Provozujte vlastní český minipivovar

Svíčkové mikrofiltry

Svíčkové pivní mikrofiltry / mikrosvíčkové filtry

– sekundární mikrofiltrace piva pro maximální odolnost a dlouhou spotřební lhůtu

filtr-mikrosvickovy-001

Primární filtrace piva zaručí vysokou odolnost pivu, distribuovanému v neprůhledných nerezových KEG-sudech. Tyto sudy se vyrábějí v objemech 30, 50, 100 a200 litrů. Jsou nejčastěji používaným obalem pro velkoobchodní distribuci piva odběratelům, kteří nabízejí pivo spotřebitelům ve svých restauracích.

Zamýšlí-li výrobce piva jeho prodej také prostřednictvím maloobchodní sítě, kde je nejčastěji používaným obalem skleněná či plastová láhev, musí pivo splnit mnohem vyšší nároky na odolnost a spotřební lhůtu nápoje.

Pivo v lahvích na pultech obchodů bývá vystaveno nejen kolísání teplot, ale často také vysoké intenzitě denního či umělého světla, které zkracuje životnost nápoje. Zde si již nevystačíme s primární filtrací. Před stočením piva do lahví je nutné provést navíc sekundární filtraci, tzv. mikrofitraci.

 

Mikrofiltrace piva se provádí jeho průtokem přes velmi jemnou filtrační vrstvu mikrofiltru. Funkci mikrofiltru plní buďto mikrofiltrační vložky u deskového filtru, anebo mikrosvíčky u filtru svíčkového.

 

Důležité :

Mikrofiltraci piva nelze v žádném případě provádět bez předchozí primární filtrace. Vždy se provádí nejprve primární filtrace celého obsahu tanku do prázdného tanku. Teprve poté se může provést mikrofiltrace celého obsahu primárně vyfiltrovaného piva do dalšího tanku. Z tohto tanku se poté stáčí pivo do lahví, petainerů nebo kegů.

 

Nabízíme tyto svíčkové mikrofiltry pro sekundární filtraci piva v malých pivovarech :


další svíčkové mikrofiltry