Provozujte vlastní český minipivovar

Školení provozovatele minipivovaru s praktickým výcvikem 2 týdny

Kód služby :  SMB-2W

ŠKOLENÍ PROVOZOVATELE S PRAKTICKÝM VÝCVIKEM PŘI ROZJEZDU MALÉHO PIVOVARU – délka výcviku 2 týdny

Určeno pro individuální výuku provozovatele a pracovníků konkrétního minipivovaru. 

Školení a praktický výcvik probíhá v minipivovaru provozovaném zákazníkem, alternativně pak v partnerském minipivovaru v České republice.

 

prakticke-skoleni-sladku-pivovaruCena zahrnuje :

 • 2 týdny (10 pracovních dní) praktického výcviku pověřeného pracovníka (budoucího sládka) vyučeným sládkem s praxí (instruktorem) ve výrobě piva v malém pivovaru, který provozuje zákazník.
 • Proškolení budoucího sládka ze základů obecné teorie procesu výroby piva.
 • Názorná ukázka uvaření 2-6 várek mladiny (podle kapacity konkrétního pivovaru) za součinnosti budoucího sládka. Z toho nejméně 1 várka bude pro výčepní pivo o stupňovitosti 10° – z této mladiny bude na závěr kurzu vyrobeno hotové pivo (silnější pivo vyžaduje delší dobu zrání než 2 týdny).
 • Provedení řízeným kvasným procesem, zahrnujícím hlavní kvašení v otevřených kvasných kádích anebo CK tancích a zrání piva v ležáckých nebo CK tancích.
 • Dodání jedné základní receptury pro výrobu jednoho zákazníkem zvoleného druhu piva – spodně anebo svrchně kvašeného).
 • Názorná ukázka správných postupů sanitace potrubí, hadic, nádob a dalších zařízení v pivovaru pomocí základního sanitačního zařízení.
 • Doporučení prověřených dodavatelů surovin, sanitačních prostředků, technických plynů a dalšího spotřebního materiálu a surovin.
 • Základní proškolení budoucího sládka ze základů BOZP, hygieny potravin a hygieny práce.
 • Dodání vzorové dokumentace pro provoz pivovaru (pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, varné listy, kvasné listy, knihy várek, sanitační deník) a instruktáž jejich používání.
 • Vysvětlení způsobu vedení povinné dokumentace pro účely celní zprávy.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Instruktáž pracovních postupů se zařízením, které nejsou standardní součástí minipivovaru v základní sestavě (filtry, pastery, propagační stanice, CIP stanice, myčky kegů apod.) – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Dodání dalších receptur pro jiné druhy piva – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Instruktáž více osob než jednoho budoucího sládka – je možné za příplatek jako samostatná služba.

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace budoucího sládka v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Plné pracovní nasazení budoucího sládka, který bude v minipivovaru sám a na vlastní riziko podle postupů sdělených instruktorem provádět veškeré instruktorem požadované práce, a to včetně těch, které v zaběhnutém minipivovaru provádí obvykle asistent sládka.
 • Nepřerušená doba výcviku. Není-li výrobní kapacita minipivovaru dostatečná k tomu, aby praktický výcvik probíhal každý den,  zaplatí zákazník celou částku bez ohledu na skutečné pracovní vytížení instruktora a budoucího sládka.

Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 3 měsíce předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 

 


Cena služby :

Varianta A – školení a praktický výcvik v minipivovaru vlastněném zákazníkem

 • ČR ………………………… 30.000 Kč + DPH za celý kurz
 • Zahraničí …………………. 160 Eur za každý pracovní den

Varianta B – školení a praktický výcvik v partnerském minipivovaru v České republice

 • V jazyce CZ, SK ………. 40.000 Kč + DPH za celý kurz (zahrnuje poplatek minipivovaru)
 • V jazyce EN, RU ……… 200 Eur za každý pracovní den (zahrnuje poplatek minipivovaru)

 
 


Přihláška na školení / kurz / rekvalifikaci

Nezávazná přihláška na školení nebo kurz dle výběru zákazníkem. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení rezervačního poplatku zákazníkem. Zálohová faktura bude zaslána do 7 dnů od obdržení této přihlášky. Případné dotazy nebo upřesnění uveďte prosím do pole Vaše zpráva. Děkujeme.

Jestliže se Vám líbí tento článek, dejte mu prosím hlas kliknutím na tlačítko sociální sítě. Nechcete-li přijít o novinky a aktuality z oboru pivovarnictví, přidejte si do Vaší RSS čtečky RSS feed našeho webu.