Provozujte vlastní český minipivovar

Školení provozovatele nestandardního vybavení minipivovaru s praktickým výcvikem

Kód služby :  EEB-PT

ŠKOLENÍ PROVOZOVATELE S PRAKTICKÝM VÝCVIKEM PRO OBSLUHU NESTANDARDNÍHO VYBAVENÍ MINIPIVOVARU – délka výcviku závisí na počtu a druhu zařízení

Určeno pro individuální výuku provozovatele a pracovníků konkrétního minipivovaru.

Školení a praktický výcvik probíhá v minipivovaru provozovaném zákazníkem, alternativně pak v partnerském minipivovaru v České republice.

 

vyuka-plneni-lahvi-01Cena zahrnuje :

 • 1 nebo více dní teoretického a  praktického výcviku 1 až 2 pověřených pracovníků (budoucích sládků) vyučeným sládkem s praxí (instruktorem) v obsluze speciálních zařízení  – pivní filtry, propagační stanice, pastery, výkonné stáčecí linky na mytí a plnění kegů, lahví apod.
 • Základní proškolení budoucího sládka ze základů BOZP, hygieny potravin a hygieny práce se zvoleným zařízením.
 • Dodání vzorové dokumentace pro provoz speciálního zařízení (pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, sanitační deník) a instruktáž jejich používání.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Instruktáž více osob než dvou budoucích sládků – je možné za příplatek jako samostatná služba.

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace budoucího sládka v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Plné pracovní nasazení budoucího sládka, který bude v minipivovaru sám a na vlastní riziko podle postupů sdělených instruktorem provádět veškeré instruktorem požadované práce, a to včetně těch, které v zaběhnutém minipivovaru provádí obvykle asistent sládka.
 • Nepřerušená doba výcviku. Není-li výrobní kapacita minipivovaru dostatečná k tomu, aby praktický výcvik probíhal každý den,  zaplatí zákazník celou částku bez ohledu na skutečné pracovní vytížení instruktora a budoucího sládka.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

Cena služby :

Varianta A – školení a praktický výcvik v minipivovaru vlastněném zákazníkem

 • ČR ………………………… 4.000 Kč + DPH za den
 • Zahraničí ………………….. 200 Eur za den

Varianta B – školení a praktický výcvik v partnerském minipivovaru v České republice

 • V jazyce CZ, SK ………. 5.000 Kč + DPH za den (zahrnuje poplatek minipivovaru)
 • V jazyce EN, RU ………. 240 Eur za den (zahrnuje poplatek minipivovaru)

 

>>> Odeslat poptávku na školení