Provozujte vlastní český minipivovar

Charakteristika stavebnicových minipivovarů BREWORX MODULO

Proč zvolit minipivovar BREWORX MODULO ?

Minipivovary BREWORX MODULO vynikají svým revolučním stavebnicovým řešením, které oproti minipivovarům jiných výrobců mají řadu výhod především pro začínající a budoucí pivovarníky.

Stavebnicové minipivovary

 • Jednoduchá stavebnicová konstrukce – sestavovat minipivovar je zábava
 • Nenáročné technické požadavky pro umístění minipivovaru – stačí volná část kuchyně
 • Lze začít s minimální konfigurací a postupně minipivovar dovybavovat a rozšiřovat
 • Snadná manipulace s komponenty (pojezdová kolečka / stavitelné nožky)
 • Rychlé propojení komponentů speciálními hadicemi s rychlospojkami, anebo potrubím
 • Snadná a rychlá montáž a uvedení do provozu svépomocí podle českého návodu
 • Instalace je levná – obejde se bez časově i finančně náročných projekčních a stavebních prací
 • Minipivovar není pevně spojen s konstrukcí budovy a má charakter sestavy spotřebičů
 • Pomůžeme zajistit snadné financování pomocí úvěru nebo leasingu technologie
 • Výrobu piva je možné započít do několika hodin od dodání technologie minipivovaru

 

 

Podívejme se na výhody minipivovarů BREWORX MODULO podrobně …

     I.        Sestavíte si minipivovar jednoduše podle potřeb sami jako stavebnici

stavebnicePořízení minipivovaru je oproti jiným gastronomickým zařízením obvykle poměrně nákladnou investicí. Málokdo si může dovolit pořídit si minipivovar v konfiguraci, která odpovídá výrobní kapacitě, plánované na několik let dopředu. Proto je rozumné vystavět minipivovar postupně v malých krocích, přičemž kapacita a vybavenost minipivovaru se bude navyšovat v řádu let, bude-li prodej piva odpovídat plánům investora. Naopak zredukování počáteční konfigurace na nezbytné minimum eliminuje značně podnikatelská rizika a minimalizuje ztrátu v případě neúspěchu podniku.

Minipivovary BREWORX MODULO plně vyhovují této opatrné strategii. Jejich stavebnicové řešení umožňuje začít s výrobou piva v tom nejmenším možném objemu s vynaložením minimální pořizovací investice. Postupně je pak možné minipivovar rozšiřovat a dovybavovat jako stavebnici. Stačí jednoduše dokoupit další kvasné jednotky, přetlačné tanky, CIP stanici, myčku a plničku pivních sudů, plničku lahví a další zařízení, bez nichž se minipivovar v začátcích snadno obejde.

Konstrukce minipivovarů je navržená tak, aby montáž a oživení minipivovaru zvládl provozovatel s pomocí návodu sám, případně aby si byl schopen kdykoli minipivovar přestavět, rozšířit anebo dovybavit bez potřeby nákladného výjezdu montážního týmu. Díly jsou pružně pospojovány hadicemi a kabely s rychlospojkami,pro montáž pivovaru není potřeba prakticky žádné speciální vybavení. Komponenty jsou pro snadnou manipulaci opatřené pojezdovými kolečky, které se na místě určení vymění snadno za stavitelné nožky.

Přesto můžeme zákazníkům nabídnout i službu odborné montáže a oživení minipivovaru pracovníky naší výrobní firmy.

 

I.a) Minipivovar MODULO v základní sestavě :

1. Příprava surovin :  1.1 šrotovník sladu, 2. Výroba mladiny : 2.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev  (RMVP), 2.2 Varna: kombi tank – scezovací káď / vířivá káď, 3. Vodní hospodářství , 3.1 Výrobník a zásobník ledové vody pro dochlazení mladiny, 4. Kvašení a zrání piva:  4.1 Kvasné tanky (CCT) s integrovaným chladičem, 5. Sanitace :  5.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6. Výroba technických plynů : 6.1 Vzduchový kompresor s uhlíkovými filtry, 6.2 Tlakové láhve s CO2 ,  7. Kvasničné hospodářství :  7.1 Konev pro uchovávání kvasnic,,  10. Prodej piva : 10.1 * Výčep v pivovarské restauraci.

blokove-schema-mp-bwx-modulo-500pmc-001-900

I.b) Minipivovar MODULO v rozšířené  sestavě :

1. Příprava surovin :  1.1 šrotovník sladu, 2. Výroba mladiny : 2.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev  (RMVP), 2.2 Varna: kombi tank – scezovací káď / vířivá káď, 3. Vodní hospodářství , 3.1 WCU – Výrobník a zásobník ledové vody pro dochlazení mladiny , 3.2 HWT – zásobník na horkou vodu, 3.3 Zařízení pro úpravu úitné vody , 4. Kvašení a zrání piva:  4.1 Kvasné tanky (CCT), 5. Sanitace :  5.1 Mobilní CIP čerpadlo, 5.2 CIP stanice,  6. Výroba technických plynů : 6.1 Vzduchový kompresor s uhlíkovými filtry, 6.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2 ,  7. Kvasničné hospodářství :  7.1 Zásobníky pro uchovávání kvasnic,,  9. Filtrace piva : 9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep v pivovarské restauraci.

blokove-schema-mp-bwx-modulo-500pmc-002-rozsireny-900

 

   II.        Ušetříte náklady za projektování, stavební úpravy i za montážní práce

usetriteProč jsou minipivovary „klasické koncepce“ tak drahé ? Protože pořídit si „klasický“ minipivovar obnáší řadu organizačně, časově a především finančně nákladných činností a úkolů. U běžného minipivovaru musíte zajistit, protrpět a zaplatit :

 • projekční práce – technologický projekt minipivovaru … cca 80.000 – 180.000 Kč + stavební projekt rekonstrukce budovy … cca 200.000 – 800.000 Kč
 • stavební povolení – pivovar bude pevně zabudován do objektu, čímž budova změní účel používání
 • vyjádření řady subjektů a institucí k zamýšlené stavbě – sousedé, hasiči, vodárny, dodavatel elektřiny, telekomunikace, ministerstvo životního prostředí atd.
 •  stavební práce – rekonstrukce budovy může být dražší než samotný minipivovar
 •  montážní práce – výrobce obvykle posílá tým montážních dělníků na dobu 2 až 5 týdnů, přičemž náklady na montážní práce, ubytování a stravu dělníků a dopravu dosahují statisícových částek

 

U minipivovarů BREWORX MODULO většina těchto starostí buďto zcela odpadá, anebo budou budoucího provozovatele minipivovaru vytěžovat jen v malé míře. Sestávají totiž z několika samostatných dílů, pružně pospojovaných hadicemi, které není potřeba zabudovávat napevno do konstrukce stavby.  Tímto získávají charakter spotřebičů, čímž se značně zjednodušuje legislativa spojená s jejich instalací a provozem.

 

 

  III.        K provozování minipivovaru stačí nevyužitá část restaurační kuchyně

Ideálním místem k provozování minipivovaru je nevyužitá část restaurační kuchyně, vybavené podle běžných norem pro restaurační provozy.

Budete potřebovat :

 1. Prostor s podlahovou plochou, odpovídající požadavkům vybrané konfigurace minipivovaru a minimální potřebnou výškou – požadované rozměry Vám přesně spočítáme. Tento prostor bude potřeba vymezit např. demontovatelnou lehkou sádrokartonovou příčkou a uzamykatelnými dveřmi – tímto bude zřízen tzv. celní sklad, což je legislativní podmínka pro provozování komerčního minipivovaru.
 2. Dveře či vrata, umožňující svými rozměry průjezd komponentů až na místo určení. Nevyhovují-li rozměry dveřních otvorů, je možné dodat komponenty v částečně demontovaném stavu, případně doporučujeme za tímto účelem dočasně anebo trvale zřídit nový montážní otvor ve zdivu. Není-li možné žádným z uvedených způsobů zajistit dopravení pivovaru na místo, bude nutné vybrat minipivovar v konfiguraci s menším objemem tanků a varny.
 3. Podlahu a stěny do výše 150 cm obložené sanitovatelným obkladem. Podlaha musí být mírně vyspádována směrem ke kanalizační podlahové výpusti.
 4. Elektrické zásuvky 3x400V a 1x230V s minimálním požadovaným jištěním podle konfigurace minipivovaru.
 5. Odsávač par (digestoř) s dostatečně silným odsáváním. Lze nahradit napojením varny na komín, případně můžeme volitelně osadit varnu kondenzátorem brýdových par (páry se zkapalní a odtečou do kanálu).
 6. Odsávání vzduchu u podlahy v místě, kde budou umístěné kvasné tanky – při kvašení vzniká v malé míře jedovatý CO2.
 7. Dobře větranou nebo klimatizovanou místnost pro umístění kvasných jednotek – při chlazení vzniká odpadní teplo, které je potřeba odvětrávat nebo prostorově místnost chladit. Maximální provozní teplota v místnosti s tanky je 35°C .
 8. U minipivovarů BREWORX MODULO CLASSIC suchou místnost pro skladování sladu. U minipivovarů BREWORX MODULO LiteME se slad nepoužívá a pro skladování sladového výtažku stačí jakákoli místnost s teplotou do 35 °C.
 9. Vyhrazenou lednici pro skladování chmele a pivovarských kvasnic.
 10. Technickou místnost pro skladování sanitačních prostředků, čisticích prostředků,nářadí, uskladnění tlakových lahví s technickými plyny apod.

 

 

 IV.        Méně problémů s financováním pivovaru

Skutečnost, že minipivovar není pevně zabudován do konstrukce budovy a je možné jej kdykoli bez poškození odvézt,má pozitivní vliv na možnosti financování projektu malého pivovaru.

prachyBanky a leasingové společnosti velmi nerady poskytují finanční zdroje na pořízení pevně zabudované výrobní technologie minipivovaru. Důvodem jsou komplikace se „zabavením“ výrobního předmětu v případě špatné platební morálky dlužníka či nájemce, dotýká-li se exekuce práv třetích osob (nelze jednoduše bez svolení majitele budovy vybourat pivovar a tento odvézt).

Tyto legislativní překážky u minipivovarů BREWORX MODULO neexistují.

 

 


Další informace :

Obecné informace o minipivovarech MODULO…

Komponenty stavebnice MODULO – popis a ceník…

Vzorové sestavy minipivovarů MODULO – popis a ceník …

 


Další informace :

Obedné informace o minipivovarech MODULO …

Komponenty stavebnice MODULO – popis a ceny…

Vzorové sestavy minipivovarů MODULO – popis a ceny…

 


 

>>Chci nabídku na minipivovar BREWORX MODULO