Provozujte vlastní český minipivovar

Řídicí systém varny a pivovaru MC – manuální ovládání

Řídicí systém varny a pivovaru MC – ruční ovládání  (manual control)

brewhouse-automatic-control-auv1-control-panelManuálně řízená varna, jednoduchý tlačítkový ovladací panel se základními ovladacími a měřicími prvky. Manuálně jsou nastavovány potrubní cesty, zapínány motory a čerpadla, teploty a časy hlídá sládek.

Varna je vybavená ovládacím panelem s tlačítky a digitálními ukazateli otáček čerpadel a teploty varny.

I. MC – manual control – manuálně řízená varna, jednoduchý tlačítkový ovladací panel se základními ovladacími a měřicími prvky

 

 • Veličiny zobrazované a ovládané na ovladacím panelu :

  • Zapnout / vypnout varnu
  • Centrální STOP
  • Světlo varny zap/vyp
  • Motor kotle – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Motor scezovačky – frekvenčně řízené, krokově nastavené otáčky
  • Rmuto-scezovací čerpadlo – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Mladinové čerpadlo – frekvenčně řízené, krokově nastavitelné otáčky
  • Teplota kotle – zobrazování, regulace – krokově nastavitelná (uložení nastavené teploty spouští ohřev varny, je-li teplota díla snímaná termočidlem nižší než nastavená)
  • Teplota spílané mladiny za výměníkem – zobrazování

 

 • Veličiny zobrazované mimo ovladací panel :

  • Teplota napouštěné vody ve směšovači – zobrazovaná teploměrem, mixování teplé a studené vody řešeno ručními ventily u směšovače
  • Teplota vody v zásobníku horké vody (boileru)
  • Teplota vody v zásobníku ledové vody
  • Teplota vody / páry v kondenzátoru brýdových par (ručičkový teploměr)
  • Výška hladiny v zásobníku horké vody (vnější skleněný trubicový stavoznak)
  • Výška hladiny v zásobníku ledové vody (vnější skleněný trubicový stavoznak)
  • Výška hladiny ve vířivé kádi (vnější skleněný trubicový stavoznak)
  • Zákal díla, sladiny, mladiny – přes průhledítka
  • Kumulovaný průtok napouštěné vody – mechanický průtokoměr se zobrazením protečeného množství vody

 

 • Automaticky je ovládáno :

  • Topení parním vyvíječem v závislosti na nastavené teplotě kotle a boileru (na ovl. panelu varny) :
   • Topný výkon vyvíječe páry
   • Elektromagnetické ventily parních duplikátorů

 

 • Manuálně je ovládáno :

  • Všechny klapky a ventily kromě ohřevu varny – ruční nastavení potrubních cest
  • Zdvih kypřidla – krokově nastavitelný – pneumatické ovládání pomocí vzduch. ventilů, anebo mechanicky
  • Ovládání komínových klapek – ruční pákou u klapky
  • Sypání sladového šrotu – ručně z pytlů přes inspekční dvířka
  • Sypání chmele – ručně z pytlíků přes inspekční dvířka
  • Hlídání časů – „kuchyňské“ hodiny se zvonkem (nic samy nevypínají ani nespouštějí)

 

 • Do paměti počítače je ukládáno :

  •  žádné údaje

 


Manuální (krokově řízený) řídicí systém pro kvasný a zrací proces v nádobách

Teploty ve všech kvasných nádobách, zracích nádobách, přetlačných tancích, výčepních tancích, kvasničárnách apod. jsou ovládány pomocí jednoduchých PLC digitálních regulátorů teploty. Obsluha pivovaru nastavuje požadovanou teplotu pro každou chladicí zónu na klávesnici kontroleru, PLC kontroler pak zajistí automatické dosažení požadované teploty. Tuto teplotu pak udržuje až do další změny požadavku. Regulátor zobrazuje požadovanou a skutečnou aktuální teplotu v každé chladicí zóně.

Nabízíme dva systémy pro manuální řízení teplot v tancích :

1. Direct tank temperature control system – Ovládání teplot přímo na tancích

Lokální PLC regulátory teploty jsou umístěny přímo na konkrétních tancích. Nádoby se více než jednou chlazenou zónou obsahují více regulátorů.

 

Temperature regulator for beer tanksmanual-tank-temperature-control-system-01

 

Ceník a technický popis jednozónových PLC systémů pro řízení teplot v tancích :

TTMMCS1-AS-1300x500


zobrazit další varianty

 

Ceník a technický popis dvouzónových PLC systémů pro řízení teplot v tancích :

TTMMCS - Tank temperature manual measurement & control system for tanks with two cooling zones


zobrazit další varianty

 

2. Cabinet tank temperature control system – Ovládání teplot z jediného společného ovládacího panelu

Teploty ve všech chlazených zónách všech tanků jsou ovládány z jednoho místa – ovládacího panelu (elektroskřín s PLC regulátory umístěná na stěně v místnosti s tanky)

Cabinet tank temperature control system

 


zobrazit další varianty

 


 

>> Chci nabídku na tyto komponenty <<

>> Zpět na Řídicí systém pivovaru <<