarnictví a sladovnictví“. Nesplňujete-li předpoklady pro získání této živnosti, využijte naší služby garanční servis.
 2. Získání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí pro umístění pivovaru anebo přestavbu objektu restaurace na minipivovar.
 3. Zajištění pitné vody, splňující parametry vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Při použití vody z vlastního zdroje je nutná četnost a rozsah kontroly vody dle §4 výše jmenované vyhlášky.
 4. Kontaktovat Generální ředitelství cel, kvůli spotřební dani z alkoholu. Informace lze získat přes webové stránky Celní správy http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
 5. Při výrobě musí být dodrženy hygienické požadavkydle nařízení 852/2004, v platném znění – nařízení stanoví, mimo jiné, požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení. Seznam základních právních předpisů :
  • nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění
  • nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008, o potravinářských přídatných látkách, v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008, o látkách určených k aromatizaci, v platném znění
 6. Pokud bude pivo i stáčeno a prodáváno, musí být splněn i požadavek na označování. Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování dané směrnicí 2000/13/ES, v platném znění. V České republice byly požadavky směrnice na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Dále komoditní vyhlášky č. 335/1997 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Výsledné pivo musí splnit požadavky na pivo dle již zmiňované vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 8. Při výrobě i prodeji piva musí být použity materiály vhodné pro styk s potravinami. Obaly řeší: Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Dále vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
 9. V zájmu splnění všech výše uvedených předpisů se doporučujeme obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI

… anebo nechejte vše na nás a my Vás tímto procesem ochotně krok po kroku provedeme :

Naše služba : Asistovaná odborná pomoc s rozjezdem malého pivovaru