Provozujte vlastní český minipivovar

Školení provozovatele minipivovaru s praktickým výcvikem 2 týdny

Kód služby :  SMB-2W

ŠKOLENÍ PROVOZOVATELE S PRAKTICKÝM VÝCVIKEM PŘI ROZJEZDU MALÉHO PIVOVARU – délka výcviku 2 týdny

Určeno pro individuální výuku provozovatele a pracovníků konkrétního minipivovaru. 

Školení a praktický výcvik probíhá v minipivovaru provozovaném zákazníkem, alternativně pak v partnerském minipivovaru v České republice.

 

prakticke-skoleni-sladku-pivovaruCena zahrnuje :

 • 2 týdny (10 pracovních dní) praktického výcviku pověřeného pracovníka (budoucího sládka) vyučeným sládkem s praxí (instruktorem) ve výrobě piva v malém pivovaru, který provozuje zákazník.
 • Proškolení budoucího sládka ze základů obecné teorie procesu výroby piva.
 • Názorná ukázka uvaření 2-6 várek mladiny (podle kapacity konkrétního pivovaru) za součinnosti budoucího sládka. Z toho nejméně 1 várka bude pro výčepní pivo o stupňovitosti 10° – z této mladiny bude na závěr kurzu vyrobeno hotové pivo (silnější pivo vyžaduje delší dobu zrání než 2 týdny).
 • Provedení řízeným kvasným procesem, zahrnujícím hlavní kvašení v otevřených kvasných kádích anebo CK tancích a zrání piva v ležáckých nebo CK tancích.
 • Dodání jedné základní receptury pro výrobu jednoho zákazníkem zvoleného druhu piva – spodně anebo svrchně kvašeného).
 • Názorná ukázka správných postupů sanitace potrubí, hadic, nádob a dalších zařízení v pivovaru pomocí základního sanitačního zařízení.
 • Doporučení prověřených dodavatelů surovin, sanitačních prostředků, technických plynů a dalšího spotřebního materiálu a surovin.
 • Základní proškolení budoucího sládka ze základů BOZP, hygieny potravin a hygieny práce.
 • Dodání vzorové dokumentace pro provoz pivovaru (pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, varné listy, kvasné listy, knihy várek, sanitační deník) a instruktáž jejich používání.
 • Vysvětlení způsobu vedení povinné dokumentace pro účely celní zprávy.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Instruktáž pracovních postupů se zařízením, které nejsou standardní součástí minipivovaru v základní sestavě (filtry, pastery, propagační stanice, CIP stanice, myčky kegů apod.) – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Dodání dalších receptur pro jiné druhy piva – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Instruktáž více osob než jednoho budoucího sládka – je možné za příplatek jako samostatná služba.

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace budoucího sládka v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Plné pracovní nasazení budoucího sládka, který bude v minipivovaru sám a na vlastní riziko podle postupů sdělených instruktorem provádět veškeré instruktorem požadované práce, a to včetně těch, které v zaběhnutém minipivovaru provádí obvykle asistent sládka.
 • Nepřerušená doba výcviku. Není-li výrobní kapacita minipivovaru dostatečná k tomu, aby praktický výcvik probíhal každý den,  zaplatí zákazník celou částku bez ohledu na skutečné pracovní vytížení instruktora a budoucího sládka.

Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 3 měsíce předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 

 


Cena služby :

Varianta A – školení a praktický výcvik v minipivovaru vlastněném zákazníkem

 • ČR ………………………… 30.000 Kč + DPH za celý kurz
 • Zahraničí …………………. 160 Eur za každý pracovní den

Varianta B – školení a praktický výcvik v partnerském minipivovaru v České republice

 • V jazyce CZ, SK ………. 40.000 Kč + DPH za celý kurz (zahrnuje poplatek minipivovaru)
 • V jazyce EN, RU ……… 200 Eur za každý pracovní den (zahrnuje poplatek minipivovaru)

 
 


  Přihláška na školení / kurz / rekvalifikaci

  Nezávazná přihláška na školení nebo kurz dle výběru zákazníkem. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení rezervačního poplatku zákazníkem. Zálohová faktura bude zaslána do 7 dnů od obdržení této přihlášky. Případné dotazy nebo upřesnění uveďte prosím do pole Vaše zpráva. Děkujeme.
  To že jste člověk prokažte výběrem ikony cup.