Provozujte vlastní český minipivovar

Školení provozovatele minipivovaru s praktickým výcvikem 1 měsíc

Kód služby :  SMB-1M

ŠKOLENÍ PROVOZOVATELE S PRAKTICKÝM VÝCVIKEM PŘI ROZJEZDU MALÉHO PIVOVARU – délka výcviku 1 měsíc

Určeno pro individuální výuku provozovatele a pracovníků konkrétního minipivovaru.

Školení a praktický výcvik probíhá v minipivovaru provozovaném zákazníkem, alternativně pak v partnerském minipivovaru v České republice.

skoleni-sladku-02Cena zahrnuje :

 • 1 kalendářní měsíc  (max. 22 pracovních dní) praktického výcviku 1 až 2 pověřených pracovníků (budoucích sládků) vyučeným sládkem s praxí (instruktorem) ve výrobě piva v malém pivovaru, který provozuje zákazník.
 • Proškolení 1 až 2 budoucích sládků ze základů obecné teorie procesu výroby piva.
 • Názorná ukázka uvaření 5 až 15 várek mladiny (podle kapacity konkrétního pivovaru) za součinnosti budoucího sládka. Z toho nejméně 1 várka bude pro výčepní pivo o stupňovitosti 10° a 1 várka pro ležák o stupňovitosti 12° – z  těchto várek mladiny bude na závěr kurzu vyrobeno hotové pivo (silnější pivo vyžaduje delší dobu zrání než 1 měsíc).
 • Provedení řízeným kvasným procesem, zahrnujícím hlavní kvašení v otevřených kvasných kádích anebo CK tancích a zrání piva v ležáckých nebo CK tancích.
 • Dodání tří základních receptur pro výrobu tří zákazníkem zvolených druhů piva – spodně anebo svrchně kvašeného).
 • Názorná ukázka správných postupů sanitace potrubí, hadic, nádob a dalších zařízení v pivovaru pomocí základního sanitačního zařízení.
 • Instruktáž postupů práce pro max. 4 další zařízení, které nejsou standardní součástí minipivovaru v základní sestavě (filtry, CIP stanice, generátor dusíku,myčky kegů, plničky lahví apod.) – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Doporučení prověřených dodavatelů surovin, sanitačních prostředků, technických plynů a dalšího spotřebního materiálu a surovin.
 • Základní proškolení budoucího sládka ze základů BOZP, hygieny potravin a hygieny práce.
 • Dodání vzorové dokumentace pro provoz pivovaru (pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, varné listy, kvasné listy, knihy várek, sanitační deník) a instruktáž jejich používání.
 • Vysvětlení způsobu vedení povinné dokumentace pro účely celní zprávy.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Instruktáž postupů práce na velmi sofistikovaných zařízeních, které se v minipivovaru obvykle nepoužívají (cross-flow filtry, propagační stanice, pastery, výkonné linky na mytí a plnění kegů, lahví apod.) – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Dodání dalších receptur pro jiné druhy piva – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Instruktáž více osob než dvou budoucích sládků – je možné za příplatek jako samostatná služba.

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace budoucího sládka v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Plné pracovní nasazení budoucího sládka, který bude v minipivovaru sám a na vlastní riziko podle postupů sdělených instruktorem provádět veškeré instruktorem požadované práce, a to včetně těch, které v zaběhnutém minipivovaru provádí obvykle asistent sládka.
 • Nepřerušená doba výcviku. Není-li výrobní kapacita minipivovaru dostatečná k tomu, aby praktický výcvik probíhal každý den,  zaplatí zákazník celou částku bez ohledu na skutečné pracovní vytížení instruktora a budoucího sládka.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 3 měsíce předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 

 


Cena služby :

Varianta A – školení a praktický výcvik v minipivovaru vlastněném zákazníkem

 • ČR ………………………… 55.000 Kč + DPH za celý kurz
 • Zahraničí …………………. 150 Eur za každý pracovní den

Varianta B – školení a praktický výcvik v partnerském minipivovaru v České republice

 • V jazyce CZ, SK ………. 75.000 Kč + DPH za celý kurz (zahrnuje poplatek minipivovaru)
 • V jazyce EN, RU ……… 190 Eur za každý pracovní den (zahrnuje poplatek minipivovaru)

 
 


Přihláška na školení / kurz / rekvalifikaci

Nezávazná přihláška na školení nebo kurz dle výběru zákazníkem. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení rezervačního poplatku zákazníkem. Zálohová faktura bude zaslána do 7 dnů od obdržení této přihlášky. Případné dotazy nebo upřesnění uveďte prosím do pole Vaše zpráva. Děkujeme.

Jestliže se Vám líbí tento článek, dejte mu prosím hlas kliknutím na tlačítko sociální sítě. Nechcete-li přijít o novinky a aktuality z oboru pivovarnictví, přidejte si do Vaší RSS čtečky RSS feed našeho webu.