Provozujte vlastní český minipivovar

Přetlačné tanky | stáčecí tanky | servisní pivní tanky

SERVISNÍ TANKY | PŘETLAČNÉ TANKY| STÁČECÍ PIVNÍ TANKY

– tlakové nádoby určené pro přípravu piva (případně cideru, syceného vína) pro čepování a stáčení do prodejních obalů, anebo k jeho dočasnému skladování v pivním sklepě


Přetlačné tankyPo ukončení zrací fáze výroby se pivo ze zracích či cylindrokónických tanků (podle zvolené technologie kvasného procesu) stáčí do tzv. servisních tanků. Servisní tanky, nazývané také přetlačné tanky, případně také pivní tanky, jsou nádoby, konstrukčně shodné se zracími – ležáckými tanky. Jejich typickým znakem je passport tlakové nádoby, neboť pro jejich hlavní funkci, kterou je plnění transportních obalů (KEG sudy, láhve) a čepování piva (v sousedící restauraci) je nutné mít pivo pod vyšším tlakem, než se používá ve zracích tancích.

Funkce přetlačných tanků nabývá na významu zvláště v pivovarech, z nichž se pivo filtruje a následně distribuuje v lahvích a přepravních sudech do dalších restaurací anebo do obchodní sítě. Po ukončení zrání se pivo filtruje a následně již přefiltrované stáčí do servisních tanků. Zde se nechává pivo uklidnit, tj. několik hodin až dní bez dalšího zásahu.
Ze servisních tanků se následně po zvýšení tlaku v tanku následně stáčí do přepravních obalů tzv. do protitlaku, aby nedošlo k úniku oxidu uhličitého z nápoje.

Ze stejných servisních tanků je pivo možné přivést přímo k výčepu sousedící restaurace a nabízet tak oblíbené pivo čepované přímo z tanků.

Přetlačné servisní tanky jsou certifikovanými tlakovými nádobami

maturation-tanks-breworx-design-2015-smallStandardní servisní tanky, které vyrábíme a dodáváme s našimi pivovary, jsou konstruovány jako tzv. kombi-servisní tanky. Umožňují jak stáčení a čepování piva nebo cideru, tak i jeho zrání v ležáckém sklepě.

Tyto kombi-servisní tanky jsou shodných parametrů jako tanky zrací, vždy však jsou konstruovány pro max.přetlak 3,0 bar a jsou individuálně testované kvalifikovaným pracovníkem TÜV. Jsou tedy tlakovými nádobami podle PED (směrnice 2014/68/EU).

Na přání zákazníka vyrábíme servisní tanky jako vyhrazené nádoby pro stáčení a čepování piva a cideru (tzv. přetlačné tanky) bez vybavení, potřebného pro zrání piva nebo cideru (nelze je používat jako ležácké tanky).

Volitelně vybavujeme servisní a kombi-servisní tanky syticími svíčkami pro dodatečné sycení nápoje kysličníkem uhličitým – využívá se například při výrobě nápoj cider.

cenik-buttondotaz-button


Popis přetlačného tanku / izolovaný, vertikální, chlazený vodou nebo glykolem :


Popis přetlačného tanku / izolovaný, horizontální, chlazený vodou nebo glykolem :


Popis přetlačného tanku / izolovaný, horizontální, chlazený vzduchem :

 


Průvodce čtyřmi typy přetlačných tanků v naší nabídce

Vyrábíme a v sestavách našich minipivovarů dodáváme přetlačné tanky v různých provedeních :

Přetlačný pivní tank vertikálníLežácké a přetlačné tanky horizontální

I. Rozdělení servisních přetlačných tanků podle konstrukce a způsobu chlazení :

 1. Stáčecí přetlačné tanky jednoplášťové

Vertikální ležácké tanky– výrobně jednoduché a levné neizolované tanky, chlazené prostorově chladným vzduchem. Tradiční způsob chlazení pivního sklepa.

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, mají však řadu nevýhod : vysoká energetická náročnost chlazení (lze ji ovlivnit kvalitou tepelné izolace stěn pivního sklepa), nízký komfort práce v pivním sklepě (pracovníci sklepa pracují ve velmi chladném a vlhkém prostředí, což nepřispívá jejich zdraví a pracovní kondici).

Je potřeba vzít na vědomí, že pro pivovarský sklep s jednoplášťovými tanky je potřeba vytvořit chladicí box, tj. místnost s velmi dobrou izolací stěn a stropu, s chladírenskými dveřmi. Náklady na provoz chlazení bývají zvláště v letních měsících, případně celoročně v tropických oblastech, výrazně vyšší než u pivovarského sklepa s izolovanými tanky chlazenými kapalinou. Tyto zvýšené náklady do objektu a provozu obvykle nevyváží úspory z nákupu levnější technologie pivovaru.

Naproti tomu bývá řešení vzduchového chlazení výhodné u minipivovarů, které potřebují vytvořit chlazený skladovací prostor pro naplněné kegy či láhve s pivem, a nemají pro tento sklad k dispozici vyhrazenou místnost. V takovém případě se spolu s pivem určeným k prodeji zároveň chladí i ležácké a přetlačné tanky.

2. Stáčecí přetlačné tanky dvojplášťové

– výrobně náročné, izolované tanky, chlazené glykolem či ledovou vodou, cirkulující v duplikátorech dvojitého pláště. Moderní způsob chlazení pivovarského sklepa, který je u moderních pivovarů standardem.

Horizontální ležácké tankyZdánlivou nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, jinak ale mají tyto tanky jen výhody : nízké náklady na provoz chlazení (chladí se jen pivo, nikoli prostor), nenáročnost na místo instalace (nemusí se izolovat ležácký sklep, tanky mohou stát v jakékoli místnosti), komfortní obsluha (v prostoru s tanky může být běžná teplota). Je možné řídit teplotu v každém tanku zvlášť. Jediné vhodné řešení pro automatizovaný systém řízení pivovaru.

 

II. Rozdělení přetlačných tanků podle orientace v prostoru :

1. Stáčecí přetlačné tanky vertikální

– nádoby jsou v pivovaru „nastojato“. Snadno se čistí a sanitují, výhodou je dobrý přístup k tankům ze všech stran. Nevýhodou je náročnost na prostor jak na výšku, tak v ploše pivního sklepa. Vertikální přetlačné tanky jsou v pivovarech standardem a tato koncepce je preferována všude tam, kde není zásadním omezením malý prostor.

2. Stáčecí přetlačné tanky horizontální

– nádoby jsou v pivovaru uloženy „naležato“. Výhodou je úspora místa. Na stejnou plochu lze umístit větší množství tanků, pokud se uspořádají do tzv. baterií, tj. do několika řad nad sebou. Nevýhodou je obtížnější čištění tanků a sanitace u příliš nízko a příliš vysoko uložených tanků. Baterie tanků se nesnadno čistí zvenčí – na nepřístupných plochách tanků se mohou hromadit organické nečistoty a kontaminovat vyráběné pivo.

cenik-buttondotaz-button

 

 

Technické parametry přetlačných tanků –  4 provedení stáčecích nádob :

 


 >> Zpět na komponenty pro studený blok pivovarů <<