Provozujte vlastní český minipivovar

Příprava minipivovaru pro zřízení celního skladu

Kód služby : CUTAX-PR

PŘÍPRAVA MINIPIVOVARU PRO POVINNÉ ZŘÍZENÍ CELNÍHO SKLADU A VYJEDNÁNÍ REGISTRACE SKLADU S CELNÍ SPRÁVOU

Cena zahrnuje :

 • Analýza místních podmínek konkrétního minipivovaru
 • Zpracování dokumentace, vyžadované celní správou,  pro konkrétní minipivovar
 • Vyjednání způsobu výpočtu povolených výtrat při provozování pivovaru s místně příslušnou celní správou .
 • Kompletní zajištění povolení k provozování celního skladu
 • Pracovní čas instruktora, strávený v místě pivovaru.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Další nutné doložitelné výdaje – jízdné, čas a ubytování strávené vyřizováním správních poplatků u příslušných institucí
 • Správní poplatky, účtované institucemi

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace provozovatele pivovaru v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Poskytnutí kancelářské místnosti s pracovním stolem, židlí, zásuvkou a internetem po dobu zpracovávání receptur.
 • Poskytnutí instruktorem vyžádané stávající dokumentace k minipivovaru zákazníkem.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 

 


 

Cena služby :

 • ČR ………………………… 4000 Kč
 • Zahraničí ………………..neposkytujeme