Provozujte vlastní český minipivovar

Příklady sestavení minipivovarů z kontejnerových bloků MOBBEER

Sestavte si Váš kontejnerový minipivovar

Modul minipivovaru MOBBEERMobilní pivovary MOBBEER nabízíme jako modulární řešení, umístěné v 1 až v několika kontejnerech normalizovaných rozměrů 1CC 6058 x 2438 x 2591 mm a 1AAA – 12192 x  2438 mm x 2.896 mm podle konkrétního typu pivovaru. Nabízíme tyto základní moduly MOBBEER, zabudované do kontejnerových skříní :

  • Varna – základ pivovaru s kapacitou jedné várky mladiny 150, 250, 300, 500 litrů
  • Primární ležácký sklep –  s kvasnými nádobami a ležáckými tanky s kapacitou odpovídající produktivitě varny
  • Sekundární ležácký sklep – navýšení kapacity primárního ležáckého sklepa při zvýšení produkce
  • Restaurace – kompletně zařízená restaurace se zvoleným počtem míst pro hosty, s výčepem, sociálním zařízením (WC, umývárna), volitelně také včetně kuchyně a zázemí pro personál.
  • Technologické zázemí – sklad naplněných a prázdných sudů, sklad surovin, sociální zařízení s WC a sprchou, šatna, zázemí pro personál anebo další volitelné vybavení.

Možných variací je mnoho. Můžeme dodat kompletně celý minipivovar, zabudovaný do kontejnerových bloků. Anebo můžeme v kontejnerech dodat jen samostatnou varnu anebo studený blok, přičemž zbývající část minipivovaru se nachází uvnitř sousedícího pevného objektu, nejčastěji restaurace.


Možná sestavení minipivovaru z kontejnerových bloků MOBBEER

 

Ukázky možných řešení minipivovaru s technologickými kontejnerovými bloky MOBBEER, umístěnými vedle budovy restaurace :


Pivovar MOBBEER - sestava varna MOBBEER + studený blok BREWORXToto základní, nejčastěji využívané  uspořádání, umožňuje využít chladný prostor budovy restaurace k umístění spilek a ležáckých tanků.

Vlastní pivovar (varný kotel, rmutomladinová pánev, scezovací pánev a zařízení pro ohřev) je umístěn vně budovy restaurace v kontejnerové skříni.

Výhodou tohoto uspořádání je nezávislá varna, kterou lze kdykoli později přemístit k jiné provozovně, vybavené vlastním ležáckým sklepem.

V pozdější době, až vzroste trvale návštěvnost restaurace, anebo provozovatel pivovaru získá dostatek externích odběratelů piva, je možné varnu nahradit varnou s větším varným výkonem. V takovém případě není problém původní mobilní varnu prodat jinému provozovateli, případně ji přesunout k jinému podniku téhož provozovatele.


Pivovar MOBBEER - sestava studený blok MOBBEER + varna BREWORXUspořádání minipivovaru s varnou umístěnou uvnitř objektu a ležáckým sklepem v externím kontejneru je výhodné všude tam, kde provozovatel plánuje budoucí nárůst odbytu piva a chce si vytvořit prostor pro pozdější rozšíření kapacity (výstavu) pivovaru přidáním dalších kontejnerových modulů s ležáckým sklepem..

Řešení je vhodné také v provozovnách, kde není dostatek vnitřního prostoru k umístění celého pivovaru, ale provozovatel si přeje mít pivovar na očích hostům, anebo současně obsluhovat hosty v restauraci a přitom se věnovat vaření piva.

Jestliže má být varna prezentována jako nedílná součást restaurace, pak doporučujeme objednat výrobu varných nádob z nerezového plechu potaženého mědí. Vyšší investice se provozovateli vyplatí, neboť výrazným způsobem zvýší atraktivitu restaurace, když hosté mohou obdivovat krásu pivovarské technologie a během konzumace piva pozorovat sládka při práci.


Pivovar MOBBEER - sestava varna MOBBEER + studený blok MOBBEERPivovar MOBBEER - sestava varna MOBBEER + studený blok MOBBEER - paralelně

Nejflexibilnější řešení pivovaru, zaručující úplnou nezávislost minipivovaru na konkrétní restauraci.

Jestliže se nechcete vázat na konkrétní budovu, plánujete v budoucnu prodej restaurace, nejste majitelem pronajatého objektu, provozujete jiný podnik v létě (například na koupališti) a jiný v zimě (například v lyžařském středisku), anebo jen prostě nemáte v budově restaurace dostatek místa pro umístění pivovarské technologie, pak je pro Vás mobilní řešení celého minipivovaru nejlepší volbou.

Bez stavebních zásahů do objektu můžete vlastnit a provozovat pivovar prakticky ze dne na den a stejně rychle se jej můžete zbavit prodejem jinému provozovateli, jestliže by se Vám z jakéhokoli důvodu nevyplácel anebo Vás vaření piva jen přestalo bavit.

Kapacitu pivovaru lze kdykoli rozšířit dokoupením dalšího modulu ležáckého sklepa, případně výměnou varny za výkonnější model.

Výborné řešení také pro „pivovar na zkoušku“ – ověříte si nanečisto, zda se Vám pivovar vyplácí. Poté jej buďto snadno prodáte, anebo v lepším případě Vám jej můžeme přestavět na statický pivovar přemontováním technologie do objektu.

Uspořádání kontejnerů za sebou je vhodné pro lokace, kde je v sousedství objektu více prostoru na délku a méně na šířku. Uspořádání kontejnerů vedle sebe upřednostní naopak ti provozovatelé, kteří mají vedle objektu dostatek prostoru na ploše a přejí si kompaktnější řešení, nepřipomínající železniční vagón. Technické řešení kontejnerových modulů počítá s propojením modulu varna a ležácký sklep oběma možnými způsoby.


Pivovar MOBBEER - sestava varna 1x MOBBEER + 2x studený blok MOBBEER - sériověUkázka flexibility mobilních kontejnerových modulů. Bez jakýchkoli zásahů do objektu restaurace je možné rozšiřovat kapacitu výroby navýšením výstavu, tj. dokoupením sekundárního modulu ležáckého sklepa.

Ačkoli se může zdát zásadní navýšení výstavu pivovaru začínajícímu provozovateli jako velmi vzdálená budoucnost, je dobré na tuto možnost myslet předem. Zkušenosti z tohoto druhu podnikání jednoznačně ukazují, že většina nových provozovatelů minipivovarů, kteří vzali pivovarnictví za správný konec, nejpozději do 3 let od započetí vaření piva řeší problém nedostatečné kapacity pivovaru. O domácí pivo je prostě v této době zájem a dobrá pověst malého pivovaru se rychle šíří … a s ní pak souvisí nedostatek vyrobeného piva zejména v letních měsících.

Myslete dopředu a rezervujte si proto místo pro modul sekundárního ležáckého sklepa. Zároveň si pořiďte rovnou výkonnější varnu – vařit ve velké varně méně piva lze. V malé varně se ale na deset směn týdně vařit nedá.


Pivovar MOBBEER - sestava varna BREWORX + 2x studený blok MOBBEER - sériověVýhody flexibility mobilních kontejnerových modulů minipivovarů MOBBEER využije i provozovatel, který počítá se začleněním varny přímo do prostoru restaurace anebo do skrytých místností objektu. Vyplatí se začít s menší kapacitou pivního sklepa, ale zato dimenzovat kapacitu varny tak, aby bylo možné výrazně navýšit objem výroby piva v blízké budoucnosti. Není pak nic snadnějšího, než s nárůstem odbytu postupně přikupovat další moduly ležáckých sklepů a navyšovat tak pružně kapacitu pivovaru bez starostí s přistavováním budovy restaurace. Stejně tak je možné nadbytečné kontejnery ležáckého sklepa později prodat, jestliže poklesne poptávka po vlastním pivě.


Pivovar MOBBEER - sestava varna MOBBEER + studený blok MOBBEER - sériově 2Toto je typické řešení modulárního minipivovaru u provozovatele, který se rozhodl instalovat technologii pro kvašení piva do objektu restaurace, ale pro varnu mu již v budově nezbylo místo, anebo nechtěl provádět rozsáhlé stavební úpravy a zvolil mobilní kontejnerové řešení varny MOBBEER.
Přitom časem došlo k tomu, že kapacita ležáckého sklepa v objektu restaurace přestala stačit vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o domácí pivo a další kvasné nádoby již není v objektu kam umístit.
Naštěstí modulární řešení minipivovarů MOBBEER s tímto počítá, takže provozovatel restaurace jen dokoupí další modul mobilního ležáckého sklepa a navýší tak kapacitu pivovaru ze dne na den bez nutnosti investic do stavebních úprav objektu.


 
 
Zpátky na minipivovary MOBBEER